Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Spaces and Places

Peter Bruun
Jexper Holmen
Torben Snekkestad
Morten Olsen
Thomas Agerfeldt Olesen

Spaces and Places

Eva Østergaard

Det særlige lydunivers på denne CD udspringer af Løgumklosters enestående, middelalderlige kirkerum. Under den høje hvælving, på klostergangene og i kirkens små skjulte rum har fløjtenisten Eva Østergaard (f. 1966) optaget en række lag af fløjteklange på instrumenter i alle størrelser fra piccolo til bas. Musikken er skrevet specielt til Eva, kirkerummet og CD'en her af fem danske komponister, som alle kommer rundt i instrumenternes og bygningens fjerneste kroge.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Jewel Case
  139,5055,80 kr.
  €7.48 / $8.13 / £6.54
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $4.02 / £3.23
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.61 / £3.7
  Køb
"Musikken er kompleks og spændende, og mange steder også rigtig smuk"
Lars Geerdes, Flensborg Avis
Total runtime: 
61 min.
At sanse et rum

af Frode Andersen

De færreste af os er bevidste om, hvor meget vi bruger vore øren til at orientere os i dagligdagen. Gennem lyde danner vores hjerne sig hurtig et indtryk af det rum eller sted, vi bevæger os i, inde som ude. Vi ved\ at lyde reflekteres helt anderledes i omgivelser omgivet af sten - som i kirker af mursten eller byrum i beton - end i bygninger af træ, og rummets bredde, højde og arkitektoniske udformning har ligeledes også betydning. Vi kan også afgøre hvor i rummet en lydkilde er, og om den bevæger sig, og hvis den gør - hvor hurtigt den bevæger sig. En uvurderlig egenskab at have med sig i fx trafikken. Denne egenskab - at sanse et rum gennem vores hørelse - er udgangspunktet for denne CD.

Løgumkloster kirke i Sønderjylland, en af de betydeligste kirkebygninger fra middelalderen i Danmark, er bygget som del af et stort klosteranlæg for Cisterciensesordenen. Denne kirke har en særlig levende akustik, med høj hvælving, gange og små rum. EVA ØSTERGAARD har spillet en lang række koncerter her og fik efter en af disse koncerter idéen at levendegøre rummet - at lade det blive en konkret medspiller i oplevelsen af musikken. Hun bad derfor en række danske komponister komponere musik med netop dette for øje - eller burde man heller sige øre - og netop for denne CD.

Ønsket om at levendegøre rummet har betydet, at der er blevet brugt en række uortodokse metoder for at indspille denne CD. Normalt ville man have fundet ét sted i kirkerummet hvor det hele bliver indspillet. Men her er der konstant blevet varieret i afstanden og placeringen af henholdsvis mikrofonen og instrumentet både i kirkerummet og i de små gange og tilstødende rum - og også udendørs.

Samtidig er Eva Østergaards mange fløjter blevet indspillet "lag på lag", lagt ovenpå hinanden, ofte med forskellige placeringer i rummet. Således kan man opleve at nogle fløjter lyder langt væk fra, nogle tæt på, nogle i et tæt, lukket rum, andre højt oppe under hvælvingen. Derigennem skabes en oplevelse af et rum for vore ører - et både fysisk og mentalt rum, der konstant ændrer sig, og bliver en del af musikken.

Komponisten PETER BRUUN boede en årrække i nabobyen Ribe og besøgte Løgum-kloster mange gange. "Der er en ganske særlig stemning omkring den gamle klosterkirke i Løgumkloster. Historien er levende og nærværende, og det er, som om man kan mærke det liv, der engang har været: Den smukke, imponerende bygning taler! Ånden vibrerer også i omgivelserne. Jeg er ganske sikker på, at man fra tidernes morgen har etableret de hellige pladser på steder, hvor naturen og landskabet i forvejen udstråler frugtbarhed, storhed og mildhed", siger han. En af de gange han besøgte Løgumkloster, hørte han det store klokkespil i tårnet spille en af de gamle danske salmetoner - "Den yndigste rose er funden". Landskabets rum og kirkens rum i Løgumkloster, og lyden af klokkerne og salmerne, blev inspirationen til tre stykker for sang, klokker og de mange fløjter.

Mit smykke, min rose, min ære er en række variationer over "Den yndigste rose er funden", der nærmest synes at starte i landskabet omkring Løgumkloster, hører klokkerne og melodien og bevæger sig ind i kirkens rum. Også Den bedste nytårsvise er en række variationer over en salme - "Guds godhed vil vi prise", mens Alt, hvad sjælen nynner på er en komposition bygget over melodien "Jesus dine dybe vunder". I slutningen bevæger man sig igen nynnende ud i landskabet hvor den luftige lyd af fløjten blander sig med vinden og fuglenes sang.

JEXPER HOLMENS Mrs. Schmidt er nærmest en sang, rent bortset fra den ikke bliver udført af en sangstemme, men ni basfløjter, der er placeret forskellige steder i forhold til mikrofonen. De ni stemmer smelter dog sammen til én lyd, der dog konstant skifter karakter og nuancer af lys og mørke. Mrs Schmidt er ingen bestemt person, men en repræsentant for os alle, ligesom når man på dansk bruger udtrykket "fru Jensen".

I Deimos tager Jexper Holmen dog os med ud i et andet rum - det ydre rum. Deimos er navnet på grækernes gud for rædsel, men har også givet navn til en ganske lille måne, der er i kredsløb om planeten Mars. Den bevæger sig rundt om Mars næsten med samme hastighed som planetens egen rotation, så set fra Mars' overflade synes månen næsten at stå stille. Således er musikken i Deimos næsten også statisk; den bevæger sig rundt og rundt i samme cirkelbevægelse igen og igen - som en lille måne i kredsløb om en planet.

Fra det ydre rum til det indre; Francis Sketched er inspireret af Francis Bacons berømte maleri "Triptych". Det er baseret på en lang, hviskende tonerække, der langsomt og tålmodigt ændrer sig "Jeg kan lide at forestille mig at det er som at tage disse toner med på en vandring", siger TORBEN SNEKKESTAD. Abstrakt ekspressionisme, surrealistiske teksturer og rastløse refleksioner udgør dette stykke, som var det et "maleri for øret".

Denne CD's producent, MORTEN OLSEN, er også komponist, og hans The Dark Room er et remix af udvalgte dele indspillet til denne CD. Egentlig er der mere tale om en genkomposition af, eller måske nærmere en slags lyd-collage af stumper og stykker fra CD ens andre værker. Her kan man lade sine øren gå på "genopdagelse" i CD'ens lyde og klange, og opleve hvordan de radikalt ændres i klang og tone af at blive sat ind i en anden sammenhæng og - som titlen antyder - til en mere dyster karakter.

Ikke langt fra Løgumkloster opstår der to gange om året et forunderligt naturfænomen kendt under navnet "sort sol". I marsken omkring Ribe samles enorme mængder stære, der flyver i store flokke over himlen og - bogstavelig talt - gør himlen sort. Og netop fugle er nøgleordet i THOMAS AGERFELDT OLESENS Stralsund. "I Stralsund gav jeg efter for nogle fordomme om fløjten", siger Agerfeldt Olesen. "Den er en fugl, der flyver vimst omkring. Normalt ville jeg undgå den slags, men jeg syntes, at der inde i fordommene lå en masse værdifuldt vraggods, som kunne fortjene at blive kigget på. Især hvis man virkelig satte mikroskopet til. Indledningen kigger på fugleflyvning helt tæt på, så man ikke ser fugleflokken fra et yndigt "National Geographic"-perspektiv, men helt tæt på, som var man selv en fugl. Fugleflokken spredes panikagtigt og hver fugl havner i ensomheden. En rumlig ensomhed, hvorfra hver fugl hører de andre fugle, spredt for alle vinde, fra hver deres hjørne af et svimlende stort landskab. Jeg forsøgte at gå ind i den ensomhed og føle den som menneske, og gav så efter for trangen til at forene fugleflokken igen til sidst. Stralsund er en by i Mecklenburg-Vorpommern, der måske kunne være det mægtige landskab, scenariet udspiller sig i. Måske flyver fuglene over byen på et tidspunkt."

Frode Andersen er uddannet accordeonist og har sideløbende med sit virke som musiker været engageret som igangsætter, administrator, skribent og organisator på den danske musikscene.

"\

Release date: 
maj 2012
Cat. No.: 
8.226573
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943657324
Track count: 
8

Credits

Indspillet i Løgumkloster Kirke og Løgumkloster Refugium i 2007-2011
Producere: Morten Olsen [1], [3]-[7] and Jens Hørsving [2] and [8]
Mastering: Morten Olsen
Executive producer: Frode Andersen

Artwork: Denise Burt, www.elevator-design.dk
Forlag (Agerfeldt Olesen): Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk

Dacapo Records takker KODAs Kollektive Blankbåndmidler og Dansk Komponist Forening/KODAs Fond for sociale og kulturelle formål for økonomisk støtte til produktionen.

Vi ønsker også at takke organist Poul Skjølstrup Larsen for den tid og hjælp, som han har stillet til rådighed o forbindelse med produktionen.