Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Dietrich Buxtehude

composer
1637
1707

Barokmesteren Buxtehude er en af de største danske komponister nogensinde. Hans karriere var spredt over tre regioner: Danmark, Sydsverige og Nordtyskland, men Buxtehude betragtede sig selv som dansker. I sine sidste 40 leveår arbejdede han i Lübeck, hvor han var organist i den store Maria Kirke; inden da havde han pudsigt nok været organist i kirker af samme navn i både Helsingør og Helsingborg. Hans berømmelse som organist var meget betydelig. Bach vandrede fra Arnstadt til Lübeck for at komme til at studere hos Buxtehude, og blev påvirket afgørende af mødet, ligesom Händel også blev det. Kendskabet til Buxtehudes musik var længe begrænset til orgelværkerne og hans større kirkelige vokalværker. Sammen med andre barokkomponister blev Buxtehude ”genopdaget” i midten af 1800-tallet, og hans orgelværker blev udgivet som eksempel på stilen før J.S. Bach. Beskæftigelsen med hans kammermusikværker er derimod først taget til de senere år. I dem boltrer Buxtehude sig med stor fantasi mellem lærde, kontrapunktiske traditioner og en friere, fantastisk stil. I det hele taget er Buxtehudes fantasi overrumplende, og giver hans værker et levende, improvisatorisk præg. Med nutidens komplette billede af Buxtehudes værker kan han uden tøven regnes for den nordeuropæiske barokmusiks største komponist i tiden mellem Heinrich Schütz og J.S. Bach.

  • Dietrich Buxtehude

    Orgelværker Vol. 5

  • Dietrich Buxtehude

    Orgelværker Vol. 4

randomness