Subscribe to Dacapo's newsletter

Danske Komponister – Bent Lorentzen

Bent Lorentzen
Lars Ole Bonde

Danske Komponister – Bent Lorentzen

Bent Lorentzen (1935-2018) var komponist, musikteoretiker, cellist, elektronmusikpioner og festivalarrangør: en sjælden kombination af avantgardist og pædagog, en folkelig modernist. Han voksede op i et musisk hjem på Djursland, studerede på både Aarhus Universitet og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og underviste senere på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor han også var medstifter af Aarhus Operagruppe og Aarhus Unge Tonekunstnere. I mere end 40 år levede han i København som fri komponist. Han fandt inspiration usædvanlige steder: i serialismen, i polsk ”plakatmusik”, brasilianske rytmer, wagnersk harmonik – og i børns musikalske kreativitet. Han var både alvorsmand og en stor humorist. Bogen beskriver indgående de 15 operaer og 6 instrumentalteaterværker, som gør Lorentzen til Danmarks mest produktive musikdramatiker, måske mere (aner)kendt i udlandet end herhjemme.

Buy album

Book

et solidt, sobert, grundigt - og på mange måder uundværligt - bidrag til dansk musikhistorie
Mikkel Thrane Lassen, Publimus
CategoryID: 
Bog
Indledning

Bent Lorentzen ringede til mig i efteråret 1989. Jeg var dengang musikproducer i Danmarks Radio (i Aarhus), og vores første møde havde fundet sted året før – i forbindelse med prøver på hans værk Comics. Telefonisk fik jeg nu en lang orientering om planerne for den første Ebeltoft Festival, som han var arrangør af, og som skulle løbe af stablen i sommeren 1990. På det tidspunkt kendte jeg mest Bent Lorentzen som en af landets førende komponister, ikke som formidler. Hans entusiasme var smittende, og jeg lovede umiddelbart – hvilket skete sjældent – at vi nok skulle komme til Ebeltoft med optagevognen.
   Det blev til fire gode musiksomre i Ebeltoft. Det sidste år – 1993 – var jeg medproducent, og måske var det bl.a. mine ambitioner, der førte til, at festivalen det år endte med et så stort underskud, at kommunen ikke ville videreføre den. Det er jeg ikke stolt af at tænke tilbage på, men kontakten med Bent og hans enestående hustru Edith blev ikke belastet eller brudt. I de følgende år sås vi jævnligt, og jeg skrev i forskellige sammenhænge – indspilningsnoter, akademiske artikler – om denne komponist, hvis værker og holdninger fascinerede mig.
   Da jeg i 1995 blev ansat som lektor i musikterapi på Aalborg Universitet, blev min faglige arbejdsenergi drejet i en anden retning end dansk samtidsmusik. Men vi bevarede kontakten. Jeg vidste, at Bent en del år tidligere var blevet diagnosticeret med Parkinsons sygdom, og at han takket være god medicinering og lægebehandling alligevel havde kunnet arbejde ufortrødent. Men i 2010, da Edith blev ramt af demens, var parrets mangeårige hjemmebase i Gentofte for alvor truet. Med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation fik jeg mulighed for i et år at bruge en arbejdsdag om ugen på at interviewe Bent og hans mangeårige samarbejdspartnere: pianisten Erik Kaltoft, organisten Jens E. Christensen og basunisten Niels-Ole Bo Johansen.
   Det kom der en del artikler og koncertprojekter ud af, og denne bog er således en udløber af tre årtiers arbejde med Bent Lorentzens musik og hans visioner for et dansk musikliv, hvor ny kompositionsmusik og et bredt publikum ikke er modsætninger, men et spændingsforhold, der kan gøres ”strømførende” i positiv forstand.
   Bogen er blevet til på grundlag af mange forskellige indtryk, aktiviteter og data. Originalnoderne til stort set alle værker er intakte og tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, ca. halvdelen udgivet, og der findes heldigvis indspilninger og optagelser af en meget stor del af Lorentzens værker. Jeg har lyttet til de fleste. Lorentzen har skrevet mere om sin samtid, sin musik og teorierne bag det hele end de fleste komponister; dette stof er selvfølgelig også inddraget. Samtalerne med komponisten og hans samarbejdspartnere udfoldes i kapitel 12, men udgør en væsentlig baggrund for hele bogen og inddrages, når det er relevant.
   Bent Lorentzen havde stærke meninger om sin samtid og dens musikliv, og det er mit håb, at denne bog kan give læseren et nuanceret billede af en dansk komponist i sin samtid. Hans musik kan næppe forstås uden sin kontekst, for han komponerede ikke ’absolut musik’, men ’musik til tiden’. Værklisten omfatter 160 opusnumre plus en del unummererede kompositioner. Der er ikke plads til at omtale alle værker, men bogen prioriterer udførlig beskrivelse af alle de operaer og andre musikdramatiske værker, som efter min mening er Bent Lorentzens væsentligste bidrag til dansk musikhistorie. Bogen er disponeret kronologisk, men afrundes med to tværgående kapitler: et om komponisten som musikpædagog og et om hans mangeårige samarbejde med en række musikere i publikums tjeneste.
   Jeg vil gerne takke nogle mennesker, som har bidraget til at gøre denne bog til virkelighed: Bents storebror Jens Jørn (Sjørn) og dennes hustru Dorthe har bidraget med erindringer om et (også) familiebaseret komponistliv. Bents datter Lene har været en vigtig diskussionspartner for mig i forhold til vurderingen af, hvad der skulle bevares for eftertiden og inddrages i denne bogs kontekst. Tak til mine kolleger i den musikbiografiske studiekreds på Det Kgl. Bibliotek: Jens Hesselager, Henrik Koudal, Claus Røllum-Larsen og Peder Kaj Pedersen. Tak også til Edition WH for samarbejdet om udgivelsen af Bents efterladte manuskripter og til PubliMus ved Carl Erik Kühl for samarbejdet om publiceringen af to forarbejder til denne bog, essayene ”Bent Lorentzen – Barndom og ungdom” og ”Bent Lorentzens musikdramatik 1963-1995” (www.publimus.dk).

Release date: 
April 2021
Cat. No.: 
DK.LORENTZEN
FormatID: 
Book
Barcode: 
9788779174108
Track count: 
0

Credits

Serien Danske Komponister

1: August Enna af Steen Chr. Steensen
2: Ludolf Nielsen af Jens Cornelius
3: Else Marie Pade af Henrik Marstal
4: Hilda Sehested og Nancy Dalberg af Lisbeth Ahlgren Jensen
5: Niels Viggo Bentzon af Bertel Krarup
6: Emil Hartmann af Inger Sørensen
7: Paul von Klenau af Steen Chr. Steensen
8: Victor Bendix af Jens Cornelius
9: Bent Lorentzen af Lars Ole Bonde
10: Otto Malling af Mikael Garnæs
11: Thorvald Aagaard og Oluf Ring af Povl Chr. Balslev
12: Tekla Griebel Wandall af Thomas Husted Kierkegaard

(flere titler under udarbejdelse)

Bogserien Danske Komponister er startet på initiativ fra Magister Jürgen Balzers Fond

Danske Komponister 9: Bent Lorentzen

Af Lars Ole Bonde
© Forlaget Multivers ApS, 2021 1. udgave, 1. oplag 2021

Danske Komponister redigeres af: Jens Cornelius
Omslag: Christine Lind
Tryk: Totem
Printed in Poland 2021

ISBN: 978-87-7917-410-8
ISSN 2596-6561
www.multivers.dk

Forfatter og forlag har forgæves forsøgt at finde ophavsmænd til enkelte billeder, som eventuelt har rettigheder i henhold til Lov om Ophavsret. Skulle det mod forventning være tilfældet, vil ophavsmanden blive betalt, som om aftale var indgået, dvs. i henhold til Copydans tarif. Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node.

Forlaget takker Augustinus Fonden for støtte til udgivelsen.

randomness