Subscribe to Dacapo's newsletter

Music for the Iliad

Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Morten Carlsen
Jørgen Teller
Hans Sydow
Gunner Møller Pedersen
Wayne Siegel

Music for the Iliad

The works on this CD have been composed on the basis of Homer's Iliad. Commisioned by the National Arts Foundation, they were performed at the Ny Carlsberg Glyptotek in the autumn of 1999 as accompaniment to readings of Professor Otto Steen Due's new translation of the Iliad. With their six contributions the composers, all belonging to the elite in Danish electroacustic music, have created six highly original and individual musical commentaries on the famous epic.

Buy album

CD

Download
 • mp3 (320kbps)
  103,5041,40 kr.
  mp3
  €5.55 / $6.04 / £4.74
  Add to cart
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  118,5047,40 kr.
  CD Quality
  €6.36 / $6.92 / £5.42
  Add to cart
Total runtime: 
90 min.

Ny musik til Iliaden'


I oktober 1999 udsendte Otto Steen Due sin Homers Iliade på Dansk\. Homers over 2500-årige heltedigt, hvis 24 sange omfatter 16.000 vers eller over 500 trykte sider, behandler Achilleus' vrede og krigen om Troja. Udgivelsen vakte stor opmærksomhed, og digtet blev i sin helhed over 6 uger oplæst i Ny Carlsberg Glyptotekets festsal. Til denne begivenhed var der af Statens Kunstfond blevet bestilt 6 nye computermusi¬kal¬ske værker til afspilning på et flerkanals højt¬talersystem i Glyptotekets vinterhave før og efter oplæsningerne, et værk til hver uge.
Idéen at kombinere Homer-oplæsning med elektroakustiske kompositioner kan forekomme usædvanlig. Men med Otto Steen Dues gengivelse rykker Homers værk ind i dansk sprog og litteratur af i dag, og hvorfor skulle da ikke også musikken være splinterny? Så meget mere som Homers digt om menneskers kortsyn, heltemod, kampe, ulykker, krig og død er så aktuelt som nogensinde.
De 6 komponister fik hver 4 sange af Iliaden at komponere deres værk til. De gik alle til opgaven med begejstring, inspireret, men også rystet over Homers digt. De var på forhånd fulde af respekt og en vis andagt over for denne den vestlige litteraturs første og ubestridte klassiker. Men mødet med den ny gendigtning chokerede dem ved sin storhed og gru i de talrige detaljeret skildrede drab, slagscener, voldshandlinger og blodsudgydelser, som i intensitet mageligt tager det op med de bedste volds- og actionfilm. En af komponisterne følte sig direkte frastødt af indholdet i sine sange, men indrømmede at han dog var fuldstændig grebet af digtets handling og ubønhørlige fremdrift. En anden kom til den erkendelse, at han måske nok var blevet komponist, fordi musik er så abstrakt en kunstform, at man ikke i den er nødt til at se den virkelige verdens gru i øjnene. I Iliaden blev han konfronteret direkte med krigens rædsler. Den møder vi dagligt i aviser og fjernsyn, og vist synes vi, at det er dog skrækkeligt. Men dybere indtryk gør det ofte ikke. Vi har jo andet at lave.
Digtningens virkelighed er en anden end reportagens. I den faktiske verden er skibsforlis, katastrofer og jordskælv forfærdelige og dårligt vejr bare dårligt vejr. I kunstens, digtets og fortællingens verden er alt dette tolket, så det ikke mister sin gru, men giver os mulighed for at møde den, så vi virkelig oplever noget derved, der ikke nøder os til at gøre os enten afstumpede ved at lukke os af for det eller neurotiske ved at lade være med det.
Også komponisterne har mødt eventyret i Homer, eventyret når det kommer "allerdeiligst", som H.C. Andersen har sagt det. For Homer fortæller så levende, at der kommer sorte pletter for øjnene af enhver der hører derpå, gulvet bliver sort af menneskeblod, og det er grueligt at se og høre, og dog så fornøjeligt, for det er så længe siden at det er sket.
Komponisternes oplevelser er skildret i de seks værker, der helt eller delvist er produceret på DIEM, Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, i 1999.


Lis Fihl, 2001


Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Hans Peter Stubbe Teglbjærg (f. 1963) har studeret instrumental og elektronisk komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Ib Nørholm og Ivar Frounberg), privat hos J.W. Morthenson, samt computerkomposition på Institut voor Sono¬logie i Haag og på IRCAM i Paris, hvor han tillige var ansat som komponist, forsker og underviser. Har komponeret instrumental- og vokalværker, værker for instrumenter og elektronik, samt rene båndværker. Har siden 1996 arbejdet som fuld¬tidskomponist. Han interesserer sig stærkt for instrumenters fysiske/akustiske natur, samt fænomenologien bag naturlige lyde.

Iliou Persis (musik til sang 1-4)
Hvad mon de oldgræske vasemalere tænkte, når de dekorerede lertøj med motiver fra Iliaden: skulle man "illustrere" i bogstavelig forstand eller bruge dem som "reservoir" for en udformning, der følger sine egne love? Eftersom min musik ikke skal ledsage oplæsningen, men forberede og afslutte den, har jeg valgt en fri opbygning inspireret af nogle typiske homeriske træk, hvor det daktyliske heksameter er tydet som en ringkomposition lig opbygningen af Achilleus' skjold (18. sang) med en symmetrisk vekslen mellem "kultur"- og "natur"- scenarier. Elementer fra Iliadens fire første sange er således sat i forløb som en stadig vekslen mellem situationsbeskrivelser, f.eks. "vand mod skibe" eller "sværd mod skjold", og handlingsbeskrivelser, hvor allegorier i stil med "de mykenske løver" og "Apollons tyre" karakteriserer de stridende parter. Med respekt for fortællingens indhold har jeg ved hjælp af lydmaleriets instrument par excellence - computeren - på listig vis forsøgt gennem den "lydlige iscenesættelse" at lade det gamle epos høre med en nutidig rapsodes ører!


Hans Peter Stubbe Teglbjærg


Morten Carlsen
Morten Carlsen (f. 1949) er musiker og komponist. Han har siden 1971 arbejdet som professionel musiker med udgangspunkt i rytmisk musik. Senere har han desuden arbejdet med forskellige former for ny musik både som musiker og komponist. Fra 1988 blev computeren et centralt arbejdsredskab, hvilket førte til en række interaktive kompositioner og fra 1995 til arbejder i lydkunst med bl.a. en række værker til Danmarks Radio. I 1999 modtog Morten Carlsen Statens Kunstfonds treårs legat til videre kunstnerisk arbejde.

Iliaden 5-8
At lave lydkunst der tager udgangspunkt i Homers Iliades 5. sang er ingen spøg. Her er tale om krigshandlinger begået i sanseløs blodrus. Et barbari der ligger 3000 år tilbage i tiden. Fyndigt, opstemt, spækket med heltegerninger og samtidig med uhyggelige associationer til borgerkrigene i det 20. århundrede - det hidtil blodigste århundrede. Jeg leger med det genkendelige, som hele tiden undslipper identifikation, og ønsker dermed at lokke tilhørerne ud af kendte måder at aflæse lydene på.

Morten Carlsen

Jørgen Teller
Jørgen Teller (f. 1958) er komponist og musiker (guitar/MIDI-guitar, sampler, lydmoduler, computer, stemme og stilhed). Tellers kompositioner og projekter fokuserer på dronepop, elek¬tro¬akustik, lydskulptur, MIDI-guitar og grain-sample-syntese. I sine elektroakustiske kompositioner lader han de behandlede lyde udfolde sig scenarisk gennem klangskulpturer og tidsperspektiver. Hans ‘akusmatiske' båndværker opføres ‘live' i store højttalersystemer, men kan også nydes for fuld drøn hjemme - fra en af hans mange cd-udgivelser eller radioværker. Han har lavet sound-tracks til internationale danse- og performanceforestillinger, teater, poesi, video, film, arkitektur samt radio. Hans værker har været præsenteret ved utallige koncerter samt opførelser af teater/performance-produktioner og intermedia-events i Europa, Japan og Nordamerika. Han var initiativtager til SSSHHHHH ... første lyd-biennale i København 1999.

Fire Træf (musik til sang 9-12)
I m"\

Release date: 
July 2001
Cat. No.: 
8.224198-99
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099989824
Track count: 
6

Credits

Recorded at DIEM in 1999
Recording producers: Claus Pedersen (DIEM) and the composers
Sound engineers: Claus Pedersen (DIEM) and the composers

Cover picture: L.A. Winstrup: "Athen. Akropolis. Pantheon" (1950)

randomness