Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Sange

Otto Mortensen

Sange

Signe Asmussen, Jakob Næslund Madsen, Christen Stubbe Teglbjærg

Otto Mortensen (1907-86) var en af 1900-tallets fineste danske sangkomponister. Hans produktion rækker fra enkle sange, der indgår i Højskolesangbogens kernerepertoire, til mere fordringsfulde kunstsange, der kræver stor teknisk kunnen. Desuden har han skrevet eller arrangeret en lang række sange for kor, og han er ikke for ingenting en af de danske kors yndlingskomponister. Han har også skrevet en række kammermusikværker, en symfoni og enkelte andre større instrumentalværker, men vokalmusikken var uden tvivl den genre, der stod hans hjerte nærmest.

Køb album

CD

 • CD
  Digipack
  139,5055,80 kr.
  €7.48 / $7.97 / £6.5
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $3.94 / £3.21
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.51 / £3.68
  Køb
Total runtime: 
64 min.
OTTO MORTENSEN: SANGE

Otto Mortensen er en af 1900-tallets fineste danske sangkomponister. Hans produktion rækker fra enkle sange, der indgår i Højskolesangbogens kernerepertoire, til mere fordringsfulde kunstsange, der kræver stor teknisk kunnen. Desuden har han skrevet eller arrangeret en lang række sange for kor, og han er ikke for ingenting en af de danske kors yndlingskomponister. Han har også skrevet en række kammermusikværker, en symfoni og enkelte andre større instrumentalværker, men vokalmusikken var uden tvivl den genre, der stod hans hjerte nærmest.

Født i 1907 er han samme generation som Herman D. Koppel, Bernhard Christensen og Vagn Holmboe. Det er en generation, der er uddannet i slutningen af 1920’erne og indledte sin karriere omkring 1930. I modsætning til de lidt ældre, der er født lige før århundredeskiftet som Knudåge Riisager, Finn Høffding og Jørgen Bentzon, er de ikke pionerer i opdagelsen af den moderne europæiske musik, som nåede København efter afslutningen af Første Verdenskrig. Da de træder ind på scenen, er den første eufori ovre, og det bliver et fælles anliggende for disse unge komponister, at de ikke ønsker at komponere ‘modernistisk’ musik til et stadig mindre publikum. Tværtimod inspireres de af ideen om ‘brugsmusik’, dvs. opgaven at skrive musik, som der er et publikum til, og gøre det så godt som muligt. Denne håndværksmæssige og antiromantiske tilgang præger denne generation dybt.

Otto Mortensen er født i København, men voksede op i Aalborg, hvor hans mor, der var klaverlærerinde, gav ham den første undervisning. Efter afsluttet studentereksamen rejste han i 1925 til København, hvor han blev indskrevet på musikstudiet på universitetet og fra januar 1926 tillige blev elev på konservatoriet. Her blev han uddannet i klaver af Christian Christiansen, i orgel af P.S. Rung-Keller og studerede musikteori hos Knud Jeppesen. Studierne på konservatoriet blev afsluttet i 1930 med eksamen i klaver og orgel, mens universitetsstudierne blev lagt i mølpose. De blev genoptaget i 1950’erne, hvor han i 1956 blev magister i musikvidenskab.

Ved afslutningen af sin uddannelse var Otto Mortensen stærkt fascineret af Paul Hindemith, der som en af de første gav sig til at komponere ‘brugsmusik’. Hindemith havde skrevet en række værker beregnet for amatørsammenspil og var knyttet til Folkemusikskolen i Charlottenburg i Berlin. Her tog Otto Mortensen på studieophold i sommeren 1930 og oplevede en ny form for musikpædagogik, som han var med til at overføre til Danmark. Han deltog i genopdagelsen af blokfløjten og skrev en række ‘spillebøger’ med lette arrangementer til sammenspil for forskellige instrumenter. Også hans klaverskole, som han lavede sammen med Olaf Jacobsen, fik stor udbredelse.

Men mindst lige så vigtigt var hans møde med Kurt Weills musik. Da han kom hjem, skrev han nogle sange i tysk kabaretstil og blev Lulu Zieglers faste akkompagnatør i begyndelsen af hendes karriere. Han involverede sig i det kulturradikale miljø omkring Forsøgsscenen og blev også inddraget i det kommunistiske teaterarbejde i agitpropgruppen R.T. I denne periode blev han medlem af DKP, som han forlod igen i slutningen af 1930’erne.

Han fik sin eneste egentlige kompositions-undervisning, da han i 1934 studerede hos komponisten Hanns Eisler, der som tysk flygtning og Brechts nære samarbejdspartner opholdt sig i Svendborg i denne periode. Et legat gjorde det muligt for Mortensen i 1939 at besøge Paris, hvor han studerede instrumentation hos Darius Milhaud. Men den største ændring i hans arbejdsliv skete, da han i 1937 fik fast arbejde som repetitør på Det Kongelige Teater, en stilling han beholdt til 1956. Sideløbende underviste han fra 1942-1966 på Det Kongelige Danske Musik-konservatorium, hvor han fra 1959 ledede Opera Akademiet. I 1966 blev han ansat på Århus Universitet, hvor han underviste indtil han gik på pension i 1974. I Århus tilbragte han også sine sidste år indtil sin død i 1986.

Otto Mortensens tekstvalg er karakteristisk ved hans forkærlighed for dansk naturlyrik af især nyere danske digtere. Og selv hvor han lejlighedsvis lod sig inspirere af nordiske eller engelske tekster, handler de ofte om naturen. Det gælder langt hovedparten af digtene på denne indspilning, og hvor de ikke handler om naturen, er det kærlighedsdigte, hvor kærligheden symboliseres af fx blomster. Inden for dette univers havde Limfjords-digterne – ikke mindst Thøger Larsen – en særlig plads. Limfjorden, som Otto Mortensen var fortrolig med fra sin opvækst, og den særlige stemning, der ligger i Limfjordsdigternes naturskildringer, har en tone, som Otto Mortensen synger med på som ingen anden.

Det er således næppe tilfældigt, at Mortensens tidligste sange netop er skrevet til digte af Thøger Larsen. Det gælder ‘Danmark, nu blunder den lyse nat’ fra 1928 og ‘Du danske sommer’ fra 1932. På dette tidspunkt, hvor han ellers først og fremmest skrev viser til Lulu Ziegler, står disse sange endnu som undtagelser. Men de har vakt en åre i ham, som fra 1933 gør de næste to årtier til de mest produktive år i Mortensens sang-produktion, selv om han også derefter løbende komponerer nye sange helt til sin død.

Mortensens måde at arbejde på gør, at han typisk skriver sangene enkeltvis for så senere at samle dem i tematiske samlinger. Heri indgår både sange, der har ligget utrykte, sange, der allerede er udbredt gennem sangbøger og nykomponerede sange. På den måde kan de sammenlignes med musikalske digtsamlinger, hvor sammenstillingen tilfører et ekstra element til helheden. Den første af disse samlinger er 10 danske sange til tekster af Thøger Larsen, L.C. Nielsen, Paul la Cour, J.A. Schade, udgivet i 1940, hvorfra indspilningens første ni sange er hentet. Ud over de to allerede nævnte sange har også ‘Sommerstorm over Ebeltoft’ og ‘Signorina, tag mine roser’ tekst af Thøger Larsen. De to sange med tekst af L.C. Nielsen, ‘Aftenlandskab’ og ‘Vårvejr’, er komponeret som et par i 1933. Fra samme tid stammer også Schades ‘Tidligt forår’ og Paul la Cours ‘Normandiet’ mens la Cours ‘Sommer-nat’ er nykomponeret til samlingen.

I 1943 følger samlingen 10 sange til tekster af nordiske digtere, hvor alle sangene, bortset fra Otto Gelsteds ‘Køretur’ fra 1938, er komponeret i 1943. De øvrige fem har tekster af Esaias Tegnér, Gustav Fröding, Ragnar Jändel, Pär Lagerkvist og lidt atypisk (‘Til våren’) af den norske romantiske digter Jens Zetlitz. Også her er naturdigtningen i centrum med undtagelse af Tegnérs skæbnetunge digt ‘Det eviga’ (1810), der her, aktualiseret af verdenskrigen, besværger den evige sandheds sejr over våbenmagten.

De tre engelsksprogede sange er hentet fra to små samlinger, Four Songs (1945) og Three Songs (1946), som Otto Mortensen komponerede til den amerikanske sangerinde Anne Brown. Hun havde i 1935 sunget Bess i uropførelsen af Gershwins Porgy and Bess. Den fik premiere på Det Kongelige Teater i København i 1943, og da den blev genoptaget efter krigen, kom hun på besøg for at spille titelrollen. Her lærte Otto Mortensen hende at kende i sin egenskab af repetitør på teatret. Nogle af sangene tog hun på sit repertoire. Her er der for en gangs skyld tale om egentlige kunstsange. Fra den første samling stammer ‘Stopping by Woods on a Snowy Evening’ med tekst af Robert Frost, mens ‘Adventures of Isabel’ og ‘Laugh and Be Merry’ fra den anden samling har tekster af hhv. Ogden Nash og John Masefield.

Samlingen 7 sange, udgivet i 1951, bygger igen på danske lyrikere. Herfra er valgt fire sange komponeret efter krigen. Tidligst er ‘En sommer over væggen’ med tekst af Morten Nielsen, den unge digter, der gik ind i modstandskampen og døde i 1944. Ud over endnu en tekst af Thøger Larsen er Tom Kristensen og Johs. V. Jensen repræsenteret.

De sidste sange er ikke optaget i nogen samling, men hører til Otto Mortensens allermest kendte og skattede. ‘Du gav os de blomster’ er med sit umiskendelige melodiske flow en af Mortensens smukkeste. Den er skrevet i 1937-38 til en tekst af Helge Rode og er siden optagelsen i Folkehøjskolens Melodibog i 1940 udkommet i et utal af sangbøger. Det samme gælder hans sensommersang ‘Septembers himmel er så blå’, der blev skrevet i 1949 til en tekst af Alex Garff. Endelig finder man ‘Min skat’ (1937) med tekst af Chr. Winther, hvor den elskede lignes med et siv, en rose og en bæk. Natur og kærlighed er også her uadskillelige størrelser.

Michael Fjeldsøe, 2008

 

Release date: 
oktober 2008
Cat. No.: 
8.224704
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
747313690428
Track count: 
25

Credits

Indspillet i Lyngby Kulturhus (Kuhlau Salen) 6., 15.-17. og 22. februar 2008.

Producer: Morten Mogensen
Teknik: Morten Mogensen
Mastering: Morten Mogensen og Claus Byrith

Dansk oversættelse af digte fra Fire Sange og Tre Sange: Svend Ravnkilde

Dacapo takker Dansk Musikforlægger Forening for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen.