Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Nina Gade

piano
© DKDM

Nina Gade er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Robert Riefling (1968-73) og Anker Blyme (1974-76). Hun tog diplomeksamen 1973 og hun havde sin debutkoncert i 1976. Videregående studier ved Mozarteum i Salzburg og hos Guido Agosti i Italien; i 1975 og 1976 vandt hun Diploma di merito ved Agostis internationale master-classes i Siena. Hun har også modtaget Victor Schiøler Mindelegat og Jacob Gade Prisen. Nina Gade har optrådt som solist og kam¬mer¬musiker i Danmark, Norge, Sverige, Tysk¬land og Belgien ligesom hun har indspillet for ra¬dio¬sta¬tionerne i de fem nordiske lande. Hun har dan¬net duo med cellisten Anders Øberg og med violinisten Eyvind Sand Kjeldsen, mange¬årig kon¬certmester i Det Kongelige Kapel samt med andre prominente kammermusikere. Nina Gade er des¬uden cand.phil. i Musikvidenskab fra Uni¬ver¬si¬tetet i Køben¬havn og har siden 1988 været ansat som docent ved Det Kongelige Danske Musik¬kon¬¬ser¬va¬torium i København. Nina Gades tid¬ligere cd’er tæller en indspilning af violin¬sonater for dansk EMI (EMI 7541072) og klaver¬sonater af (DCCD 9112) og (DCCD 9306) for Dacapo.

 • J.P.E. Hartmann

  The Key Masterpieces

 • J.P.E. Hartmann

  Klavermusik

 • J.P.E. Hartmann

  Klaversonater

 • Louis Glass

  Klaverværker