Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Venus' hjul - Værker for kor

Bo Holten

Venus' hjul - Værker for kor

Johan Reuter, Luc Tooten, Det Flamske Radiokor, Bo Holten

I middelalderen var begrebet Venus' hjul et billede på kærlighedens evige vekslen mellem lykke og smerte. Med denne samling korværker fremmaner komponisten og dirigenten Bo Holten det gamle symbol i en tidløs lovprisning af lidenskabens og erotikkens mangesidede natur. En del af musikken er komponeret specielt til Det Flamske Radiokor i Bruxelles, som han var chefdirigent for i årene 2008-10, og indspilningen byder også på en en storslået solo af den danske verdensbaryton Johan Reuter.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Digipack
  139,50 kr.
  €18.7 / $20.34 / £16.35
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.25 / $10.06 / £8.09
  Køb
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.25 / $10.06 / £8.09
  Køb
 • FLAC 24bit 96kHz
  105,00 kr.
  Studio Master
  €14.08 / $15.31 / £12.3
  Køb
"Med tilbageholdt attitude driver ømheden igennem værkerne og får Holtens kærlighedshjul til at snurre velgørende rundt i hovedet."
Morgenavisen Jyllands-Posten, Morgenavisen Jyllands-Posten
"Det Flamske Radiokor er professionelt til fingerspidserne, og de medvirkende solister fortrinlige."
Ole Straarup, Aarhus Stiftstidende
"Den Reumert-vindende komponist til ’Livlægens besøg’ er på eksklusive stier i jagten på skønhed, vid og nye dybder."
Gregers Dirckinck-Holmfeld, GregersDH
"Well worth exploring."
Malcolm Rlley, Gramophone
"Original, inventive choral music by Bo Holten in splendid performances."
John Quinn, MusicWeb International
"Der er ikke mange nulevende komponister, der formår at arbejde med teksten med en sådan naturlig brillans."
Andrew Mellor, Klassisk
Total runtime: 
62 min.
Bo Holten

af Klaus Møller-Jørgensen

Bo Holten skiller sig på flere måder ud blandt tidens øvrige danske komponister og dirigenter. For det første er det essentielt for ham at kombinere rollen som udøvende og skabende kunstner. Gennem hele sit virke har han med lige store dele energi og professionalisme kastet sig over arbejdet som både dirigent og komponist. Dernæst har han som komponist oplevet både at hans musik bliver flittigt opført og efterspurgt, og at den er blevet afvist som gammeldags eller banal af mange komponistkolleger. Endelig har Holten som dirigent altid lagt et stort arbejde i at opstøve ny musik, både nykomponeret musik (han har dirigeret ca. 190 uropførelser) og ukendt eller overset musik af ældre dato.

Bo Holten har studeret musikvidenskab og fagot, som dirigent og komponist er han autodidakt. I 1979 stiftede Holten vokalgruppen Ars Nova, som han var fast dirigent for frem til 1996. Ensemblet var banebrydende i Norden og vakte hurtigt international opmærksomhed med sit høje kunstneriske niveau og sit personlige bud på klangbehandling af både helt nykomponeret og meget gammmel musik (middelalder og renæssance). I 1996 stiftede Bo Holten vokalensemblet Musica Ficta, hvor han viderefører arbejdet med den tidlige musik og hvor erfaringerne fra arbejdet med dette repertoire også bruges på andre epokers musik, eksempelvis den danske sangskat. Holten er internationalt efterspurgt som gæstedirigent og var fra 1990 til 2005 Principal Guest Conductor ved BBC Singers i London og fra 2008 til 2011 chefdirigent for Det Flamske Radiokor i Bruxelles.

Både som dirigent og som komponist har Holten dog også altid interesseret sig for andet end kormusik. Han har dirigeret alle danske og adskillige nordiske symfoniorkestre, typisk i oratorier, tidlig musik, ny musik (bl.a. sin egen) og musik som ikke hører til det symfoniske standardrepertoire. Eksempelvis har han med Aarhus Symfoniorkester indspillet et antal internationalt roste CD'er med musik af engelske Frederick Delius (1862-1934). Som komponist har Holten skrevet over 100 værker, heraf 2 symfonier, 5 solokoncerter, 7 operaer, kammermusik, filmmusik og meget andet, herunder ca. 40 værker for kor a cappella.

Bo Holtens musik er som hovedregel blevet positivt modtaget af publikum og blandt musikere og korsangere. Der er typisk noget umiddelbart og noget genkendeligt over den, som - i sammenligning med meget andet nutidig kompositionsmusik - har gjort den relativt populær. Men som noget nyt har Bo Holten i de senere år også oplevet en langt større accept fra komponistkolleger og andre professionelle musikfolk. Ikke mindst den meget positive modtagelse af Holtens store helaftensopera Livlægens besøg\ (2009) har vist, at der i dag både blandt publikum og blandt professionelle er en mere tolerant holdning til forskellige former for musikalske udtryk; at man kan skrive som man vil, og at musik godt kan være dybtstikkende, interessant og nyskabende uden nødvendigvis at være meget modernistisk eller avantgardistisk i sit udtryk.

Holten mener, at det først og fremmest er verden omkring ham, der har forandret sig. Selv skriver han musik som han altid har gjort. Han går efter at være klar og tydelig i udtrykket og beskriver sin musik som grundlæggende "dramatisk" i den forstand, at lytteren skal kunne opleve et drama, en udvikling i musikken.

Tidligere blev Bo Holten beskyldt for at være en neoromantiker, der skrev overfladisk og halvsentimental musik. Og det er en stor misforståelse, mener han selv. I 70'erne og 80'erne gjorde han en betydelig indsats for at sætte sig ind i og opføre tidens modernistiske musik. Og selvom han opponerede mod den og fandt den unødigt vanskelig tilgængelig, så var hans egen musik også præget af efterkrigstidens modernisme, de tidlige værker var mere komplekse, end det han skriver i dag. Hvad der imidlertid hænger ved fra modernismen - og fra den tidlige musik - det er at gå meget grundigt og systematisk til værks. Eksempelvis ved at tage udgangspunkt i nogle faste strukturer eller et bestemt kompositionsprincip.

Nærværende CD er især blevet til på baggrund af Bo Holtens tætte samarbejde med Det Flamske Radiokor gennem de senere år. Den rummer en række nye eksempler på bredden af korkomponisten Bo Holtens virke, herunder hvordan han med stor håndværksmæssig dygtighed bruger hele musikhistorien som ramme og klangbund og som direkte inspiration for sit eget, nutidige udtryk.

Romerske elegier (2011) er komponeret over to af Goethes i alt 20 elegier, som han skrev i forbindelse med et ophold i Rom i sin tidlige ungdom. Digtene knytter an til antikkens kærlighedselegier (Ovid bl.a.) og beskriver i yderst poetiske vendinger et "jeg" (Goethe selv?), der oplever de gamle ruiner og manuskripter i den evige stad, Rom. Det hele forekommer ham noget støvet og tomt - lige indtil han møder en ung romerinde, som han herefter tilbringer alle nætterne med. Inspireret af denne kærlighedsaffære folder skønheden ved hele oldtidens poesi og billedkunst sig ud for digteren; netop ved at følge formerne på den elskedes bryst forstår han marmorets skønhed!

I Elegi nr. 1 har digteren endnu ikke mødt sin elskerinde. Den døde by virker tom og dyster, han fornemmer at noget skjuler sig for ham. Det afspejler sig i musikken gennem "tomme" akkorder og mol-prægede klange. Solocelloen antyder dog tilstedeværelsen af noget varmblodigt; den står - som Goethe - alene blandt de nærmest udmejslede søjler af vokale klange.

I Elegi nr. 5 dvæler digteren ved sin lykke: Om dagen fordyber han sig i antikkens kunstskatte, om natten fordyber han sig i erotikken. Jeg'et har nu fået stemme i form af en bariton-solist, som celloen med de kvindelige former smyger sig kælent omkring. Det 8-stemmige kor danner sammen med solocelloen en næsten orkestral baggrund for jeg'ets fortløbende fortælling. Koret lægger et douce skær - den romerske varmedis? - hen over den ellers saftige og varmblodige fortælling.

Dominus regit (2005) blev skrevet til et hæfte med en række danske komponisters udsættelse af Salme 23 fra Det Gamle Testamente, Dominus regit: "Herren er min hyrde, mig skal intet fattes". Teksten udtrykker stor fortrøstning og en dyb taknemmelighed over blot at være i live og nyde tilværelsen som den er.

Holten trækker på sin dybe indsigt i renæssancens musik. Satsen begynder polyfont med et kunstfærdigt væv af stemmer, der krydser ind over hinanden. Efterhånden følges stemmerne mere ad, som i en madrigal. Gennem hele satsen lægger musikken sig tæt op ad teksten, og med forløbet fra det polyfone til det homofone er det som om fokus til sidst koncentreres om det afsluttende udsagn: "Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider".

Netop med en bibeltekst er det oplagt at benytte sig af den tidlige musiks kompositionsteknikker. Her går det ikke at udpensle musikken som i de romerske elegier, det ville blive alt for specifikt og personligt; bibelteksterne kræver en vis distance og et mere tilbageholdent udtryk. Harmonikken er dog i høj grad nutidig, her lægger Holten sig i kølvandet på komponister som Francis Poulenc og Bernhard Lewkovitch, der også fandt inspiration i den tidlige musik men gav den et nutidigt harmonisk udtryk.

Gustav Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen (Holten, 2010) er et arrangement for barytonsolist og 8-stemmigt kor af en af Mahlers Rückert-lieder. Der findes allerede et ofte opført arrangement for 16-stemmigt kor af Clytus Gottwald, som Holten selv har dirigeret nogle gange. Men Holten synes ikke rigtig, at Gottwald forløser Mahlers stykke, bl.a. savner han en solist, der kan udtrykke det "Ich", der er så centralt i teksten.

Holten tager udgangspunkt i Mahlers klaversats men med Mahlers egen, sublime orkestersats dybt indlejret i baghovedet. Koret fungerer således som (orkester)akkompagnement for solisten. Holten har anstrengt sig for at lægge sig så tæt op ad forlægget som muligt, inden for rammerne af, hvad der rent faktisk kan synges af et kor. Og han har stræbt efter udelukkende at fungere som arrangør og så vidt muligt undgå at blande sin egen personlighed med Mahlers.

Cantigas d'amigo (2010) blev til på opfordring fra Skt. Annæ Pigekor. Bo Holten overvejede længe hvilke tekster der kunne egne sig for disse helt unge piger, som står der i deres blomstrende pubertet. Rent tilfældigt faldt han over en stor samling af portugi-siske middelalderdigte, endda med en udmærket engelsk oversættelse. Der var en mode i Portugal i 12-1300-tallet, hvor mandlige digtere skrev som om de var unge piger; ung-pige-drømme om unge drenge og mænd, der var ude på søen eller i krig eller på anden vis uopnåelige.

Holten har valgt 5 tekster som i indhold og musikalitet lægger op til forskellige tempi og forskellige stemninger. Teksterne er i deres grundstruktur meget repetitive, og det afspejler sig i en musik, der trækker på inspiration fra middelalder (drone-toner, kanon og ekko-effek-ter) og fra amerikansk minimalisme (motiver der kører i ring og for-skyder sig minimalt).

Men først og fremmest udnytter Bo Holten den delikatesse, der er i et pigekor; de kan få akkorder til at klinge fantastisk, og de har en lidt uskyldig klang samtidig med at den er yppig og sensuel.

Handel with Care (Variations on Darwin) (2009) Bo Holten blev bedt om at lave nogle variationer over en sats fra Händels Watermusic i anledning af Händel-året 2009 (250 års dødsdag). Men 2009 var også et Darwin-år (200 års fødsel og 150-året for "Om arternes oprindelse"), og da Holten med egne ord er en benhård darwinist, fik han lyst til også at inddrage Darwin i dette jubilæums-stykke.

I anledning af Darwin-året havde Holten bl.a. læst Darwins erindringer. Her er et afsnit, hvor Darwin imponerende kort og ydmygt fortæller hvordan han fik ideen til sin evolutionsteori. Dette korte tekststykke lader Holten nu alterne og herrerne synge - eller måske snarere: recitere; de lægger blot en harmonisk bund i form af en akkordrundgang og har næsten ingen melodiske bevægelser. Darwins dybt revolutionerende teori bliver her messet frem, som var det en katolsk trosbekendelse.

Efterhånden kommer de tre-delte sopraner ind over med de smukkeste melodier i form af det ene lille Händel-citat efter det andet i både tekst og melodi, bl.a. fra Messias (I know that my Redeemer liveth), Rinaldo (Lascia ch'io pianga) og Watermusic. Sopranstemmerne er sine steder ganske krævende, der er også lidt showpiece over det. Med denne lille musikalske spøg får Holten på én gang markeret to jubilæer, der ellers intet har med hinanden at gøre.

Rota Veneris (2008) Efter færdiggørelsen af helaftensoperaen "Livlægens besøg" var Holten fuldstændig tømt for ideer til nye kompositioner. For dog at begynde et sted tog han fat i nogle anonyme motetter fra 1300-tallet og besluttede sig for at komponere videre på dem. Den originale tekst blev erstattet af andre middelaldertekster, der fortæller om vidt forskellige sider af kærlighedslivet. Rota Veneris, Venus' hjul, er et begreb fra middelalderen, der beskriver hvordan alting i kærligheden hele tiden går op og ned.

De originale satser er 2- og 3-stemmige. Bo Holten har i forskelligt omfang tilføjet nye stemmer, mest enkelt i Aprili tempore, hvor der blot er lagt en overstemme i form af en sopransolist ind over den originale sats. I solisten møder vi den unge pige, der så tragisk kun kan se sin elskede i drømme; der er stor dramatik i den ekspressive solostemme over den bagvedliggende middelaldersats.

I Quia sub umbraculum handler det om den ophøjede kærlighed, hvor skønjomfuen tålmodigt sidder og venter på sin ridder, den eneste ene. Her har Holten foldet det 3-stemmige forlæg ud i en pompøs 6-stemmig madrigalagtig sats; mens han i den sidste, nonnens klagesang, har lavet en virtuos dansesats med stemmer, der hele tiden forsøger at overdøve hinanden, hvorved han får understreget det komiske i teksten.

Klaus Møller-Jørgensen er musikjournalist, freelance programmedarbejder i DR og arbejder desuden som informationsmedarbejder på Det Jyske Musikkonservatorium.

Release date: 
december 2012
Cat. No.: 
8.226062
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
636943606223
Track count: 
13

Credits

Indspillet i Jezuïetenkerk i Heverlee, Belgien, 30. og 31. maj samt 1. juni 2011
Producere: Steven Maes og Thomas De Pauw for Serendipitous Classical Recordings
Redigering, mix og mastering: Steven Maes for Serendipitous Mastering
Kunstnerisk ledelse og redigering: Felicia Bockstael
Executive producer: Alain De Ley

www.serendipitous.eu
www.serendipitous-mastering.eu

Grafisk design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk og Capella Hafniensis Editions (Dominus regit me), www.capellahafniensis.dk/Forlag

randomness