Subscribe to Dacapo's newsletter

Den Danske Revy 1930-1940 Vol. 2

Den Danske Revy 1930-1940 Vol. 2

Den første professionelle revy så dagens lys på Casino Teatret den 31. december 1849. Hermed var grunden lagt til en teatergenre, der siden har levet i bedste velgående. Revyernes hovedaktører har altid været - eller er af samme grund blevet - landets mest populære skuespillere, og allerede fra århundredeskiftet, da gramofonpladen afsløste fonogramvalsen, foreligger der optagelser af de mest populære revyviser. Nærværende cd-serie tegner et detaljeret, historisk billede i både lyd og ord af denne nationale egenart.
Buy album

CD

 • CD
  Jewel Case
  79,5031,80 kr.
  €4.27 / $4.64 / £3.64
  Add to cart
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $4.03 / £3.16
  Add to cart
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.61 / £3.61
  Add to cart
Total runtime: 
68 min.

1. Radiovisen
(M: Karl Teike / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Marguerite Viby

Fra Casino Revyen og senere Apollo Revyen 1932. I et forrygende tempo, med virtuos tungefærdighed og scenisk aktivitet, får marchen Alte Kameraden\ ben at gå - eller snarere løbe på. Tempoet, der intet har at gøre med omtalte Statsradiofonis adstadige afvikling af programmerne, giver til gengæld et fint dækkende kaleidoskopisk billede af de nye overvældende æterbårne muligheder for hjemlig aktivitet. Lyt lyt lyt.

 

2. Så ruller jeg med dig
(M: Kai Normann Andersen / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Marguerite Viby og Edgar Hansen

Fra Apollo Revyen 1932, Apollo Teatret. Ifølge Politikes anmelder var det "en elskværdig og fornøjelig revy, der på flere punkter adskilte sig fra sine forgængere". Den havde bl.a. et handlingsforløb med gennemgående roller. Som søn af en rullekone var det egentlig Hans W., der sammen med sin tilbedte præsenterede denne forestillings store succes, der blev årets altoverskyggende landeplage, men pladeforlaget ville det åbenbart anderledes. Edgar Hansen og Marguerite Viby var jo også i andre sammenhænge et nydeligt par.

3. Hvor er han yndig
(M: Kai Normann Andersen / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Marguerite Viby

Fra Apollo Revyen 1932, Apollo Teatret. Handlingsforløbet drejer sig bl.a. om en nykåret Miss Danmarks rejse til Nice for at deltage i konkurrencen om titlen som Miss Europa. Inden afrejsen giver hun os denne karakteristik af nogle af den hjemlige andegårds koryfæer.

4. En lille blomst fra Danmarks have
(M: Kai Normann Andersen / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Marguerite Viby og Christian Gottschalch

Fra Apollo Revyen 1932, Apollo Teatret. I en forhåndsomtale af en radiotransmission nævnes det, at Carl Alstrup (og det var ham, der oprindelig fremførte denne vise sammen med M.V.) i programmets 4. afdeling "På bænken" er i vanskeligheder, fordi han ikke kan tale fransk. Forsøger sig med en parlør men uden held. M.V. kommer ham til undsætning, og situationen munder ud i, at de to synger og danser til de iørefaldende toner. Grammofonpladeforlagenes veje er uransagelige. Her danner hun par med en folkekær sanger, der dog ikke deltog i denne revy.

5. De to slips
(M: Erik Tuxen og Leo Mathisen / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Arne Weel

Fra operetterevyen "De to slips", Nørrebros Teater 1932. Åbningsforestillingen efter teatrets brand året før blev iscenesat med stor festivitas, men til trods for de særdeles fikse dekorationer, orkestrets moderne klangfarver og skuespillernes popularitet mente en næsten enig presse, at denne blanding af samfundssatire og folkelig underholdning var blevet mishandlet. En enkelt medfølende kritiker skrev: "Trist for det i det ydre glansfuldt startende teater, der på så mange måder har gjort en stor indsats med forestillingen."

6. I det fri Amerika
(M: Erik Tuxen og Leo Mathisen / T: Mogens Dam; opt. 1932)
Olga Svendsen

Fra operetterevyen "De to slips", Nørrebros teater 1932. En satirisk vise om den karriereorienterede amerikanske livsform med dens omkostninger. Sjældent at høre O.S. udfolde sig indenfor disse rammer. Dette forhindrede dog ikke presseomtalen i generelt at mene, at forestillingen ikke alene var uden morskab, men også uden dramatisk nerve.

7. Prinsen af Wales
M: / T: Osvald Helmuth og Flemming Geill; opt. 1932)
Osvald Helmuth

Fra "Rasmines Bryllup", farce med sange i fire kter, Nørrebros Teater 1932. Efter fiaskoen med "De to slips" ville teatret redde økonomien med en nyopsætning af en succesombrust farce fra 1916. I forestillingen skulle også indgå en markering af, at prinsen af Wales ventedes til København i anledning af en engelsk udstilling. Flemming Geill udarbejdede i samråd med Osvald Helmuth tekst og melodi, hvoraf sidstnævnte blev harmoniseret og instrumenteret af Erik Tuxen. "Prinsevise redder Nørrebros Teater" stod der morgenen efter premieren på Politikens spisesedler.

8. Der står en bænk i haven
(M: ? / T: Axel Frische og Robert Schønfeld; opt. 1932)
Olga Svendsen

Fra "Rasmines bryllup", farce med sange i fire kter, Nørrebros Teater 1932. Ifølge Social Demokratens anmeldelse blev forestillingen vel modtaget. "Den nye Rasmine, Olga Svendsen, er mere godmodig og mindre skrap end den oprindelige (Emmy Schønfeld i 1916). Hendes trinde jovialitet vil sikkert skaffe denne Rasmine mange venner, og hun synger med smeld rollens viser."

9. Min spand, min klud og min skrubbe
(M: Karl Wehle / T: Osvald Helmuth og Flemming Geill; opt. 1932)
Olga Svendsen

Fra "Rasmines bryllup", farce med sange i fire akter, Nørrebros Teater 1932. Denne vise, der er skrevet til nyopsætningen af den oprindelige forestilling, synges på en populær svensk melodi med originaltitlen "När svalorna komma og bygge sitt bo".

10. Ta' og kys det hele fra mig
(M: Leonard / T: Poul Henningsen; opt. 1932)
Liva Weel

Fra PH Revyen "På halen", Riddersalen 1932. Siddende i en bil, der var en scenisk kopi af PH's egen, blev denne betingede kærlighedserklæring sunget på baggrund af et vandretæppe, der med accelererende hastighed viste en tur gennem København med dens nymodens lysreklamer. Politiken mente bl.a.: "Det tør uden overdrivelse siges, at Liva Weels saft og kraft, hendes blodrigdom og gåen på trak forestillingen i land."

11. Sig de ord du ved
(M: Jean Lenoir / T: Poul Henningsen; opt. 1932)
Liva Weel

Fra PH Revyen "På halen", Riddersalen 1932. Det populære franske grammofonhit "Parlez moi d'amour" har her fået en dansk tekst, der ligger fjernt fra forlægget og samtidig rummer et indforstået kendskab til Livas personlige kærlighedsforhold. Social Demokraten skrev bl.a.: "Liva Weel synger sine viser med et foredrag, der aldrig har været mere kunstnerisk modent. Hun behersker nu både den grovere og den finere komik med samme suverænitet. Mon ikke Liva Weel kulminerer i denne revy?"

12. New York
(M: Leo Mathisen; opt. 1932)
Erik Tuxens orkester

Fra "Pebernødder", en revyernes revy fra 1875- 1932 i 37 billeder. Gammelt og nyt i to akter, Nørrebros Teater 1932. I håb om at rette op på teatrets skrantende økonomi efter et svigtende billetsalg begyndte Flemming Geill nu at rette sin opmærksomhed mod de gamle revymanuskripter, der var reddet under teatrets brand. Ideen var at samle de bedste numre fra tidligere Nørrebro Revyer til en julemånedsforestilling. Arbejdet med opsætningen var omfattende, men kronedes med succes, og "Tuxens orkester spillede to strålende numre på scenen", erindrer Flemming Geill. Dette er indspilningen af revyens "Jazz-Finale"

13. Du er solen
(M: Kai Rosenberg / T: Osvald Helmuth og Flemming Geill; opt. 1932)
Osvald Helmuth

Fra Charlottenlund Revyen 1932 "Hvem er De ?", Over Stalden Teater 1932. I programmet fandtes en lille speciel henvendelse til kritikerne. De kunne bl.a. læse, at "Stolene her i Over Staldens Teater knirker fælt. De egner sig ikke til at sove i. Forestillingens begyndelse kommer man jo ikke til - og til dens slutning er man jo heldigvis gået. Men den halve times tid i midten skulle man jo gerne slumre komfortabelt for at konstatere, at revyen i år, som tidligere, er ganske blottet for ånd og vid". Selv mod disse odds kæmper Osvald ufortrødent.

14. Jeg tør ikke gå derind
(M: Henry Willum / T: Børge og Arvid Müller; opt. 1932)
Olga Svendsen

Fra Charlottenlund Revyen 1932 "Hvem er De?", Over Stalden Teater 1932. Revyens gennemgående handling byggede på Soyas aktuelle skuespilsucces på Det kgl. Teater "Hvem er jeg ?", en forestilling med psykoanalytisk indhold. I Charlottenlund Revyen "Hvem er De?" kunne emnet være cykelanalyse og en konstatering af, at man godt kunne være bekendt at tage den tohjulede ud til Charlottenlund.

15. Dronningevisen
(M: Carlo Thomsen / T: Osvald Helmuth og Flemming Geill; opt. 1932)
Osvald Helmuth

Fra Charlottenlund Revyen 1932 "Hvem er De?", Over Stalden Teater 1932. Ifølge et radioblads referat af forestillingen møder O.H. op med flere fortræffelige viser. Også denne "der er en værdig efterfølger af prinsevisen og en vittig, men hård satire over Miss Europa 1932".

16. Tom Tots tromme
(M: Leslie Saroni / T: Dan Folke; 1932)
Stig Lommer

Fra "Hyttefadet", kunstnerkabaret, Rigoli, Frederiksberggade, 1932. I denne forestilling diverterede S.L. bl.a. med parodier på Carl Alstrup og Johannes Poulsen, sang duet med Nina Kalckar og præsenterede dette nummer, der i modsætning til de andre blev indspillet på grammofonplade. Optagelsen vidner om, at restaurant Rigoli (tidligere Pagh, senere Exalon) også var et spillested for københavnske jazzmusikere. Efter teatertid kunne Kai Ewans og andre musikere fra Tuxens orkester spille her, men også Otto Lingtons Lingtonians kunne præstere den fornødne ekspertise, når det gælder dette nummer, hvor Tom Tots trommer betjenes af dette orkesters janitschar Albert Rasmussen.

17. Morsomt er det ikke
(M: Henry Willum / T: Ludvig Brandstrup; opt. 1932)
Ludvig Brandstrup

Fra Co-Optimisternes sommerrevy 1932, Fønix Teatret. I Politikens premiereanmeldelse stod bl.a.: "Co-Optimist-overgeneral Brandstrup foredrog med sædvanlig rytmisk tungefærdighed tre-fire viser, af hvilke indledningssangen "Morsomt er det ikke" var den morsomste. Et lidt nærgående vers om Christian Houmark gjorde lykke. Den velhavende og ekstravagante grevinde Musse Scheel måtte også holde for."

18. Sømandsbruden
(M: Per Lindquist / T: Ludvig Brandstrup og Børge Müller; op. 1932)
Christian Gottschalch

Fra Co-Optimisternes Sommerrevy 1932, Fønix Teatret. Christian Folkekær havde aldrig følt det, som Ib Schønberg i et svagt øjeblik kom til at kalde "popularitetens svøbe". Han havde bestemt heller ingen Alstrupsk holdning til, endsige lejlighedsvise adfærd overfor, et venligsindet publikum. Tværtimod. Men ifølge en anekdote, han aldrig fandt lejlighed til at korrigere, skulle han engang med sin virtuose tungefærdighed have talt en italiensk taxichauffør ihjel. Det er muligvis i anledning af denne hændelse, man gav ham tilnavnet "Christian den Talende".

19. Ud til middag
(T: Ludvig Brandstrup; opt. 1932)
Ludvig Brandstrup og Ann Sofi Norin

Fra Co-Optimisternes sommerrevy 1932, Fønix Teatret. L.B. både skrev og iscenesatte mange revyer og placerede sig centralt i sine skiftende ensembler som en moderne sketchskuespiller, der præcist ramte den tilstræbte knappe, tørre engelske stil. Her i et interessant sam- eller måske modspil med en jævnbyrdig scenekunstner, der også var hans ægtefælle i privatlivet.

20. Fisketuren
(T: Ludvig Brandstrup og Børge Müller; opt. 1932)
Ludvig Brandstrup og Christian Gottschalch

Fra Co-Optimisternes sommerrevy 1932, Fønix Teatret. I Politikens anmeldelse stod der bl.a., at "revyen var en blanding af elskværdige, frækt sungne viser, sketches, parodier, lidt dans og skønsang, alt uden nogen rød tråd og uden videre mening eller tendens. Underholdning bare underholdning". "Hr. Gottschalch", der ifølge samme referent "foldede sig ud i adskillige viser og duetter", underholder sig her med Co-Optimist-Overgeneral Brandstrup. Begge iført gule klovnebukser, smokingjakke og fiskestænger.

"\

Release date: 
January 2000
Cat. No.: 
DCCD 9809
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099980944
Track count: 
20