Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Strygekvartetter Vol. 1

Ole Schmidt

Strygekvartetter Vol. 1

Kontra Kvartetten

Ole Schmidt is best known as a conductor, but since his debut in 1955 he has written a number of brilliant musical works. His music has strength and vitality, and clearly has its wellsprings in a fertile imagination. Ole Schmidt's musical roots are within Neo-Classicism, but also in the playful freedom of jazz. His comprehensive production embraces a great variety of musical genres, and this collection of string quartets allows us to see the full spectrum of his compositional gifts.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Digipack
  79,5031,80 kr.
  €4.27 / $4.54 / £3.7
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $3.94 / £3.21
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.51 / £3.68
  Køb

Ole Schmidt

Mange slags musikmennesker mødes i personen Ole Schmidt: komponisten, dirigenten, pædagogen og debattøren. Men alle dele knyttes sammen i én stærk personlighed - en ener i dansk musikliv. Han har gennem sine mange år i dansk og internationalt musikliv haft det personlige mod til at følge egne veje.
Således lige fra sine unge dage, hvor han tjente til det daglige brød som selv-lært jazzpianist, mens han som 20-årig arbejdede sig ind i den klassiske musik-verden ved at blive optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Køben-havn. Hér studerede han bl.a. komposition hos Vagn Holmboe. Ole Schmidts første større komposition var en klaverkoncert, men det var som balletkomponist, han slog sit navn fast. Han skrev bl.a. Ildmageren i 1952 og Bag tæppet i 1954. Med balletten Feber i 1957 nåede Ole Schmidt frem til dirigent-podiet og året efter blev han ansat ved Det Kgl. Teater som kapelmester for balletten. Den ansættel-se varede frem til 1965, og det var i den periode, han mødte og giftede sig med tidligere viceballetmester og sceneinstruktør Lizzie Rode.
Hele Ole Schmidts musikalske karriere har været delt op i de tre roller: kompo-nist, dirigent og pædagog. Og det er netop Ole Schmidts styrke, at de tre sider i sådan en grad befrugter hinanden. Håndværket er i orden i Ole Schmidts righol-dige produktion, værkerne ligger godt for musikerne og der lægges ikke tungere kompositoriske overbygninger på, end at musikken altid klinger godt.
Inspirationskilder har været Stravinsky, Bartók og den franske skole, som Ole Schmidt har tolket smukt ind i sit eget tonesprog. Han har skrevet værker i de fleste genrer, men det er især rækken af solokoncerter, der står stærkt i hans produktion: koncerter for akkordeon, tuba, guitar, violin, obo, fløjte m.m. Hertil kommer hans berømmede gennemkomponerede musik fra 1983 til Carl Th. Dreyers film Jeanne d`Arc. Ole Schmidts tætte samarbejde med digteren Jørgen Gustava Brandt om en række salmer har været markante og smukke bidrag til fornyelse af dansk salmetradition.
Som dirigent har Ole Schmidt især fået inspiration af lærermesteren, den ru-mænske dirigent Sergiu Celibidache samt Albert Wolff og Rafael Kubelik. Han viste sit store format, da han i 1974 på helt eget initiativ indspillede Carl Nielsens samlede symfonier med London Symphony Orchestra. Det var en bedrift, der åbnede omverdens øjne både for Carl Nielsen og for dansk musik i det hele taget. Ny dansk musik har altid haft Ole Schmidts interesse som dirigent. Han har dirigeret en lang række orkestre både i Europa og USA. Fra 1978 til 1985 var han chefdirigent for Aarhus Symfoni-orkester. Ole Schmidt har altid haft sine menin-gers mod, også selv om det har kostet dyrt i nogle tilfælde. Men det er en side af ham, som hører med i det komplette portræt. Siden 1992 har Ole Schmidt været bosat i Sydfrankrig, men forbindelsen til Danmark er stærk og intakt gennem familie og sommerhus ved Sjællands Odde.
Strygekvartet nr. 1, op. 13
Ole Schmidt blev både benovet og beæret, da den legendariske Bloch Kvartet i 1954 bad ham skrive en strygekvartet. Resultatet blev et værk, der med Ole Schmidts egne ord undersøgte og afprøvede instrumenternes beskaffen-hed\, og som musikalsk var inspireret af den ungarske komponist Béla Bartók.
Kvartetten er skrevet som et ubrudt forløb, men der er tempo- og karakterskift undervejs, der afslører en form for satsopdeling. Kvartetten indledes i det jævnt hurtige Allegro moderato-tempo med en karakteristisk melodi i 1. violinen akkom-pagneret af de andre strygere. Melodi og akkompagnement glider snart over i hinanden og skaber et tæt væv af stemmer, hvor alle fire strygere er melodiføren-de. Allerede i denne første kvartet anvender Ole Schmidt en teknik, der bliver typisk for hele hans kvartetproduktion op til i dag: en tætført imitation af et tema gennem alle fire strygere. Melodien "vandrer" så at sige gennem partituret.
Nyt musikalsk materiale tilføres lidt efter lidt, samtidig med at Ole Schmidt af-prøver instrumenternes spilletekniske muligheder. Efter den indledende behand-ling af et tema opløses de melodiske konturer og musikken sættes i drift. I denne fase af kvartetten kan alt ske, samtidig med at Ole Schmidt med små hentydnin-ger minder om det indledende tema (og den sikre musikalske grund under fød-derne).
Et særdeles hidsigt forløb munder ud i et karakteristisk temposkift til Poco an-dante og en langsom sats, der med komponistens egne ord karakteriserer "Ro-mantiske Ole". Men musikken er ikke mere romantisk, end at den byder på kon-fliktfuldt stof, som først mister sin kraft, da celloen indleder et tyst, melodisk afsnit, der abrupt afløses af det indledende tema i 1. violinen. Denne 1. strygekvartet har nået en lykkelig slutning, men det oprindelige tema og dets stemning har vist sig at indeholde skjulte konflikter og kvaliteter.

Strygekvartet nr. 2, op. 28
Den 2. strygekvartet blev komponeret i 1964 på opfordring af Københavns Stry-gekvartet. Den skal ifølge komponisten "bibringe lytteren en umiddelbar musikalsk oplevelse". Ole Schmidt har valgt en firsatset form til dette formål med rækkeføl-gen langsom-hurtig-langsom-hurtig, hvor hver sats byder på en præsentation og udvikling af musikalsk idéer i klassisk forstand. Det er dog langt fra en given satsteknik, der styrer strygekvartettens forløb. Den er båret af komponistens intuitive fornemmelse for det musikantiske aspekt - den er iørefaldende på sin egen skæve facon.
Første sats, Largo, har funktion af en ouver-ture til resten af kvartetten. To skæ-rende akkordblokke afløser hinanden med stigende heftighed og fører frem til en elegisk nedadgående bevægelse gennem alle fire strygere. Tilstanden af vegeta-tiv ro er dog ikke holdbar, der bygges op til en konflikt og de skærende akkorder vender tilbage. Satsen slutter uforløst og ledes lige over i den efterfølgende sats, Presto, hvor et tema bygges op af en tertsbevægelse. Det præsenteres unisont, men ekspanderer både melodisk, rytmisk og i brugen af de fire strygere, der spiller temastumper kontrapunktisk ud mod hinanden og skaber et samlet kraft-fyldt forløb. Ole Schmidt gør brug af noget, der minder om 1960`ernes metamor-foseteknik, som den blev dyrket i Danmark af bl.a. Vagn Homboe og Niels Viggo Bentzon. Selv når han sætter kontrasterende materiale ind og skaber variation, er det ud fra den grundlæggende tertsbevægelse, der indledte satsen.
Tredje sats, Moderato, er kvartettens længste og mest intrigante. Celloen indle-der med en passacaglia-lignende pizzikeret bas-gang hvor tællepulsen skifter mellem 8 og 7. Ovenover præsenteres en let, iørefaldende melodi i en stil, der minder om Stravinskys neoklassicisme. Men under overfladen presser mere konfliktfyldt materiale sig på i forskellige varianter af dels den indledende passa-caglia dels af det indledende tema. Satsen bygger op til en kulmination godt midtvejs, men slutter i samme lette stil, som den blev indledt i - roen er genopret-tet. Fjerde sats, Allegro molto, knytter an til materiale og stemninger i de tre foregå"\

Release date: 
september 2003
Cat. No.: 
8.224210
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
730099991049
Track count: 
9

Credits

Recorded in Mariot, France, 10-15 September 2002
Recording producer: Henrik Sleiborg
Sound engineer: Henrik Sleiborg
Graphic Design: Elevator

Dacapo Records acknowledge, with gratitude, the financial support of Gangsted Fonden, Augustinus Fonden,
Becket Fonden, Gad Andresen Fonden, the Danish Musicians’ Union and the Danish Composers’ Society/KODA’s
Funds for Social and Cultural Purposes