Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Planetarium Music. Elektroakustisk musik fra DIEM II

Michael Nyvang
Birgitte Alsted

Planetarium Music. Elektroakustisk musik fra DIEM II

Diem, Carsten Hobolt

These two computer music works by Danish composers Birgitte Alsted and Michael Nyvang were commissioned and realized at DIEM, Denmark's national computer music center, and premiered at the Steno Planetarium in Århus. Originally presented in wuadrophonic sound with original images projected on the planetarium dome, both works have been remixed especially for this CD, offering two diverse and fascinating journeys into the realm of sound.

Køb album
CD
 • CD
  Jewel Case
  63,60 kr.
Download
 • mp3 (320kbps)
  mp3
  55,20 kr.
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  CD Quality
  63,20 kr.
VÆLG FORETRUKKET FORMAT TIL DOWNLOAD AF ENKELTE TRACKS.
Music for Virtual Orchestra (1995)
1 Collage I: Travelling Heavenward 11:51 12,80 kr.
2 Collage II: Surreal Cantata 9:53 9,60 kr.
3 Collage III: Concrete Animation 13:07 12,80 kr.
4 Collage IV: Corona 5:08 9,60 kr.
Sorgsang II (Lament II) (1995)
5 Sorgsang II (Lament II) (1995) 21:13 19,20 kr.
Total runtime: 
61 min.
Planetarium Music

Computermusik i Planetariet er en koncert- serie, som blev startet på DIEMs initiativ i samarbejde med Steno Museets planetarium i Århus med økonomisk støtte fra Kulturfonden og Statens Kunstfond. Planetariet med dets kuppelformede sal byder på en række tekniske muligheder, som ikke findes andre steder. Med 30 diasfremvisere som fast inventar og hele kuplen som skærm kan mange billeder vises på en gang enten hver for sig, i form af et enkelt stort billede, eller de kan projekteres ind over hinanden. Et seks-kanals lydanlæg giver tilsvarende muligheder på lydsiden, og billeder og båndmusik kan synkroniseres med stor præcision ved hjælp af planetariets computer. Idéen med koncertserien har været at drage fordel af planetariets unikke muligheder for at præsentere computermusik sammen med billeder skabt specielt til dette spændende sted. Koncertserien startede i oktober 1995 med et værk skabt specielt til Steno Museets planetarium af komponist Michael Nyvang og teaterleder Kjell Yngve Petersen.

Michael Nyvang er født i Århus i 1963. Han har studeret klassisk saxofon ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og ved Conservatoire National Superieure de Musique i Paris. Han har studeret komposition hos Ib Nørholm og Hans Abrahamsen suppleret med flere studieophold i Frankrig hos Tristan Murail. Fra 1989 til 1997 studerede han komposition på Det Jyske Musikkonservatorium hos Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen, samtidig med at han fulgte en række kurser i computermusik og akustik på Aarhus Universitet og på DIEM. I 1995 modtog han Statens Kunstfonds treårige stipendium. Fra september 1996 har han tilbragt fem måneder i Paris som komponist ved Ensemble Sic. Han har komponeret soloværker, kammermusik, orkesterværker og com-pu-ter-musik. Han har modtaget bestilling på værker til bl.a. Lin Ensemble, Ensemble Sic, Århus Sinfonietta og Radiosymfoniorkestret.

Helt fra begyndelsen var Nyvang som komponist optaget af spektrale kompositionstek-nik-ker, hvor bestemte lydes karakteristika danner det teoretiske grundlag for opbygningen af det musikalske værk. Dette kan gøres ved at analysere eksisterende lyde og imitere deres strukturelle karakteristika i et nyt værks instrumentale sammensætning eller ved at inkorporere disse mønstre eller lydmæssige “fingeraftryk” i en ny kompositions formale struktur. Senere udviklede han stor interesse for musikalsk form og for at reducere det musikalske materiale til et minimum. I de seneste år har Nyvang benyttet computermusikkens teknikker til at analysere, dissekere og genskabe indspillede lyde, hvilket afspejler hans store nysgerrighed over for selve lydens struktur.

Musik for virtuelt orkester er titlen på fire båndcollager, der blev produceret på DIEM i 1995. Ligesom Musik for 2 klaverer er dette værk bestilt til Boxiganga Performance Teaters mul-ti-medie forestilling Kinematograf, der havde premiere i Århus i november 1995. Denne forestilling, der er skabt og produceret af Kjell Yngve Petersen, omfattede fremvisning af tredimensional film såvel som “live” optræden. I forbindelse med DIEMs koncertserie i planetariet fik Michael Nyvang og Kjell Yngve Petersen bestilling på et nyt multimedie værk for bånd og dias. Resultatet blev Musik for virtuelt orkester, der omfatter de fire oprindelige collager fra Kine-matograf i en fire-kanals udgave sammen med et diasshow skabt specielt til planetariet i Århus.

Det meste af lydmaterialet i Musik for virtuelt orkester stammer fra et klavers strenge og klangbund. Disse lyde er blevet manipuleret ved hjælp af en computer og omdannet til nye lyde, som i vekslende grad er genkendelige i forhold til de oprindelige. Forskellige trans-for-mationsteknikker er anvendt, bl.a. er lydenes frekvens og varighed ændret ved hjælp af en phase vocoder. Som en parallel til idéen om tredimensional film i forestillingen Kinematograf er der brugt forskellige spatialization teknikker for at sætte lydene ind i “virtuelle rum” og skabe illusion om bevægelse inden i disse rum. Nyvang skriver: “Det har for mig været som at arbejde med et orkester, blot med den forskel, at jeg her har kunnet starte med de store linier og derefter arbejde mig nedad i detaljen, og endog sidde med store, overtonerige klangblokke og flytte frem og tilbage, som det passede mig. Dette i modsætning til det kedelige arbejde med at skrive endeløse noder, for blot at realisere – i tanken – et enkelt klangligt fænomen. Derfor titlen Musik for virtuelt orkester.”

Birgitte Alsted (f. 1942) studerede violin ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og begyndte at arbejde som komponist i 1972, hvor hun var med til at starte Gruppen for Alternativ Musik. Hun modtog bl.a. Statens Kunstfonds treårige stipendium i 1980 og Hakon Børresen prisen i 1992.

Alsted spiller stadig violin, og hendes virke som udøvende musiker præger tydeligt hendes kompositioner, der ofte har dramatisk og ekspressiv karakter. En anden vigtig inspirationskilde for hende er litteratur og lyrik, moderne såvel som ældre litteratur, og specielt Biblen. Hendes produktion omfatter kammermusik, orkestermusik, vokalmusik, værker med kollektiv improvisation og teatermusik. I de senere år har hun medvirket i en række eksperimenterende forestillinger med opførelse af musik i forbindelse med lyrik, dans og lysbilleder. Disse ting har sat hende i gang med at arbejde med elektroakustisk musik, hvor hun specielt har været tiltrukket af computermusikkens muligheder for at manipulere med lyd.

Sorgsang II bygger på Jobs Bog fra Det Gamle Testamente. Den oprindelige udgave af Sorgsang var et værk for bånd med recitation, der var bestilt af Danmarks Radio i samarbejde med DIEM og uropført i DR. Sorgsang II er en ny udgave uden recitation med dias af fotograf Helle Nørregaard, som blev bestilt af DIEM med støtte fra Statens Kunstfond til uropførelse i december 1995 i koncertserien i planetariet. Selv om den talte tekst er udeladt i Sorgsang II, rummer værket stadig en dramatisk og fortællende karakter med brug af udvidet vokalteknik og sang, udført af Carsten Ho-bolt (og Birgitte Alsted), foruden andre reallyde – i alle grader fra rå lyd til ekstrem computerbehandling.

Historien om Job er en beretning fuld af paradokser. En mand, der er velsignet med rigdom og familie, bliver valgt ud af Gud, der tager alt fra ham. Skønt Jobs smerte og vrede skærpes af hans venners overbevisning om, at han på en eller anden måde må have fortjent Guds straf, er hans grusomme skæbne overhovedet ikke en straf, men en prøvelse. Job er uskyldig. Historien har tilsyneladende en lykkelig udgang, eftersom Job får alt mangefold tilbage. Men kan fortvivlelsens og bitterhedens tårer over det meningsløse tab af helbred, familie, ejendom og anseelse nogensinde glemmes igen? Eller som Alsted siger: “Jeg har arbejdet intuitivt med musikken. Sorgsang er ikke en genfortælling af Jobs Bog. Min musik svarer ikke til den lykkelige slutning, hvor Job ender med at få sin belønning. Man kan sige, at musikken skaber en kontrast til Biblens tekst. Men har vi ikke altid sorgen med os, når vi én gang har mødt den?”

I Jobs Bog indgår beskrivelsen af den frygtelige, ildsprudende drage (Leviathan), billedet på kaos og alt det Gud måtte kæmpe imod, da han skabte universet. “Mod slutningen i mit arbejde med Sorgsang gik det op for mig, at Leviathan på en måde symboliserer selve kreativiteten og den kamp, som er nødvendig i den skabende proces.” Jobs møde med det frygtindgydende uhyre forener ham til sidst med Gud, og han når en ny erkendelse. Dette er vendepunktet.

Wayne Siegel, 1997

 

DIEM (Dansk Institut for Elektroakustisk Musik) er en landsdækkende institution, hvis formål er at stå til rådighed for produktioner, undervisning og forskning inden for elektro-akustisk musik. Institutionen har til huse i Musikhuset Aarhus og finansieres af Statens Musikråd med midler fra Kulturministeriet. Siden starten i 1987 har DIEM satset bredt rent kunstnerisk og åbnet dørene for komponister inden for alle genrer af elektroakustisk musik, fra computer-jazz til båndmusik, fra interaktive installationer til avantgarde rock.

Komponister kan få tildelt studietid, og det er gratis at arbejde i studiet. En professionel lydtekniker står til rådighed ved afvikling af de fleste projekter. DIEM arrangerer også koncerter og festivaler med elektroakustisk musik og arbejder ofte tæt sammen med andre danske institutioner om at arrangere koncerter og udbyde seminarer, workshops og specialkurser.

http://www.daimi.aau.dk/~diem

Release date: 
september 1997
Cat. No.: 
8.224083
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099978323
Track count: 
5

Credits

Digitally produced, mixed, edited and mastered at DIEM, Århus, in 1998

Sound engineer: Claus Pedersen

Cover photo: Helle Nørregaard (from Sorgsang II)

This recording is sponsed by Danish Composers’ Society/KODA Funds for Social and Cultural Purposes

This CD has been recorded in cooperation with DIEM