Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Black Box Music

Simon Steen-Andersen

Black Box Music

Simon Steen-Andersen, Oslo Sinfonietta, Håkon Stene

VINDER AF NORDISK RÅDS MUSIKPRIS 2014

Den danske komponist Simon Steen-Andersens audiovisuelle værk Black Box Music er en overraskende, energisk, højlydt og dybt underholdende dekonstruktion af traditionelt musikdrama. Udgangspunktet er den klassiske rollefordeling med en dirigent foran et orkester – men scenariet eksploderer hurtigt i musikalsk og koreografisk energi ad absurdum, idet dirigentens rolle glider over i dukketeater, håndtegn og en musikalsk optræden der involverer stemmegafler, fingerknipsen, elastikker og konstruktionen af en musikalsk maskine i den sorte boks. Denne DVD-udgivelse indeholder også Steen-Andersens signaturværk Run Time Error, optaget i Den Sorte Diamant i København, og en kort dokumentar om komponisten. Et fascinerende møde med en af nordisk musiks mest visionære unge kunstnere i dag.

Køb DVD

DVD (PAL)

  • DVD (PAL)
    DVD/Blu-ray standard
    169,5084,75 kr.
    €11.38 / $12.09 / £9.96
    Køb
"Bevegelsen synes selvgående, og blir til tross for overlegen kløkt og oppfinnsomhet, aldri konstruert eller tvunget. Energien og intensiteten i idéstrømmen er formidabel."
Emil Bernhardt, Morgenbladet
"Simon Steen-Andersen formår på én gang at fascinere, vække latter og fastholde øjne og ører med usandsynlige midler."
Per Rask Madsen, Klassisk
"Steen-Andersen hører med til den første digitale generation, men sammenlignet med de andre er hans musik ganske unik."
Monika Pasiecznik, Dwytygodnik.com
»These performances are conveyed with unstinting clarity as regards both the playing of the Oslo Sinfonietta and the precision of the visual imagery«
Richard Whitehouse, Gramophone

UD AF BOKSEN  af Rasmus Holmboe

Simon Steen-Andersen er født i 1976 og har, trods sin relativt unge alder, allerede et imponerende CV. Hans musik bliver spillet af førende ensembler i hele verden, og han har vundet adskillige priser for sit arbejde, blandt andet det fornemme DAAD Berliner Künstlerprogramm i 2010 samt både Kunstpreis Musik fra Akademie der Künste i Berlin og Carl Nielsen Prisen i 2013. Ud over at komponere deltager Simon Steen-Andersen ofte selv i opførelsen af sin egen musik: en musik, der udspiller sig i et bredt felt og med værker, der ofte både er visuelle og rumlige.

Værkerne på denne DVD tematiserer et vigtigt element i Simon Steen-Andersens arbejde gennem de senere år, nemlig et fokus på at gøre musikken, som han anser for en af de mest abstrakte kunstarter, mere konkret. Det abstrakte forstår han som alle de elementer, der kun vedrører intramusikalske forhold, altså der hvor musikken kun refererer til sig selv. Dermed repræsenterer det abstrakte også det, der adskiller musikken som kunstform fra dens omgivelser – og modsætningen, det konkrete, forstås som det mere håndgribelige eller alt det, der vedrører verden uden for musikken. En del af den konkretisering, Steen-Andersen ønsker at foretage, foregår gennem inddragelsen af visuelle og fysisk-koreografiske elementer i værkerne, hvilket både Black Box Music og Run Time Error er gode eksempler på.

Samtidig er det vigtigt for Simon Steen-Andersen, at det visuelle ikke bare er en indpakning eller en staffage, der kan få en “svær” musik til at glide lettere ned, men at det derimod forsøges integreret så meget som muligt i værkerne. Derfor behandler han det visuelle på lige fod med det auditive og komponerer i lige så høj grad med materiale, der appellerer til synssansen, som med materiale, der appellerer til høresansen og lytningen. Om det siger han: “Mit håb er, at jeg ikke står et sted [i musikken] og så vælger noget andet, som jeg lægger til [det visuelle], men at jeg står inde i musikken og derfra udvider. I stedet for at have musik plus noget andet har jeg en musik, der også kan være visuel. Visuel musik.”

Black Box Music

I Black Box Music vender Simon Steen-Andersen vrangen ud på traditionerne. På både humoristisk og kritisk vis undersøger og udstiller han forholdet mellem musikkens lyd og de handlinger og bevægelser, der frembringer lyden – alt sammen med dirigenten som solist og som hovedperson.

Værket er skrevet til den norske percussionist Håkon Stene og blev uropført i 2012 i Darmstadt. Siden er det blevet opført mange gange af en række betydningsfulde internationale ensembler, heriblandt Aventa Ensemble, London Sinfonietta, Århus Sinfonietta, Ensemble 2e2m, Ensemble Modern samt naturligvis Oslo Sinfonietta, der både uropførte værket og optræder på denne optagelse. I 2014 er Black Box Music nomineret til Nordisk Råds Musikpris.

I værknoten beskriver Simon Steen-Andersen Black Box Music som “[…] en dekonstruktion af direktion og af dukketeater, såvel som en undersøgelse af de auditive og visuelle relationer, der er indbygget i direktion og iscenesættelse.” Stykket tager dermed udgangspunkt i en grundlæggende opfattelse af, at musik ikke altid udelukkende kan opfattes som et auditivt fænomen – men derimod i lige høj grad kan være noget, der er både visuelt og kontekstafhængigt, og at lyden altid hænger sammen med den handling og de bevægelser, der frembringer den.

Setup’et

Til værket har Simon Steen-Andersen konstrueret en sort kasse udstyret med kamera og mikrofoner indvendigt. Kamerasignalet projiceres op på et lærred foran publikum, og signalet fra mikrofonerne distribueres ud i rummet i et udvidet surround-setup, således at vi kan se og høre alt, hvad der foregår inde i kassen. I det samlede lydbillede blander de lyde, der genereres inde i den sorte boks, sig dermed med lydene fra ensemblet.

Musikerne er delt i tre grupper, der sidder henholdsvis på hver sin side af og bagved publikum. På denne måde sættes publikum ganske fysisk i begivenhedens centrum. Hver ensemblegruppe har en percussionist, som spiller på en mængde utraditionelle instrumenter som for eksempel vindmaskine, plastikkort, sandpapir, proppistoler, balloner, glidefløjter, PVC-rør, pisk og boremaskine. Lydbilledet er derfor rigt nuanceret, spraglet og til tider skramlende og larmende, mens traditionelle elementer som melodi og harmonik stort set er fraværende stykket igennem.

Solisten agerer stykket igennem med hænderne inde i kassen, men i stedet for at anvende dukker dirigeres der (med større eller mindre succes), der kastes med håndtegn (fuckfingre, V-tegn, sten/saks/papir, telefoner, tyre, talende væsner og diverse andre genkendelige gestusser), og der spilles på stemmegafler, elastikker, plastickopper, elektriske blæsere og meget andet habengut. Ud over at dirigere indtager solisten således også forskellige andre roller, som indgår i samspil og modspil med mere almindelige direktionstegn på en måde, hvor grænserne mellem direktion og (dukke)teater i høj grad udviskes, og det bliver svært at identificere, hvor det ene starter, og det andet stopper.

Musikernes funktion er ligeledes dobbelt – dels er de ensemblemusikere, der følger deres dirigent (eller lader være), og dels danner de lydkulisse eller illustrerer de begiven­heder, der foregår inde i den sorte boks. På denne måde bliver Black Box Music til en iscenesat dukketeatralsk solokoncert, hvor dirigentens normale funktioner i forhold til musikerne i høj grad behandles solistisk, og hvor alle koncertgenrens konventionelle dramatiske spændinger mellem solist og orkester på én gang både opretholdes og stilles humoristisk til skue.

En udvidet og levende musik

Denne vægtning af det performative gør det svært at forestille sig Black Box Music frarøvet sin visuelle side, der i høj grad definerer værkets identitet – dog er det ikke sådan, at lyden på nogen måde er trådt i baggrunden eller er blevet uvæsentlig. Tværtimod er musikken og det visuelle hinandens gensidige forudsætninger – og det er netop sammenhængene mellem og måden, hvorpå vi oplever forholdet mellem lyden og det visuelle eller teatralske, der hele tiden tematiseres og bearbejdes i værket.

Dermed bliver Black Box Music et eksempel på en aktuel bevægelse inden for kompositionsmusikken i Europa i disse år. En bevægelse væk fra, at musikken udelukkende er noget, der skrives og lyttes til i kontemplativ indadvendthed, og hen imod et mere levende og performancepræget ideal, hvor musikken udvides med andre udtryksformer, som derved tilfører nye former for (mere nutidige) betydninger og oplevelsespotentialer. Med til denne bevægelse – og særligt for Black Box Music – hører, at musikken, fordi har stærke performative eller visuelle elementer, ofte er skrevet direkte for livesituationen, hvor interaktionen med publikum er væsentlig. Dermed bliver musikken til et socialt anliggende, noget der foregår i virkeligheden, i samtiden og mellem (levende) mennesker.

Run Time Error

Dette er i høj grad også tilfældet i Run Time Error. Stykket er en stedsspecifik audio-visuel performance, hvori Simon Steen-Andersen selv, endda i dobbelt forstand, er performer. Video og lyd er optaget på opførelsesstedet – i denne version Den Sorte Diamant i København – forud for hver performance og viser Steen-Andersen, der bevæger sig gennem bygningen, mens han spiller på et stort antal objekter og samtidig optager lyden af disse objekter med en håndholdt mikrofon. Objekterne er arrangeret i en sekvens, der nøje følger et sæt kompositoriske dogmer, og på den måde gøres selve bygningen og dens lyde til det materiale, kompositionen anvender.

Ved opførelsen af værket spiller komponisten på to joysticks, der styrer to lydspor og en dobbelt videoprojektion. Begge kanaler anvender det samme materiale, men som stykkets titel indikerer, afspilles det ikke bare normalt, i real-time, men behandles derimod som en tostemmig invention. Med joystikkene manipulerer komponisten tempo og afspilnings­retning, og de to lyd/video-projektioner afspilles både forlæns og baglæns, hurtigere og langsommere, stoppende og genstartende i et tostemmigt forløb. Gennem disse udstrækninger, sammenpresninger, opstandsninger, igangsætninger eller omvendinger af run-time bliver de formmæssige kompositionsprincipper, som man kender fra den klassiske invention, tydelige fra starten – selv for dem, der ikke er fortrolige med klassiske musikalske former. I sagens natur kan inventionens form ofte være vanskelig at opfatte med øret alene, da man ikke kan lytte i baglæns tid eller til to forskellige tidspunkter på samme tid. For mange gælder det måske endda, at en klassisk teknik som fx retrograden kun kan opfattes efter gentagne lytninger eller gennem visuel analyse af partituret. I Run Time Error er dette umiddelbart og tydeligt i kraft af billedsiden, der ganske enkelt ruller baglæns fra tid til anden.

Gennem anvendelsen af teknologi åbner Simon Steen-Andersen det abstrakte mod det konkrete på en relativt enkel men højst effektiv måde, der taler i et samtidigt sprog. Når han yderligere gør sig selv både til hovedperson og ‘spiller’ i denne videospilsagtige situation, bliver det for mig også et billede på en komponist, der taler ind i en kontekst, hvor rollerne mellem producent og forbruger ikke længere er skarpt definerede, og hvor komponisten ved selv at medvirke i opførelsen af sine værker sætter spørgsmålstegn ved nogle af de befæstede skel og kategorier, der omgærder den ny kompositionsmusik.

Samtidsmusik

Den omfavnende og fornyende relation til musikhistorien, som Steen-Andersens arbejde med materialer og klassiske former viser, bliver dermed også til en positiv distancering fra, hvad man kunne kalde modernismens iboende negative dikotomier. Hvor fornyelseskrav ofte går hånd i hånd med forbudsæstetik eller stiv dogmatik, er dette forhold vendt om hos Simon Steen-Andersen. I stedet for at forsøge at sprænge form- eller materialeforståelser anvendes det musikhistoriske arvegods kritisk reflekteret på en undersøgende og legende måde, hvor traditionen er et positivt og produktivt skatkammer frem for et problem eller et negativt udgangspunkt.

Dermed er både Black Box Music og Run Time Error gode eksempler på værker, der tematiserer centrale musikhistoriske problematikker – men gør det på en umiddelbar, underholdende og ligefrem måde. Historisk tankegods ikke er en forudsætning for at kunne forstå, hvad værkerne handler om, men nærmere et ekstra konceptuelt krydderi, der kan komplementere koncertoplevelsen og give den dybde. Dette er ikke en musik, der vil tage afstand, men en musik, der inviterer samtiden og de mennesker, der befinder sig i den, indenfor til en kritisk og inkluderende dialog.

Og når Simon Steen-Andersen samtidig selv går på scenen eller medvirker som klang-regissør, sådan som det et tilfældet i disse to værker, så understreger det yderligere en bevægelse væk fra opfattelsen af komponisten som en, der sidder i sit elfenbenstårn og skriver store værker til en mulig eftertid, og hen imod en mere ligeværdig opfattelse af forholdet mellem musikere, publikum og en komponist med et stærkt ønske om at kommunikere.

Rasmus Holmboe er cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet, hvor han for tiden er ansat som ph.d.-stipendiat. Han er derudover medredaktør for webmagasinet seismograf/DMT, www.seismograf.org

Release date: 
oktober 2014
Cat. No.: 
2.110413
FormatID: 
DVD (PAL)
CoverFormat: 
DVD/Blu-ray standard
Barcode: 
747313541355
Track count: 
0

Credits

DVD total: c. 73 min. including raw versions of Run Time Error as extra bonus material

Subtitles: English

Recorded and mastered for DVD in stereo and 4.0 surround sound.

Format: 16:9

This PAL DVD is designed for worldwide playback.
In NTSC regions, please ensure your DVD player and TV are PAL compatible. If in doubt, consult your dealer.

---

Black Box Music filmed and recorded at Henie Onstad Kunstsenter, Bærum, Norway, on 11-13 February 2014
Artistic director: Simon Steen-Andersen
Camera: millimedia.no
Sound recording produced, engineered and mixed in 4.0 surround sound and stereo by Sean Lewis
Video editing: millimedia.no, Håkon Stene and Simon Steen-Andersen
Audio editing: Sean Lewis, Håkon Stene and Simon Steen-Andersen

Run Time Error #1+2 filmed and recorded at The Black Diamond, The Royal Library, Copenhagen, on 30 March-1 April 2013
Camera operator: Peter Tinning
Main Production Assistant to Simon Steen-Andersen: Peter Tinning
Production Assistants: Allan Gravgaard-Madsen and Anna Bækhøj
Joystick performance filmed and recorded at the Oslo Opera on 20 September 2014
Video editing: millimedia.no
Audio editing: Audun Strype

Run Time Error - Behind the Scenes filmed at The Black Diamond, The Royal Library, Copenhagen, 2013. Filmed and edited by Ida Bach Jensen - © 2014 IBJ film

Graphic design: www.elevator-design.dk

Publisher: Edition·S, www.edition-s.dk

With support from Arts Council Norway, NOTAM (Norwegian Center for Music Technology), Fond for utøvende kunstnere (Fund for perfoming artists), The Norwegian Artistic Research Programme, Bergesenstiftelsen and Danish Composers’ Society’s Production Pool / KODA’s Fund for Social and Cultural Purposes