Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Musik for cello og klaver

Poul Rovsing Olsen

Musik for cello og klaver

Morten Zeuthen, Amalie Malling

Poul Rovsing Olsen (1922-82) had a wide-ranging personality and was active both as a composer, an ethnomusicologist and a lawyer. His background as a composer was in the Danish-French tradition, but as a scholar he explored Arab and Indian music. In his compositions, the extraordinary combination of elements from Western and Oriental music creates an individual sound that is unequalled in Danish music.
"

Køb album Stream
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $4.03 / £3.19
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.61 / £3.65
  Køb
Total runtime: 
21 min.

Poul Rovsing Olsen
Music for Cello and Piano


Poul Rovsing Olsen (1922-1982) fik musikken i vuggegave. Hans fader spillede cello og klaver, moderen sang, og der var ofte private musikaftener i hjemmet. Han modtog tidligt undervisning i hørelære og klaver, og hans åbenlyse musiktal-ent blev sikret en harmonisk udvikling.
Poul Rovsing Olsen blev uddannet ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, med afgangseksamen i musikteori og klaver i 1946. To år senere aflagde han juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet. Således udrustet drog han til Paris, hvor han fortsatte musikstudierne hos den navnkundige pædagog Nadia Boulanger og hos komponisten Olivier Messiaen.
Efter hjemkomsten i 1949 udfoldede Rov-sing Olsen hele viften af sine talenter. Som jurist arbejdede han frem til 1960 i Under--vis-nings-ministeriet, hvor han var med til at udforme den danske ophavsretslov. Han virkede som musikskribent ved dagbladene Information og Berlingske Tidende, og han komponerede.
Hans tidligt vakte interesse for orientalsk musik fik for alvor næring, da han i 1958 kom med på de legendariske udgravninger i den Arabiske Golf, ledet af den dan-ske arkæolog, professor P.V. Glob. I de efterfølgende år vendte Rovsing Olsen flere gange tilbage til Golf-staterne og gennemførte tillige musikalske indsamlings-rejser til så forskellige steder som Indien, Ægypten, Tyrkiet og Grønland. Den erhvervede musiketnologiske ekspertise bragte ham bred anerkendelse i fagkredse og førte til stillingen som arkivar på Dansk Folkeminde-samling (Danish Folklore Archives), hvor han kunne koncentrere sig om det musiketnologiske arbej-de, og til posten som formand for International Council for Traditional Music. Ud-forskningen af Golf-staternes musikkultur har bl.a. resulteret i pladen Perlefiskere og musikere i Den Arabiske Golf\ (Pêcheurs de Perles et Musi-ciens du Golfe Persique, Disques Ocora, OCR 42, 1969) og i bogen med tilhørende 3 cd'er "Music in Bahrain. Traditional Music of the Arabian Gulf" (Moesgaard Museum, Denmark and the Ministry of Information, Bahrain, 2002).
På sin kunstneriske konto har Poul Rovsing Olsen 85 kompositioner, herunder orkester-værker, balletterne Ragnarok, La Création, Brylluppet og Den Frem-mede, operaerne Belisa og Usher, sange, klaverkompositioner og kammermusik.
Udforskningen af de fjerne landes musikkulturer satte sig spor i Rovsing Olsens egne kompositioner. Han tilstræbte klarhed og sub-stans, og ved en sam-mensmeltning af ele-men-ter fra den vestlige og orientalske tradition udviklede han et personligt tonesprog, der var usædvanligt for dansk musik. Selv sagde Poul Rovsing Olsen, at det var hans drøm "at gøre musikken så direkte som muligt, at bringe den nærmere til tilhøreren".

Værkerne
Poul Rovsing Olsens Sonate for violoncel og klaver, op. 34 har en særlig betydning for Morten Zeuthen. Som ganske ung gik han i gymnasiet med Rovsing Olsens søn, og under et af besøgene hjemme hos skolekammeraten gav komponisten ham nogle noder i hånden og sagde: "prøv den"! Det var sonaten. Den var en stor mundfuld for den dengang 16-årige cellist, "men jeg holdt ved og lærte den, og så spillede jeg den med komponisten ved klaveret, hjemme hos ham. Det var en stor oplevelse og meget fascinerende alt sammen", fortæller Morten Zeuthen i dag. Senere har han spillet sonaten mange gange. Ved Poul Rovsing Olsens begrav-else i juli 1982 fremførte han værkets sidste sats.
Sonaten er komponeret i perioden september 1955 - marts 1956. Uropførelsen fandt sted i Danmarks Radio den 12. februar 1959 og blev forestået af cellisten Erling Bløndal Bengtsson og pianisten Kjell Olsson. Efterfølgende stod der i avis-erne, at værket "bugner af musik" (Politiken), og at det var "ikke alene klogt gjort, det var også åbent strømmende" (Social-Demokraten). Blot to uger efter den danske premiere fik sonaten sin internationale ildprøve i Paris, hvor anmelderne var noget forbeholdne over for dens længde, men ellers mente, at den var "fantasifuld, skrevet i en legende let stil" og "meget smuk" (Le Figaro), og at værket var "helt igennem varmt og inderligt" (Musica).
Det er en bredtfavnende komposition med et romantisk vingesus hen over tonesprogets diskrete modernisme. Sonaten er velstøbt i formen, virtuos og dog med plads til inderlig-hed og lyrisk eftertænksomhed. Og for de to musikere byder den på "en særdeles tak-nem-lig, ja, flatterende opgave" (Berlingske Tidende).
Klaversonate nr. 2, op. 26 er fra perioden juni-december 1952. Den blev uropført den 12. oktober 1955 i Danmarks Radio af den danske pianist Karen Levinsen. Kompositionen er i tre satser efter det kendte mønster Allegro - Andante - Allegro. Musikken er stringent formuleret og nærmest nyklassisk i stilen. Den rytmiske fremdrift og de perlende løb får deres modvægt i alvorsmættede akkorder. I en anmeldelse i Dagens-Nyhe-der efter en koncert i 1959 hed det, at det var et værk "hvis klare og gennemsigtige sats er fyldt med en frisk musikalsk vitalitet". I Politiken kunne man læse om Rovsing Olsens "lidt drilagtige sonate", og Berling-ske Tidende noterede, at den i sin helhed "hævder sig som et af vor nutids betyde-ligste klaverværker".
Partita for violoncel solo, op. 75 er blevet til i august 1974 under et ophold på det danske refugium for kunstnere og videnskabsmænd, klosteret San Cataldo ved byen Amalfi i det sydlige Italien. Værket er skrevet på opfordring af og tilegnet cellisten Gert von Bülow, som holdt det over dåben ved en DUT-koncert (Det Unge Tonekunstnerselskab) i København den 26. oktober 1975. Poul Rovsing Olsen skriver om værket: "Med titlen har jeg ønsket at understrege det danse-præg, der bærer de 4 satser, men det skal ikke bevares som en hemmelighed, at dansene er fremtidsmusik i den forstand, at de er mig ukendte og næppe har selvstændig eksistens. Som det vil fremgå af dette mit opus 75 elsker jeg dog ikke fremtiden højere end fortiden og erkender helt usentimentalt, at såvel fremtid som fortid kun kommer ind i vor tilværelse ved at blive forvandlet til nutid."
Komponisten fortsætter her ligesom videre fra cellosonaten og følger udvik-lingen i tiden. Stilen er mere avanceret, med en rig udnyttelse af de forskellige tonedannelser, formen er mere flygtig. Men der er fortsat nerve og fremdrift, rytme, farve og emotionalitet. "Det er et livligt og vittigt værk, næsten legende i sin anvendelse af alle instrumentets ressourcer", skrev Information.
Many Happy Returns for klaver, op. 70 er Poul Rovsing Olsens gave til den danske pianist Bengt Johnsson i anledning af dennes 50-års fødselsdag den 17. juli 1971. Og ifølge komponisten selv har hyldestønsket "haft betydning for de kunstneriske leveregler, der er taget i brug." Sit værk beskriver han således: "Første afsnit starter med de musikalske bogstaver i Bengt Johnssons navn: B, E, G, H, S (Es). Dette giver fem forskellige toner, og kun disse fem toner anvendes i første afsnit ("Dedication"). I de allersidste takter indføres dog også tonen Fis. Denne nye tone får ligeret med de fem i sekstonestykket, der nu følger ("Bells"). Tredje afsnit"\

Release date: 
august 2003
Cat. No.: 
8.224222
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
730099992220
Track count: 
21

Credits

Recorded at the Royal Danish Academy of Music in December 2002
Recording producer: Sebastian Eskildsen
Sound engineer: Sebastian Eskildsen
Graphic Design: Elevator

Dacapo Records acknowledge, with gratitude, the financial support of Sonning-Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond and Augustinus Fonden.

randomness