Subscribe to Dacapo's newsletter

Confrontations

Erik Jørgensen

Confrontations

Ulrich Stærk, Danish Saxophone Quartet, The Kontra Quartet, Danish Wind Quintet, Odense Symphony Orchestra, Tamás Vetö

Erik Jørgensen is one of the pioneers of Danish Modernism. After studying Schoenberg's music in the 1950s he became one of the first twelve-tone composers in Denmark. His approach to serialism is however undogmatic. Characteristics of his music are the organic form of the works and the combination of the abstract musical material and an image-evoking quality. A masterpiece of Danish orcehstral music of the 1960s, Confrontations, is combined on this CD with a number of older and more recent compositions.

Buy album
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.28 / $10.08 / £8.15
  Add to cart
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.62 / $11.54 / £9.33
  Add to cart
Total runtime: 
60 min.
Erik Jørgensen

Erik Jørgensen blev født i København 1912 og fra 16-årsalderen modtog han privatundervisning hos Knud Jeppesen (musikteori), P.S. Rung-Keller (orgel) og Anders Rachlew (klaver). I 1931 bestod Erik Jørgensen organisteksamen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og samme år påbegyndte han kompo­si­ti­ons­studier hos Finn Høffding. Komponistdebuten fandt sted i 1935 med en Concerto grosso for tre soloblæsere og strygeorkester. I 1943 debuterede Erik Jørgensen som pianist, og 1947-48 tog han musikpædagogisk eksamen i klaver samt i teori og musikhistorie. I mellemtiden havde han i 1936 deltaget i et direktionskursus hos Herman Scher­chen i Genève. Erik Jørgensen kom dog ikke i nævneværdig grad til at virke som udøvende musiker. Fra 1947 til sin pensionering i 1982 var han ansat som lærer (senere docent) i musikteori og -historie ved Statens Institut for Blinde og Svagtsynedes Musikskole i København.

I de tidlige værker indtil 1943 var Jørgensen inspireret af især Stravinsky og Bartók. Men den neoklassiske holdning bragte ham ind i et kompositorisk dødvande, som han dog kom ud af efter i 1950’erne at have studeret Schönbergs værker. Tolvtoneteknikken åbnede hans ører for en ny måde at lytte og komponere på og inspirerede ham til Modello per archi (1957), et af de få, tidlige eksempler på rendyrket tolvtonemusik skabt i Danmark.

Yderligere impulser hentede Erik Jørgensen på ISCM-verdensmusikdagene i 1960 i Köln og på sommerkurset for ny musik i Darmstadt, som han overværede 1962. I det hele taget er Erik Jørgensen en af de danske komponister, der mest helhjertet har ladet sig inspirere af ten­den­serne i efterkrigstidens internationalt orienterede avantgarde. I hans musik fra 1960’erne møder man således en ikke-dogmatisk brug af serialisme kombineret med såkaldt aleatoriske elementer, hvor tilfældigheder spiller en rolle for et værks klingende form. Det gælder i udpræget grad Quintet (1962) for den usædvanlige besætning to klaverer, to slagtøjsspillere og kontrabas.

Sidst i 1960’erne kom der også citat- og collagepræget musik fra Erik Jørgensens hånd, f.eks. operaen Skyggen af en Drøm, som vandt Det Unge Tonekunstnerselskabs konkurrence om en ungdomsopera i 1969. En anden opera for unge, Eventyret, vandt i 1975 førsteprisen i en konkurrence udskrevet af de nordiske landes operascener.

En tendens mod at sammenfatte erfaringerne fra de forskellige udtryksformer i en personlig stil præger Erik Jørgensens værker fra de senere år, bl.a. symfonien A Piece of Life, der i 1985 blev uropført af Radiosymfoniorkestret.

Erik Jørgensens forholdsvis korte værkliste om­fatter enkelte orkesterværker og solokon­cer­ter, en del vokalmusik, men primært kammermusikværker og soloværker. Denne cd rummer et værkudvalg gennem mere end 30 år – det centrale værk Konfrontationer, der må kaldes et hovedværk i 1960’ernes danske orkestermusik, serielle kompositioner fra 1960’erne og som seneste værk den vitale og humoristiske saxofonkvartet skrevet 1995 af den da 83-årige komponist til Ny Dansk Saxofonkvartet, som ur­op­førte værket to år senere.

Der er en abstrakt renhed over værkerne, hvilket understreges af de neutrale titler, som ikke peger ud over det rent musikalske. Man lægger dog også mærke til musikkens naturlige, organiske forløb, men måske ikke mindst til dens udpræget billedskabende evne. Det er dog magtpåliggende for komponisten at pointere, at lytningen ikke ledes i en bestemt retning, men at værkerne er åbne for de associationer, der måtte opstå hos den enkelte lytter. Erik Jørgensen nævner i den forbindelse den Marcel Proust’ske idé om kunstværket som et redskab, der rækkes modtageren, for at vedkommende ved dettes hjælp skal kunne “se”, hvad han/hun uden dette værktøj ikke ville have “set”.

Værkerne

Konfrontationer for orkester (1967-68)

I forbindelse med en opførelse af værket med Radiosymfoniorkestret i 1980 skrev Erik Jørgensen følgende programnote:

“Titlen er kommet til undervejs. Da stykket begyndte at rejse sig ud af vage skabelseståger så jeg, at et af de ledende principper ville være stoffets konfrontation med sig selv i bestandig nye klang- og rytmeskikkelser.

Gennem association meldte sig derefter tanken på en gammel persisk myte om en vældig fugleskare, der begiver sig på vej for at opsøge guddommen Si Murgh. Gennem talløse farer og vanskeligheder, hvorunder de fleste falder fra, når 30 af fuglene frem til guddommen, og ser – sig selv (idet det gamle persiske Si Murgh betyder 30 fugle). “I altets spejl sig selv de skued”, som der står i den gamle myte. Den­ne beretning har fået en vis betydning for formdannelsen og er bl.a. ansvarlig for frem­komsten af den forholdsvis regulære reprise. Men stykket skal selvfølgelig først og fremmest forstås og opleves ud fra sine egne musikalske præmisser.”

Variazioni per pianoforte (1966)

Det melodisk-klanglige stof er baseret på én enkelt, utransponeret tolvtonerække, der varieres gennem bestandig, serielt bestemt ombytning af rækkens toner. Den særdeles komplicerede rytme er styret af visse givne spilleregler.

Improvisationer for blæserkvintet (1971)

Trods titlen er musikken i værket næsten hele vejen præcist noteret. Kompositionen består af en række mere eller mindre kontrasterende episoder. Instrumenterne indføres successivt: først solo for altfløjte, så duo for obo og klarinet og endelig trio for fløjte, horn og fagot, en trio der dog hurtigt kompletteres til fuld femstemmighed.

Henimod slutningen forekommer et afsnit, hvor instrumenterne spiller uden fast tempo og improviserer over nærmere angivne figurer inden for de respektive tonale flader. Sidste del vender tilbage til det fast noterede grundlag og forløber i roligt tempo.

Piece for string quartet (1964-65)

Værkets klangbillede er præget af højtliggende, langt udtrukne toner med stærk anvendelse af flageolet-virkninger. Denne statiske og lydsvage musik samler sig i værkets midterdel i et fortættet, rytmisk markeret afsnit. I værkets slutning vendes tilbage til udgangspunktet.

Introduktion og Presto for saxofonkvartet (1995)

Stykket består af en kort, ligesom søgende indledning og efterfølges af en sats i hurtigt tempo, der foruden nyt stof inkorporerer elementer fra introduktionen.

Bendt Viinholt Nielsen, 2000

Release date: 
May 2000
Cat. No.: 
8.224137
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099983723
Track count: 
5

Credits

Recorded at Odense Concert Hall on 14 and 16 April 1999 (1), the Radio House Studio 2 on 15 November 1999 (2), on 21 November 1999 (3), on 13 October 1998 (4), and the Radio House Studio 1 on 6 July 1999 (5)

Recording producer: Henrik Sleiborg
Sound engineers: Knud Esmarch (1), Peter Bo Nielsen (2-4), Jørn Jacobsen (5)
Editing engineers: Knud Esmarch, Jørn Jacobsen, Peter Bo Nielsen and Henrik Sleiborg

Cover: Mogens Jørgensen: Electric light altarpiece in St. Jørgen's Church, Næstved

This recording has been sponsored by the Danish Composers' Society/KODA's Funds for Social and Cultural Purposes and KODA's Collective Blank Tape Remuneration

This CD has been recorded in cooperation with Danmarks Radio

randomness