Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Peinture du temps - værker for sinfonietta

Niels Rosing-Schow

Peinture du temps - værker for sinfonietta

TM+, Laurent Cuniot

CD-udgivelsen Peinture du temps er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem komponisten Niels Rosing-Schow, det franske eliteensemble TM+ og dirigenten Laurent Cuniot. De fem værker, som her udkommer på CD for første gang, kredser alle om tiden som tema. Tiden som bevægelser, som forløb, som aftryk eller afbildninger - og tiden som rum. Den musikalske hukommelse - erindringen - er det lærred, hvorpå musikken - tiden - maler sit billede", har Niels Rosing-Schow sagt om titelværket."""

Køb album Stream

CD

 • CD
  Jewel Case
  139,5055,80 kr.
  €7.49 / $8.14 / £6.44
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $4.03 / £3.19
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.61 / £3.65
  Køb
 • FLAC 24bit 44.1kHz
  89,0035,60 kr.
  Studio Master
  €4.78 / $5.19 / £4.11
  Køb
"Full of unexpected textures."
BW, BBC Music Magazine
Total runtime: 
61 min.
Tiden maler sit billede  af Eva Ohrt

Tiden som bevægelser, som forløb, som aftryk eller afbildninger og tiden som rum omskrives og udforskes musikalsk og filosofisk på denne cd's fem værker. Værkerne udfolder i klang, tekstur og form forskellige aspekter af musikkens dimension par excellence, tiden - både som den er indlejret i musikken fra komponistens side, men også som de mentale aftryk, musikken skaber på lytterens indre skærm.

I forbindelse med værket Peinture du temps (Tidens maleri), der også er denne cd's titel, skriver komponisten Niels Rosing-Schow: Den musikalske hukommelse - erindringen - er det lærred, hvorpå musikken - tiden - maler sit billede\. Som øjet vandrer over billedet, der hermed gradvist bliver til for beskueren, således vokser det musikalske værk frem for lytteren i takt med at tiden går, for endelig kun at eksistere som erindring når musikken slutter, og værkets tid er løbet til ende.

I værket Vocabulary II kan man opleve tidsdimensionen som en fremadskridende transformation fra en tilstand til en anden. Sådanne musikalske processer forekommer ofte i Niels Rosing-Schows musik og genfindes på forskellige måder i alle cd'ens værker. I I giardini dietro la città har forvandlingen værket igennem en magisk og drømmeagtig karakter: en musik, der udfolder drømmens tids-rum.

Cd'en afrundes af ‘tidstrilogien' Spectre du temps, Empreintes du temps og Peinture du temps, tre kapitler i en historie om tiden i musikken. Trilogien er tilegnet den franske komponist Gérard Grisey (1946-1998). Inspireret af Grisey, der netop var dybt fascineret af den musikalske tid, arbejder Rosing-Schow her med tre forskellige musikalske/poetiske tider: dels den metrisk udmålte tid - sekundernes ubønhørlige tikken; dels tidens suspension - tiden ‘står stille'; og endelig dagligdagens fluktuerende tidsoplevelse, nogle gange hurtig, nogle gange langsom.

 

Klanglig poesi og forvandlingskunst

 

Alle fem værker rummer den eksplicitte klanglige poesi og udtrykskraft, der er et særkende for Niels Rosing-Schows kompositioner. Fordybelsen i det harmoniske/klanglige materiale er et træk, som bliver mere og mere udtalt i Rosing-Schows produktion. Her bygger han på den franske, såkaldte spektralmusiks principper, hvor "harmonik og klangfarve er ét og det samme", som komponisten selv udtrykker det. Denne sansemættede klangbehandling udfolder instrumenternes fulde klanglige potentiale, såvel individuelt som i de skiftende instrumentale kombinationer. Ofte sker det på måder, så det kan være vanskeligt at dechifrere klangens alkymi og skelne instrumenterne fra hinanden. Resultatet er, at det samlede klangbillede ekspanderer i en sådan grad, at værkets auditive fylde og nuancerigdom transcenderer det umiddelbart mere enkle indtryk, partituret måtte give.

Klangmagi og kontinuerlig transformation er nøglebegreber hos Niels Rosing-Schow og i særdeleshed for værkudvalget på denne cd. Musikken består af klangspektrer i konsekvent, næsten ubønhørlig fremadskridende forvandling, og denne retningsbestemthed i musikken gør tiden nærværende på en ganske særlig måde. Tiden er et grundvilkår for vores liv, men et vilkår hvis dybere egenskaber vi sjældent vier opmærksomhed. Hvornår bruger vi ‘kvalitetstid' på at reflektere over tiden? Måske netop når vi lytter til musik. Så hvis man tager sig tid og rum til at opleve disse værker, fordyber sig i deres poetiske klange og varierende forløb - ét for ét - kan musikkens forvandlinger næppe undgå at smitte af hos lytteren fra cd'ens første tone til dens sidste udklang.

 

I giardini dietro la città (2011)

I giardini dietro la città kan høres som en sammenhængende bevægelse igennem flere tilstande. Med ganske få markante skift glider værket fra et tidsrum og videre til det næste. Musikken begynder så at sige ét sted og fører lytteren gennem skiftende musikalske landskaber med drømme-tidens flydende selvfølgelighed til et anderledes sted. Og netop en drøm, som komponisten havde i den periode han komponerede værket, gav værket dets titel: I giardini dietro la città (Haverne bagved byen). I drømmen lokkes komponisten fra en plads i en italiensk by ind bag en mur, der afslører den første have, smuk og blomstrende. Han begiver sig videre til den næste, som er endnu mere frodig og overdådig, indtil han når frem til den sidste have af berusende skønhed, hvis eroderede bagmur afslører en panoramaudsigt mod det åbne italienske landskab.

Titlens reference til den italienske natur synes at påkalde både cikader, vingeslag, fuglesang og rindende vand, som pludselig kan træde frem for lytteren gennem den detaljemættede instrumentation. Musik og drøm smelter sammen i værkets mange-facetterede klangrum.

 

Vocabulary II (1986/1997)

Vocabulary II er cd'ens ældste værk, men det foregriber nogle kompositoriske træk, som bliver tydeligere og mere konsekvente i komponistens senere stykker. I Vocabulary II udforsker Rosing-Schow ganske enkle klangspektrer og kombinerer dem med vokalerne i sin egen korte tekst, således at der til visse karakteristiske vokaler knyttes bestemte instrumentale klange værket igennem. Vokalernes formanter vokser så at sige ind i det instrumentale univers.

Vocabulary II starter enkelt og fokuseret med, at den franske sopran Raphaële -Kennedy hvisker ordene five og meeting i en ‘duet' med sin egen stemme i elektronisk forsinkelse. Ordene density og changing tilføjes, sang og hvisken interagerer, og gradvist øges tempo og intensitet, indtil sopranen og hendes elektroniske fordobling river instrumenterne med sig. I det efterfølgende forløb opløses ordene til deres mindste bestanddele og strejfer også antydningsvis små ord som I og me. Opløsningen og musikkens ‘kasten rundt' med ordfragmenterne afføder nye sammenstillinger, og mod slutningen skyder identity og fainting frem som nye ord og betydninger. Og den tilhørende instrumentation skaber et nyt, mørkt og udflydende klangunivers. Musikken gennemløber en tydelig forvandling og bliver til noget helt andet, end det var. Ordene kommenterer og spejler musikken, og vice versa.

 

Spectre du temps (2004/2005)

Titlen spiller på dobbeltbetydningen af det franske ord spectre: genfærd og spektrum, så titlen er både Tidens genfærd og Tidens spektrum. Den henviser såvel til musikkens allestedsnærværende arbejde med klangspektre som til forestillingen om, at lyde som klangbilleder og bevægelser er indlejrede i tiden, og at fortidens klange - genfærd af tiden - som skygger spøgelsesagtigt kan påkaldes i nutiden. De spektrale klange og bevægelser i Spectre du temps genopvækker fragmenter af Griseys værk Vortex temporum fra 1994-96. Konkret er midterdelens små hurtige arpeggio-motiver en reference til begyndelsen af Griseys værk, men også på andre måder ‘spøger' denne musik i Rosing-Schows værk. Der er dog andre ‘skygger' i værket end disse aftryk af fremmed musik, idet også ikke-musikalske lydbilleder har afsat sig spor. Komponisten fortæller, at de sidste tre tyste minutter af Spectre du temps er genklangen af et løsrevet erindringsbillede - lyden af melankolske fløjtetoner fra to dompapper på en gren i et forladt vinterlandskab.

 

Empreintes du temps (2006)

Tiden er levende og i konstant forandring. Vores oplevelse af tid forandrer sig uafladeligt, afhængigt af kontekst og sindsstemning. At ‘tidens gang', som vi oplever den, på denne måde er et spejl af os selv, som vi kan gøre os følsomme overfor, er en grundlæggende tanke for dette værk. Titlen Empreintes du temps, (Tidens aftryk) søger at indfange dette.

Karakteristisk for Empreintes du temps er en procesagtig karakter, idet musikken kontinuerligt er på vej og gennemgår transformationer med vekslende tempi, klanglige differentieringer og rytmiske kontraster. Komponistens udforsker her de tre føromtalte musikalske tider: den metrisk udmålte, pulserende tid (særlig mod slutningen af værket); oplevelsen af at tiden ‘står stille' - med en musikalsk term ‘senza misura'. Og endelig arbejder musikken derimellem med en livsnær, fleksibel og elastisk tid.

Den musikalske karakter er vibrerende og sitrende med brug af triller og arpeggiofigurer, hvor fløjtens bevægelser undertiden kan bringe Debussy i erindring. Komponisten arbejder systematisk med mikrointervaller - intervaller mindre end en halv tone - og udnytter virtuost de to instrumenters mange klangmuligheder inden for en skala, der spænder fra instrumentale støjlyde over støjblandede toner til rene toner af forskellig klangkvalitet.

 

Peinture du temps (2004)

Ideen om at overføre processen fra perceptionen af et maleri til oplevelsen af et stykke musik, tildeler tiden en væsentlig rolle i forståelsen af begge dele. Bevæger man sig dybere ind i sammenligningen af maleri og musik er referencerne mange, ikke mindst i de beskrivende metaforer, vi tyer til: skærende kontraster, forgrund og baggrund, motiver osv. I værket Peinture du temps tager Rosing-Schow afsæt i de visuelle metaforer, vi benytter til at beskrive musikkens klang: vi taler netop om klang-farver. For en komponist, der tænker musik som klangspektre, der forvandles i tid, er det nærliggende kunstnerisk at lade sig inspirere af parallellen mellem lysets spektrum og lydens spektrum. Værket arbejder med en klangpalet, der - ligesom i Empreintes du temps - spænder fra passager med hvid støj over ‘farvet' støj og inharmoniske spektre til det rene, ‘lysende' -harmoniske spektrum.

Også i dette værk er udnyttelsen af instrumenterne bemærkelsesværdig, idet saxofonen ganske sjældent lyder som en saxofon, men nærmere som en femte stryger. Den glider ubemærket ind i værkets net af klangflader med et varierende indre liv, mens teksturer og klangspektrer kontinuerligt flyder over i hinanden. Dog er der enkelte brud, der fungerer formdannende i mere konventionel forstand. Musikkens forvandling er så markant, at både den og lytteren befinder sig i en helt anden tilstand end i begyndelsen, når værket er spillet til ende. Og dog har musikken nået at strejfe sit udgangspunkt, inden den imploderer i saxofonens afsluttende luftlyd.

"\

Release date: 
januar 2013
Cat. No.: 
8.226557
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943655726
Track count: 
5

Credits

Indspillet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 24.-25. maj 2012 (I giardini dietro la città, Vocabulary II) og 25.-26. marts 2010 (Spectre du temps, Empreintes du temps and Peinture du temps)
Producer: Morten Mogensen
Teknik: Mark Anthony Ford
Mastering: Morten Mogensen

Artwork: Denise Burt, www.elevator-design.dk
Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk

Denne CD er indspillet i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dacapo Records takker Dansk Musik Forlægger Forening og KODAs kollektive Båndmidler for økonomisk støtte til produktionen