Subscribe to Dacapo's newsletter

Henning Due Hansen

french horn
Henning Due Hansen (horn) er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvortil kommer studier i Wien hos professor Roland Berger. I 1980 blev han ansat i , og året efter kom han til , siden 1986 som solohornist. Han er medlem af og har bl.a. modtaget Jacob Gades Legat.