Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Sange fra Aftenland - Helene Gjerris synger Per Nørgård

Per Nørgård

Sange fra Aftenland - Helene Gjerris synger Per Nørgård

Helene Gjerris, Toke Møldrup, Johannes Søe Hansen, Ulla Miilmann, Tine Rehling, Anne Marie Fjord Abildskov, Lotte Wallevik, Jesper Lützhøft, Casper Schreiber

Denne udgivelse er et vidnesbyrd om det stærke møde mellem en komponist og en af hans fornemste fortolkere i dag - og mellem to store kunstneriske personligheder. Mezzosopranen Helene Gjerris udforsker her sammen med et udsøgt musikerhold seks årtiers vokalmusik af Per Nørgård (f. 1932) i nye arrangementer af komponisten selv. Det er musik, som når dybt ind i menneskesindet, ladet med poesi af store digtere som Rilke, Rimbaud og svenske Pär Lagerkvist.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Digipack
  139,50 kr.
  €18.72 / $20.11 / £16.46
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.26 / $9.95 / £8.14
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.6 / $11.39 / £9.32
  Køb
 • FLAC 24bit 44.1kHz
  89,00 kr.
  Studio Master
  €11.94 / $12.83 / £10.5
  Køb
"Raffineret over al måde og djævleblændt robust...Helene Gjerris når alle de mål, denne musik sætter sig."
Peter Johannes Erichsen, Weekendavisen
"Fremragende vokale fortolkninger", "Helene Gjerris behersker det svære stof med enestående indlevelse"
Gregers Dirckinck-Holmfeld, GregersDH.dk (Gregers Dirckinck-Holmfeld blog)
"En ualmindelig dejlig indspilning.", "Fortryllende æterisk."
Mikael Krarup, Fyens Stiftstidende
"Nørgård er suggestiv, inciterende og i fornem symbiose med digterens ord.", "Vitaminer til hele vinteren."
Peter Dürfeld, Kristeligt Dagblad
"En fantastisk indspilning med sublime musikere og en sublim fortolkning af udvalgte værker for kammerensemble og vokalstemme fra Per Nørgårds mere end et halvt århundrede lange musikalske produktion."
Ingeborg Okkels, SEISMOGRAF
"Intensité magnétique."
Hélène Cao, Diapason
"Gjerris’s performance of this demanding music is a tour de force.", "If you don’t know Nørgård’s music, this is a great place to begin."
Robert A Moore, American Record Guide
"A reference disc for collectors of Nørgård and serious contemporary song, and performances, recording and presentation all do the music proud."
David Fanning, Gramophone
"Nørgårds klangvärld utforskas och dissekeras här så att verenda klar urskiljbar ton står för sig själv."
Martina Jarminder, OPUS
Total runtime: 
79 min.
Introduktion ved Helene Gjerris

For nøjagtig 25 år siden havde jeg mit første intense møde med Per Nørgårds musik. Jeg var netop optaget på prøve i vokalensemblet Ars Nova, og en af de første opgaver var Wie ein Kind. Mine forudsætninger for at kunne indstudere musik af den sværhedsgrad var nærmest lig nul, men jeg kæmpede indædt med at lære min stemme, og min forbløffelse, fryd og betagelse var stor, da jeg omsider begyndte at kunne høre alle stemmerne gå op i en helhed. Dengang var jeg selvfølgelig ikke klar over, at oplevelsen skulle få stor betydning for den retning, min kunstneriske karriere siden kom til at tage.

Siden har jeg haft mange muligheder for at arbejde med Per Nørgårds musik i solistisk sammenhæng - blandt andet med operaen Nuit des hommes og kantaten Lygtemænd i byen. De umiskendelige Nørgård'ske vokale linjer har til stadighed appelleret til min lyst til at udforske min stemmes muligheder og tage ekspressive virkemidler i brug, som ellers sjældent har deres berettigelse i den klassisk skolede stemmebrug.

I vinteren 2008 kørte jeg til Langeland og besøgte Per Nørgård.  Min tanke var at lave en cd med en opsamling af vokalværker fra hele Pers produktion og hermed få mulighed for at sammenfatte alle de erfaringer, jeg havde gjort med hans musik gennem årene. I de følgende måneder udvekslede vi idéer til cd'ens repertoire og nåede frem til det resultat, som nu foreligger.

Det er blevet en forunderlig rejse gennem tiden i Per Nørgårds vokalmusik, hvor en rig og raffineret kammermusikalsk instrumentation belyser digtene og de forskellige sprog, og hvor man møder en komponist, som helt fra de tidligste værker afprøver reciterende og deklamatoriske virkemidler i brugen af sangstemmen; en metode, som kulminerer i værkerne fra 1980-erne, hvor disse elementer tages virkelig eksplicit i brug.

Det har været en bestandig udfordring at arbejde med materialet, men der er ingen tvivl om, at Per Nørgårds musik i en ganske særlig grad reflekterer og vinder genklang hos mig, og at der var en dybere betydning i min oplevelse af mødet med musikken for 25 år siden.

Helene Gjerris, juli 2012

Per Nørgård af Eva Hvidt

Per Nørgård (født 1932) er Danmarks store og originale komponist i tiden efter Anden Verdenskrig. Med sin livlige og følelsesfulde fantasi og sine sindrige strukturer har han flyttet grænser og åbnet op for nye musikalske landskaber og erkendelser, der udfordrer de udøvendes og lytternes musikalitet.

Per Nørgård er født i København, hvor hans forældre havde en forretning med brudekjoler og tøj til damer. Han har levet det meste af sit liv i Danmark, men han har også rejst vidt omkring i Østen og i Vesten. I sin studietid var Per Nørgård elev af Vagn Holmboe; samtidig nærede han stor beundring for finnen Jean Sibelius' musik.

Per Nørgård arbejdede i disse år med forestillingen om ‘det nordlige sinds univers' forstået som en fornemmelse af, at naturen og lyset i de nordlige egne var med til at binde vores kulturer sammen. Senere udforskede han ligesom andre komponister i sin generation den centraleuropæiske, serielle musik. Dette var baggrunden for, at Per Nørgård i 1959 opfandt sin særlige ‘uendelighedsrække' på basis af matematikeren Benoît Mandelbrots fraktalteorier. Skæve rytmer, der i mange tilfælde var bygget over det gyldne snits proportioner samt interferensfænomener blev ligeledes vigtige elementer i hans musik.

Omkring 1980 begyndte Per Nørgård igen at udvide sin kompositoriske palet, idet han ønskede at finde midler til at udtrykke de mørkere sider af menneskesindet. I forlængelse af dette komponerede han en række værker, der var inspireret af den skizofrene schweiziske kunstner, Adolf Wölfli. Blandt disse værker er der en del meget ekspressiv vokalmusik samt den 4. symfoni, som veksler mellem idyl og katastrofe, orden og kaos.

Vokalværkerne på denne cd er komponeret i 1950'erne, 60'erne og 1980'erne. For Per Nørgård har teksterne i meget høj grad været den afgørende inspiration for hans vokalkompositioner. De er kraftfulde og hentet fra mange forskellige lande og sprogområder. Akkompagnementet til sangene er meget varieret i valg af instrumenter og den forfinede måde, de anvendes klangligt og strukturelt.

Om værkerne

I 1953, længe før Jess Ørnsbo debuterede som digter og Per Nørgård havde sin debutkoncert, komponerede Per Nørgård musik til Ørnsbos digt, Solen så jeg. Denne korte og intense sang handler om at modnes til at elske. Instrumentationen med fløjte, violin, bratsch og cello er lavet i 2010 i forbindelse med indspilningen af denne cd.

I de følgende år komponerede Per Nørgård en række ‘Aftonland-værker' til tekster af Pär Lagerkvist, nemlig korværket Aftonland (1954), To recitativer samt Sånger från Aftonland\. Sidstnævnte er fem sange om sorg, længsel og afsked. Per Nørgårds forestilling om ‘det nordlige sinds univers' tog netop form under kompositionen af disse Lagerkvist-sange, og inspirationen fra det store forbillede Jean Sibelius er umiskendelig i den orkestralt klingende instrumentation af de næsten folkemelodiske sanglinjer.

Per Nørgårds musik fra 1960'erne er repræsenteret ved to værker. I Tre kærlighedssange sammenstilles et ganske kort digt af Arthur Rimbaud med to digte af Rainer Maria Rilke. Tre kærlighedssange var oprindelig komponeret for solist og orkester. Til denne cd-indspilning har Per Nørgård ominstrumenteret sangene til den besætning af musikere, der medvirker i cd'ens øvrige værker.

Værket, Trois chansons de "L'Amour la poésie" er komponeret til tekster af den franske surrealist, Paul Éluard. De kredser om søvnens, ravnenes og den orangeblå jords relationer til den elskede. Tonesproget er dæmpet; den erotiske intensitet samler sig omkring sangerens og solofløjtens tæt omslyngende linjer.

Der er et stort og ekspressivt spring fra de tidlige værker til vokalværket, Plutonian Ode, som Per Nørgård komponerede over fragmenter af amerikaneren Allen Ginsbergs digt fra 1978 med samme titel. Her slår digter og komponist med piskende verbal intensitet hul på tidens frygtelige tabu: den totale, atomare udslettelse. Under inspiration af nogle ophold på Bali har Per Nørgård forestillet sig gengivelsen af dette besværgende digt, som en slags eksorcisme. Den vilde og omfangsrige arie beskriver Per Nørgård som "... en rytmisk intensiv opsang til plutoniet, anskuet som totaldestruktionens basale tomhed - sat over for menneskeåndens utrættelige vilje til at skabe sammenhæng og meningsfuldhed. Den konstante flertydighed i rytmen forener sig her med transformationen af ord i gradvise betydningsskift (som fx "at last" - "Atlas" - "alas")."

Day and Night fra 1982 har tekster af Ted Hughes og William Shakespeare. Ted -Hughes digt, A Kill, er en beskrivelse af kvalerne ved at komme til verden, at blive født. Shakespeares balsamiske kærlighedserklæring bringer derimod natten og mørket i erindring, og er et kort uddrag fra Romeo and Juliet, akt II, scene III.

Entwicklungen (Udviklinger) er komponeret til to digte af Rainer Maria Rilke. Det første digt, Kindheit, kredser om de fjerne og mistede lange barndomseftermiddage. Det andet digt, Die Genesende, beskriver, hvordan livet spiller med den syge, indtil helbredelsen indtræder som et blidt og forførende kærtegn.

CD'ens sidste indslag, Schlafen gehen, Schmerz und Not er en fri version af Nørgårds korsats Abendlied (af To Wölfli-Lieder fra 1980). I dette "re-mix" à la 2012 har Helene Gjerris selv indsunget alle fire korstemmer, mens Gert Sørensen har tilføjet gamelan-instrumenter.

Eva Hvidt, cand. mag. og musikjournalist. Ekstern projektmedarbejder på Dansk Center for Musikudgivelse (DCM) på Det Kgl. Bibliotek.

"\

Release date: 
november 2012
Cat. No.: 
8.226060
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
636943606025
Track count: 
24

Credits

Indspillet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fra maj 2010 til maj 2011
Producer og mastering: Gert Sørensen
Teknik: Mark Anthony Ford og Jonas Nakel

Grafisk design: Denise Burt, elevator-design.dk

Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk

Dacapo Records og Helene Gjerris takker Augustinus Fonden, KODA's Kollektive Båndmidler, Solistforeningen af 1921, Beckett Fonden, Dansk Musiker Forbund og Dansk Kapelmesterforening for økonomisk støtte til produktionen.

Denne CD er indspillet i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og en del af Helene Gjerris' kunstneriske udviklingsarbejde som adjunkt samme sted.