Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Orkesterværker Vol. 10

H.C. Lumbye

Orkesterværker Vol. 10

David Riddell, Tivolis Symfoniorkester

----

Out of stock. Buy CD at Naxosdirect.dk

"

H.C. Lumbye
Bouquet Royal Galop (1870)
Duration
1 Bouquet Royal Galop (1870) 2:53
H.C. Lumbye
El capricho, Pas de deux (1858)
Duration
2 El capricho, Pas de deux (1858) 4:11
H.C. Lumbye
Indiansk krigsdans (1860)
Duration
3 Indiansk krigsdans (1860) 3:03
H.C. Lumbye
Fiskerpigerne, Hornpipe og Reel, Pas de deux (1858)
Duration
4 Fiskerpigerne, Hornpipe og Reel, Pas de deux (1858) 8:02
H.C. Lumbye
Galop Militaire, Pas de deux (1859)
Duration
5 Galop Militaire, Pas de deux (1859) 3:40
H.C. Lumbye
Polketta, Pas de deux divertissement (1859)
Duration
6 Polketta, Pas de deux divertissement (1859) 9:35
H.C. Lumbye
De uimodståelige, Divertissement (1850)
Duration
7 De uimodståelige, Divertissement (1850) 12:00
H.C. Lumbye
Polacca guerriera, Pas de deux (1846)
Duration
8 Polacca guerriera, Pas de deux (1846) 9:14
H.C. Lumbye
Hilsen til vore venner (Salut à nos amis) (1867)
Duration
9 Hilsen til vore venner (Salut à nos amis) (1867) 2:12
H.C. Lumbye
Lucette Polka-mazurka (1851)
Duration
10 Lucette Polka-mazurka (1851) 4:22
H.C. Lumbye
Bacchus galop (1853/70)
Duration
11 Bacchus galop (1853/70) 2:22
Total runtime: 
62 min.


HANS CHRISTIAN LUMBYE

H ans Christian Lumbye (1810-74), den i dag internationalt mest kendte og populære
danske dansekomponist i 1800-tallet, fødtes i København den 2. maj 1810. Han flyttede allerede som barn til den danske provins, idet hans far, der var militær embedsmand, blev udstationeret først i Jylland og sidenhen i Odense, fødebyen for Hans Christians senere så verdenskendte navnebroder, eventyrdigteren H.C. Andersen.
I Odense fik Lumbye sin første egentlige musikundervisning og opnåede som 14-årig at blive trompeter i det lokale regimentsorkester. Året efter fik han svendebrev som udlært trompeter, og som ¬19-årig vendte han tilbage til sin fødeby København, hvor han i 1829 fik stilling som trompeter i den kongelige hestegarde. Ved siden af dette arbejde var Lumbye i 1830'erne en flittig musiker i Københavns Stadsmusikantorkester, og fra disse år stammer hans tidligste, bevarede dansekompositioner.
I 1840 samlede han sit eget orkester. Inspirationen til dette skridt fik han efter at have overværet en række koncerter i København af et musikselskab fra Steiermark i Østrig, hvor Johann Strauss d.æ.'s og Joseph Lanners nye dansemelodier for første gang lød i Skan¬dinavien.
Med sin egen første Concert à la Strauss på det fashionable Raus Hotel i København (det senere Hôtel d'Angleterre) den 4. februar 1840 indledte Lumbye for alvor sit livslange virke som Danmarks og Skandinaviens ubestridt førende dansekomponist. Da den nu verdenskendte forlystelseshave Tivoli tre år senere åbnede sine porte i København, fik Lumbye som leder af koncertsalens orkester det endelige og faste holdepunkt for sin lange og frugtbare karriere som komponist og dirigent. For dette orkester komponerede han gennem de næste 30 år omtrent 700 danse, først og fremmest polkaer, valse og galopper - den sidstnævnte genre blev nærmest synonym med hans navn. Men også med sine talrige orkesterfantasier og over 25 balletdivertissementer viste Lumbye sig som en sand mester.
Hans orkestreringer har i de bedste af hans værker en særegen lyrisk, næsten kysk, københavnsk tone, der adskiller sig fra wienerkomponisternes mere varmblodige orkesterklang. Lumbye lader ofte violinerne ledsage af klare fløjteklange, hvor for eksempel Johann Strauss gerne lader strygernes melodistemmer følges af instrumenter med fyldigere klang som obo og klarinet. Lumbye skaber desuden en lysere og lettere orkesterklang end wienerkomponisterne gennem sin brug af klokkespil, triangel og messingblæsere.
En lang række udenlandske turnéer til Hamburg, Berlin, Wien, Paris, Skt. Petersborg og Stockholm bragte Lumbye international anerkendelse og berømmelse. Han opgav dog aldrig sin plads i forlystelseshaven, hvor hans joviale skikkelse forblev en populær ingrediens i det københavnske musik- og forlystelsesliv til hans død den 20. marts 1874.
H.C. Lumbyes betydning i 1800-tallet for dannelsen af en bred og folkelig musikkultur i Nordeuropa kan næppe overvurderes. Hans væsentligste betydning ligger dog måske mest i den kendsgerning, at hans talrige dansemelodier helt frem til vore dage har bevaret en ejendommelig friskhed og kunstnerisk integritet.

The Hans Christian Lumbye Edition repræsenterer en milepæl i indspilningen af det 19. århundredes populærmusik ved for første gang at præsentere de komplette orkester¬værker af denne ‘nordiske Strauss'. Af H.C. Lumbyes enorme produktion findes kun en brøkdel af hans kom¬positioner indtil nu indspillet. Den foreliggende indspilnings¬serie bygger på omhyggelige studier og indsamlinger af nodemateriale i mere end fem europæiske landes nationalbiblioteker og musik¬arkiver. Alle indspilninger i serien er fuldstændige og, så vidt det overhovedet har været muligt, i tæt overensstemmelse med denne geniale dansekomponists fine og livfulde instrumentationskunst.


1. Bouquet Royal Galop (1870)
Ballet-divertissementet Bouquet Royal blev uropført af Den Kongelige Ballets dansere på Casino Teatret i København den 27. januar 1870 og bestod af tre kvadriller og en finale-galop. De var alle koreograferet af balletmester August Bournonville og symboliserede den buket af syv nationer, som var blevet bundet sammen gennem de tre ægteskaber, der årene forinden var blevet indgået i det danske kongehus. Divertissementets tredje og sidste kvadrille er benævnt Skandinavisk kvadrille og har musik arrangeret af Lumbye ligesom den efterfølgende Bouquet Royal Galop, der lå færdigkomponeret fra hans hånd den 14. januar 1870. Hvor Skandinavisk Kvadrille består af Lumbyes orkestrale arrangement af en række skandinaviske folkesange og danse, er hans finale-galop et helt originalt værk, der ikke gør brug af lånemelodier. Galoppen og kvadrillen blev hurtigt så populære, at de kort tid efter uropførelsen på Casino blev opført som et selvstændigt ballet-divertissement på Det Kongelige Teater, hvor dansene holdt sig på scenen frem til 1878. Herefter overførtes galoppen til de københavnske koncertsale, hvor den lige siden har hørt til blandt Lumbyes populæreste og oftest opførte danse.

2. El capricho, Pas de deux (1858)
Til sine to engelske privatelever, danserinderne Agnes og Christine Healey, koreograferede August Bournonville i 1858 denne dans, der blev uropført til Lumbyes musik på Casino Teatret den 1. september 1858. Pas de deuxen blev udført som et indlagt nummer i Erik Bøghs vaudeville Capricen. Den er i virkeligheden en spansk Jaleo og blev senere også opført som et solonummer for Agnes Healey. På deres mange turnéer rundt om i Skandinavien og Europa (Tyskland, England, Skotland og Irland) opførte Healey-søstrene i de følgende år tillige denne populære dans med stor succes. Musikken blev dermed et af de internationalt mest spillede Lumbye-værker i komponistens egen levetid.

3. Indiansk krigsdans fra balletten Fjernt fra Danmark (1860)
Til Lumbyes mest populære balletmusik hører hans Indiansk krigsdans fra Bournonvilles ballet-vaudeville Fjernt fra Danmark eller Et Kostumebal ombord, der blev uropført på Det Kongelige Teater den 20. april 1860. Balletten, hvis 2. akt udspiller sig på dækket af den danske fregat Bellona opankret ud for Sydamerikas kyst, havde musik komponeret og arrangeret af Joseph Glæser. På grund af en række vanskeligheder med at få partituret færdigt til tiden henvendte Bournonville sig i foråret 1860 til Lumbye, som han vidste altid ville kunne levere effektfuld dansemusik med kort varsel. Heller ikke denne gang skuffede Lumbye sin samarbejdspartner. Den indianske krigsdans, der i balletten udføres af en indianerhøvding ledsaget af tre indianere og to indianerkvinder, er med sin iltre dynamik og klangfulde orkestrering den bedst tænkelige musikalske illustration af det vilde folkeslag, som Bournonville netop ville skildre med denne dans. Musikken blev efter uropførelsen hurtigt overført til koncertsalene og nåede siden hen international berømmelse ved også at udkomme i en lang række forskellige orkesterarrangementer i flere lande.

4. Fiskerpigerne, Hornpipe og Reel, Pas de deux (1858)
Til danserinderne

Release date: 
marts 2004
Cat. No.: 
8.554860
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943486023
Track count: 
11

Credits

Indspillet i Tivolis Koncertsal d. 12.-14. juni, d. 17. juni og d. 3. november, 2003
Producer: Morten Mogensen og Lars Grunth
Teknik: Claus Byrith
Redigering: Morten Mogensen
Programnoter: Dr.phil. Knud Arne Jürgensen

randomness