Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Reformationens salmer i et internationalt perspektiv

Reformationens salmer i et internationalt perspektiv

Albummet Reforming Hymns er resultatet af et samarbejde mellem Musica Ficta, Bo Holten og musikforsker Bjarke Moe, som udforsker de danske reformationssalmers udvikling i et internationalt perspektiv. Udkommer 13. januar 2023.

Ny udgivelse
3. januar 2023

Under reformationen blev salmer anvendt til at ændre verdenssynet hos den danske befolkningen. De fleste af de salmer som menighederne sang i Danmark i reformationstiden, var overtaget fra andre sprog og med brug af eksisterende melodier eller videreførte en rig arv fra middelalderkirken.

Det nye album Reforming Hymns udforsker reformationstidens klangunivers og illustrerer i lyd hvordan salmesangen undergik markante udviklinger fra middelalderens sang til de nye salmer. På den måde kommer det til at stå klart, at musikalske traditioner fra middelalderen lever videre i den dansksprogede salmesang, også i dag.

Musikalske traditioner under udvikling

Den nye udgivelse viser hvordan de musikalske traditioner omkring salmesangen var under indflydelse fra flere sider under reformationen: 

De nye protestantiske salmer var for det første tæt knyttet til de middelalderlige gregorianske melodier og på albummet hører vi f.eks. hvordan en gammel kyriemelodi blev omformet til en dansk salme og tilmed indgik i flerstemmige korværker af både den romerske kapelmester Giovanni Pierluigi da Palestrina og danskfødte Mogens Pedersøn.

En anden væsentlig musikalsk strøm, der bidrog til at bære det protestantiske budskab, var verdslige melodier. Allerede fra den tidlige reformationsbevægelse findes der salmer, der er omskrivninger af gamle, folkelige melodier, og som kom til at få en vigtig betydning i repertoiret.

Endelig illustrerer albummet hvordan et internationalt repertoire fandt vej til den danske salmesang. De salmer, menighederne sang, var for størstedelens vedkommende overtaget fra andre sprog og blev oversat eller gendigtet på modersmålet, så den brede befolkning kunne være med. Der foregik altså en international udveksling af melodier og de danske menigheders sang var dermed tæt forbundet med europæiske traditioner.

Forskningsprojekt om salmesang 

Den nye udgivelse indeholder i alt 30 tracks under overskrifterne "De professionelles sang", "Fra professionel sang til folkesang", "Fra verdslig sang til salme", "Reformationens nye kernesalmer" og "Hver med sit næb".

Udover de både polyfone og enstemmige salmer, sunget af Musica Ficta, indeholder albummet et antal orgelstykker spillet af Søren Christian Vestergaard. Desuden medvirker lutenist Fredrik Bock på en enkelt salme af Arnolt Schlick.

Reforming Hymns er et resultat af samarbejde med vokalensemblet Musica Ficta, dirigent Bo Holten og musikforsker Bjarke Moe, som har deltaget i forskningsprojektet “Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang” udført af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

Musica Ficta og Bo Holten har tidligere udgivet indspilninger af både musik fra middelalderen og renæssancen, samt romantiske og nyere danske sange.
 • Nicolaus Gottschovius, Lupus Hellinck, Orlando di Lasso, Matthaeus le Maistre, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Mogens Pedersøn, Erasmus Rotenbucher, Arnolt Schlick, Ludwig Senfl, Johann Walter

  Reforming Hymns

 • J.P.E. Hartmann, Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard, Poul Schierbeck, Peter Heise, Bo Holten, Oluf Ring, Harald Balslev, Bo Gunge, Marianne Søgaard, Ernst A. Kiørboe, N.K. Madsen-Stensgaard, Haakon Elmer, Henrik Rung, Emil Hornemann

  Sange fra grænselandet

 • Clemens non Papa, Conrad Rein, Thomas Stoltzer, Lucas Lossius, Johannes Alectorius

  Thomissøns påske

 • Bo Holten

  Gesualdo · Shadows – en moderne barokopera

 • Mogens Pedersøn

  Madrigaler

 • Middelaldermusik i Danmark