Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Nordlys

Carsten Bo Eriksen
Martin Lohse
Jørgen Messerschmidt
Peter Navarro-Alonso

Nordlys

Joachim Olsson, Christine Michaela Pryn, Asger Henriksen, Toke Møldrup, Ensemble Nordlys

The ensemble Nordlys is a young Danish ensemble that is contemporary in concept as well as practice. Organized as a co-op of musicians and composers the ensemble consists of a performing quartet and 4 composers. Since its acclaimed debut in 1997, Nordlys has performed throughout Europe.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Jewel Case
  79,5031,80 kr.
  €4.27 / $4.6 / £3.65
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $3.99 / £3.17
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.57 / £3.63
  Køb
Total runtime: 
69 min.

Lyset fra Norden

Nordlys er et mystisk og fascinerende lys- og lydfænomen, der kun kan opleves i de nordligste egne. Det kan nærmest opfattes som en slags kompensation for vinterens dybe mørke, det giver håbet om noget bedre, om naturens vidunderligste skatte, og man kan ikke andet end tage imod denne smukke gave. Som alle naturkræfter unddrager nordlyset sig menneskets herredømme, det kan ikke bestilles\ eller styres, det kan ikke eksporteres til andre egne. Men det kan åbne menneskesindet mod ubesvarede spørgsmål og give udefinerbare løfter, løfter, som måske en gang vil kunne opfyldes.
Bevæbnet med den slags intuitioner kan man ikke andet end åbne sig mod alt det, som Nordlys' debut-cd præsenterer: løftet om noget nyt og spændende, om nye, hidtil uhørte horisonter og lytteerfaringer. Det varer ikke længe, før man bliver klar over nogle fælles træk: det ene er den i musikken allesteds nærværende visu¬a¬li¬tet - noget komponisterne heller ikke lægger skjul på. Det andet er den såkaldte "nordiske klang", en udefinerbar størrelse, som dog er en realitet, der ofte, omend uanmeldt, dukker op i éns lytteoplevelse, når man møder værker fra vores breddegrader.
"Vi kaldte det "Nordlys" i håb om, at folk ville forbinde noget godt med det", sagde én af komponisterne. Og sådan blev det. Lige siden ensemblet blev stiftet i 1997, har det borget for både skønhed og kvalitet.
Ensemblet Nordlys er et ret enestående fænomen i dansk musikliv, idet det består både af fire udøvende musikere (en ‘Messiaen-kvartet', dvs. klarinet, violin, cello og klaver) og fire komponister, der skriver for ensemblet. Samarbejdet er meget inspirerende for begge parter: komponister får lejlighed til at høre de nyskrevne værker og mere end det: de kan ‘høre' dem endnu in statu nascendi. På den måde kan de lettere forestille sig værkernes klanglige univers, da de er fortrolige med musi¬kernes specielle ‘sound', og får således mulighed for at arbejde meget mere med musikken undervejs. De udøvende musikere kan på deres side glæde sig over en jævn strøm af nye værker, som - fristes man til at sige - skræddersyes til dem og giver dem mulighed for at udnytte deres stærkeste sider.
Nordlys er også ung dansk musik; skrevet af unge og spillet af unge. Den ældste af komponisterne er født i 1960, den yngste af musikkerne i 1980. De fire komponister skriver hver ca. to værker årligt, derudover bestiller og opfører Nordlys værker af andre, fortrinsvis unge komponister, både danske og udenlandske. De nyskrevne værker programsættes ofte sammen med den moderne musiks klassikere af f.eks. Messiaen, Debussy, Schnittke, Pärt, Berio eller Pen¬derecki.
Nordlys har siden sin anmelderroste debut givet talrige koncerter, bl.a. ved Numus Festivalen i Århus, Ung Nordisk Musikfestival i Oslo, i Radiohusets Koncertsal og i Diamanten i København.

Komponisterne

Martin Lohse (f. 1971) studerede musikvidenskab ved Københavns Universitet samt musikteori og komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som elev af Hans Abrahamsen og Niels Rosing-Schow. Han har deltaget i Ung Nordisk Musik Festival i Oslo i 1998 og fået værker spillet på NUMUS-festivalen i Århus, ved koncerter på Louisiana og i Danmarks Radio, opført af bl.a. Vokalgruppen Ars Nova og Sjællands Symfoniorkester. Martin Lohse er også virksom som billedkunstner, hans malerier er abstrakte, med klare, dominerende grundfarver. Om sin musik siger han bl.a.: "Vekselvirkningen mellem diverse strenge strukturer og de mere frit organisk formede melodier er utrolig vigtig for mig."

Smoke
Værket er fra 2000 og har undertitlen "Blågrå røg fra brændende træ". Udgangspunktet dannes af de mangeartede syn-æstetiske oplevelser. En vekselvirkning mellem de visuelle og de auditive indtryk bliver hjulpet på vej, ifølge komponistens egne kommentarer, af lugtesansen: lugten af røg kan være et tegn på røg, der først ses senere, og synet kan, for et musikalsk følsomt menneske, være en udløsningsgnist for musikken. Værket er skrevet for hele ensemblet (klarinet, violin, cello og klaver). Musikken er for det meste stille og eftertænksom, med hyppige tonegentagelser og vippefigurer. Nogle gange er der tale om skiftende farvechatteringer, andre gange om bevægelige konstruktioner, hvor klangen er det centrale, på en gang konstant og omskiftelig.
Titlen bidrager til lytteoplevelsen: perceptionen af de diffuse klangskulpturer synes at bevæge sig og ændres som den røg, der med sit lidt blålige og grålige skær var inspirationskilden for komponisten. Martin Lohse selv udtrykker det på følgende måde: "Røg har nogle fantastiske evner: når man er helt tæt på det punkt, hvor røgen opstår, danner den de utroligste hvirv¬ler, smukke og uforudsigelige, men lige så snart man bevæger sig væk, formes røgen i større og større figurer, indtil man på lang afstand nærmest ser røgen som skyformationer, der ganske langsomt bevæger sig og transformeres ind til nye former."

Haiku
Haiku er en gammel japansk poetisk form, der i sit væsen forsøger at forene modsætninger. På den ene side er den ydre form fastlagt med et bestemt antal stavelser, der danner et fast mønster i de obligatoriske tre linjer. På den anden side skal digtet være både enkelt (handle om nære, velkendte og almengyldige forhold) og kompliceret. Gennem det enkle og velkendte skal man nemlig kunne se og forstå hele universet. Samtidigt skal haiku-digte være både pudsige, overraskende og dybsindige på én gang.
Martin Lohse overtager den knappe form fra digtene. Værkets tolv satser varierer i længde fra 30 sekunder til 2 minutter, med en 5 minutter lang afsluttende sats. Ved uropførelsen af Haiku i Radiohusets Studie 2 valgte komponisten at vedlægge de trykte digte og fremvise en serie på fire af sine egne malerier, "Beside Yellow". På den måde understregede han endnu en gang det syn-æstetiske element, der her synes at være tredobbelt, muligvis fra digtet til musikken og derfra til billedet. Komponisten forestiller sig endvidere, at rækkefølgen af de korte stykker stilles frit for de udøvende, de kan endda udelades eller måske gentages. På den måde kan værket være forskelligt fra opførelse til opførelse.
Komponisten arbejder yderst koncentreret med ganske få elementer i de meget korte satser. Ofte er der tale om grundlæggende musikalsk gestik, især i de solistiske afsnit. Lytteren tvinges til at rette opmærksomheden mod de bittesmå musikalske begivenheder og omstille sig fra den ene korte ytring til den anden. Det betyder både en fordybelse og en åbning mod den kontemplative lytten.

Carsten Bo Eriksen (f. 1973) studerede komposition ved Berklee College of Music i Boston, Mass. (USA) og senere ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som elev af Ib Nørholm. Han har arb"\

Release date: 
december 2001
Cat. No.: 
8.224202
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099990226
Track count: 
22

Credits

Recorded at Matziusgården 25-30 June 2001
Recording producer: Viggo Mangor
Sound engineer: Vicki Boeckman

Cover picture: Alaskan Northern Lights

randomness