Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Svend Erik Tarp

composer
1908
1994

Komponisten Svend Erik Tarp blev født den 6. august 1908 i Thisted, hvor faderen, cand. polyt. P.H. Tarp, gjorde tjeneste som driftsbestyrer ved Thisted-Fjerritslev Jernbane. I 1911, da Svend Erik Tarp kun var et par år, flyttede familien til Kolding, hvor faderen havde fået ansættelse som driftsbestyrer ved nogle private jernbaner, og det blev dermed i Kolding, Tarp kom til at tilbringe sin skoletid. Tarp blev student fra Kolding Højere Almenskole (senere Kolding Gymnasium) i 1927, og straks derefter påbegyndte han musikstudiet ved Københavns Universitet, men i 1930 optoges han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han to år senere bestod Store Eksamen. Som lærere havde han Knud Jeppesen (teori) og Rudolph Simonsen (klaver).
I 1933 og 1937 foretog han studierejser til Tyskland, Østrig og Holland, og i årene 1936-40 var han lærer ved Det Kongelige Teaters Operaskole, samtidig med at han frem til 1942 underviste ved konservatoriet i hørelære, musikhistorie og teori. I 1941-45 underviste Tarp ved Statens Lærerhøjskole, og desuden var han ansat ved Københavns Universitets Musikvidenskabelige Laboratorium – det senere Musikvidenskabeligt Institut, nu Afdeling for Musikvidenskab.

Men allerede i 1938 havde Tarp fået ansættelse i den institution, som han skulle komme til at vie sine administrative evner til: KODA, som administrerer bl.a. danske komponisters og musikforlags opførelsesrettigheder. I de første mange år fungerede Tarp som konsulent, men fra 1961 til 1974 som KODA’s administrerende direktør. Herudover var Tarp 1956-62 musikkonsulent ved Danmarks Radio og i en længere periode – 1941-60 – administrator for Edition Dania. Når det her tilføjes, at Tarp ud over det allerede nævnte varetog et antal betydningsfulde bestyrelses- og udvalgsposter i dansk musikliv, vil man forstå, i hvor høj grad det var administrativt arbejde, som udfyldte Tarps tid.

At Svend Erik Tarp således med årene i stigende grad kom til at indtage rollen som administrator i musiklivet, forhindrede ham imidlertid ikke i at komponere. Foruden en lang række klaverstykker komponerede Tarp symfonier, koncerter og andre orkesterstykker foruden kammermusik og sceneværker. Blandt de sidstnævnte er to operaer, Prinsessen i det fjerne, som kom op på Det Kongelige Teater i 1953, og tv-operaen 9.90 fra 1962 samt to balletter, Den detroniserede dyretæmmer og Skyggen. Endelig har Tarp skrevet filmmusik og bidraget til den danske sang med flere fine melodier; mest kendt er nok Her har hjertet hjemme og I de grønne skove – begge fra 1940 og optaget i tillægget til Folkehøjskolens Melodibog i 1964.