Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Corona

Hanne Ørvad

Corona

Michael Bojesen, Søren Kinch Hansen, DR Vokalensemblet, DR Pigekoret

Den danske komponist Hanne Ørvads musik er en kilde til ekstraordinære lytteoplevelser. På helt udogmatisk vis giver hendes korværker rum, klang, farve og liv til ordene fra højst varierede poetiske tekster. Denne CD præsenterer fem af Ørvads væsentligste korværker, fra hendes allerførste komposition Winter Organ (1991) til en af de seneste, Threna from 2003.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Jewel Case
  139,50 kr.
  €18.7 / $20.34 / £16.35
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.25 / $10.06 / £8.09
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.59 / $11.52 / £9.26
  Køb
Total runtime: 
65 min.
CORONA

Jeg er sanger og jeg er musikskriver, og den naturlige udtryksform for mig er toner og lyd. Jeg tænker i lyd og klang, og jeg producerer det dels i form af sungen lyd og dels i hørt nedskreven lyd.Og der er langt til de talte ord.

Ordene er Hanne Ørvads (f. 1945) som indledning til et foredrag om sin musik i efteråret 2000. På det tidspunkt havde Ørvad virket som komponist i små 10 år og som professionel sanger i DR Radiokammerkoret i næsten 25 år. Der har i en eller anden forstand altid været musik, og frem for alt sang, i Ørvads liv, og fra hendes egen hånd er der i skrivende stund over 50 titler på værklisten. Heraf er den menneskelige stemme med i størstedelen, og en fjerdedel er korværker.

De fem værker, der på denne udgivelse får lov at portrættere Hanne Ørvads musik, er komponeret mellem 1991 og 2003 – fra det allerførste til et af de nyeste – men på trods af det store spand af tid er man som lytter ikke i tvivl om, at musikken er skrevet af den samme person – den er umiskendelig Ørvadsk.

Selvom hun ovenfor bekender sig mere til toner end ord, så er det ofte netop ord, der fungerer som en motor i hendes musik. Ordene giver hende inspiration til toner både i indhold og udtryk. Tekster leverer ofte de betydninger som Hanne Ørvad bruger til at formulere den musikalske sammenhæng, og det er både de tanker og ytringer, der ligger i ordene, og ordenes og bogstavernes særlige udtryk. Konsonanters stød, vokalers farve, ords rytme leverer i høj grad stof til værkerne. På den måde bliver Ørvads musik hendes helt egen, fordi man synes man umiddelbart kan mærke de mange lytninger, fortolkninger og beslutninger, der har været nødvendige for at få musikken til at klinge.

Nordhimlens musik

“Vega” er skrevet til Nederlands Kammerkor i 1996 om stjernen af samme navn som syv små sammenhængende stykker af syv strofer, forfattet af Hanne Ørvad selv på dansk og senere oversat til latin.

På den ene side har vi enkelt og sanseligt at gøre med en samling overvældende og ekspressive musikalske fraser, der beskriver stjernen og dens umiddelbare omgivelser i toner og ord. På den anden side er det musik med et indhold af fuldstændig ubegribelige forhold og fænomener i en fjern galakse.

De syv strofer fungerer som en slags karakterstykker med hver sin vinkel på Vega-stjernens egenskaber og omgivelser i en jordbos perspektiv. Musikken er billeder på voldsom-me forhold som soles størrelser, afstande i lysår, støvskyer og mørke områder i det ydre rum, inden for rammerne af Ørvads prægnante musiksprog. Dramatiske, effekt-fulde udtryk og overraskende, sanselige klange, der glider fra den ene til den næste i en stor bevægelse. De syv strofer omringes af to mægtige næsten identiske fraser, men derimellem gennemløber musikken et væld af stemninger.

Med sine latinske tekster vækker musikken mindelser om renæssancens videnskabelige observationer af universet og knytter på den måde an til en glemt verden, hvor astronomiske og musikalske fænomener ikke bare mindede om hinanden, men rent faktisk for videnskabsfolkene besad nøjagtig de samme harmoniske egenskaber.

En helt anden vinkel på titlen er i øvrigt, at værket er tilegnet violinbyggeren Knud Vestergaard, der har skabt Bach-buen ved navn Vega.

Poetisk natur

Korværket “Kornell” er blot det andet Hanne Ørvad skrev – i 1992. Værkets tre satser bygger på den svenske lyriker Bo Bergmans tre digte “Melodi”, “Adagio” og “Serenad”, der ved deres blotte titler opfordrer til at få musikalsk liv af en komponist. Men det er lige så vel digtenes fintmærkende rytmiske blanding af kærlighedsytring og naturbeskrivelse, der lægger op til at oversætte ordene til toner og musikalsk form. Og det er præcis, hvad Hanne Ørvad har gjort. Selv har hun forklaret, at hun netop i forbindelse med “Kornell” oplevede, at ordene, som besad hun en særlig synæstetisk sans til formålet, spontant ‘sprang ud i melodi’.

Den umiddelbare forbindelse mellem toner og ord er nem at følge for lytteren og giver en speciel nærhed i oplevelsen – man fornemmer den naturoplevelse der måske oprindelig inspirerede Bo Bergman. Man synes undertiden, man hører naturens egne lyde i en støt bevægende strøm af floder og vind, selvom det jo drejer sig om yderst kunstfærdig kormusik. På de små 10 minutter værket varer, bølger vand og vind, skyen glider, og hjertet banker.

Det kunne her lyde, som om der er tale om tonemalerier af vejr og vind, men det er mere avanceret. På samme tid som man mærker at de enkelte melodiske bevægelser og enkelte rytmer er i en eller anden form for overensstemmelse med de ord, der synges – så er der også form på det. De individuelle dele optræder igen og igen og skaber identitet, variation og sammenhæng.

Påskemusik I

Med “Trena” fra 2003 for damekor, cello og slagtøj indskriver Hanne Ørvad sig i en lang række af komponister, fx Pergolesi, Rossini, Scarlatti, Verdi og Poulenc, der har tonsat Stabat Mater-teksten fra 1200-tallet. Titlen, der kan oversættes til ‘Moderen stod’, -skildrer Marias smerte ved Jesu kors. 

Hanne Ørvads titel kommer af græsk ‘trenos’, der betyder sorg – mere specifikt den slags sorg man viser offentligt, og det er netop, som om det allestedsnærværende tragiske, når hele forsamlinger udtrykker deres sorg, kan høres hele vejen gennem værket. Det er med andre ord et ganske dramatisk stykke musik, Hanne Ørvad har begået, og det understreges også ganske tydeligt af den instrumentbesætning, hun har valgt. Pigekoret er ledsaget af cello, rørklokker, lilletromme og en dyb gong.

Indledningen i “Trena” kan måske for lytteren forstås som det spørgsmål, resten af værket er svar på, og give en fornemmelse af det musikalske stof. ‘Trena’ begynder instrumentalt i en langsom puls, langsommere end hos et menneske i hvile. Celloen deler takterne med en serie adskilte store spring og ledsages af pulserende rørklokker og dybe gongslag. Koret sætter ind med samme melodi som celloen, lidt hurtigere, homofont – dramatisk og samtidig klart – med den hjerteskærende tekst, der næsten er for præcis: “Standing sorrowful, the mother cried/beneath the cross so bitter/where He hung, her dying son”.

Skæringen på denne cd er en liveoptagelse af uropførelsen af ‘Trena’, Holmens kirke d. 6. april 2003.

Påskemusik II

“Paschal Hymn” er fra 2001 og cd’ens andet påskeværk. Det oprindelige tekstforlæg er tre gamle engelske salmer, som Hanne Ørvad har forkortet og ændret. Dertil har hun forfattet fire latinske vers, som et for et indleder, overleder og afslutter salmerne som en ritornel.

Værket som helhed handler om en af de mest betydningsfulde, mest dramatiske begivenheder i kristendommen – det øjeblik hvor Jesus korsfæstes og ifølge det kristne budskab giver sit liv for at frelse menneskeheden. Satsen begynder: Ecce arbor decora/ecce lignum crucis/Nulla silva talem profert fronde, flore, germine (Se det udsøgte træ/Se dog korsets træ/Ingen skov bærer sådant løv, blomst og frugt).

De fire stemmer sætter ind samtidigt, langsomt, homofont, stigende og til at begynde med unisont – hver stavelse sin tone indtil decora’s anden stavelse, hvor en tæt klang udsynges i fire forskellige markerede varigheder: 3,4,5,8 – sådan at netop den stavelse bliver ekspressiv, ustabil og rytmisk effektfuld, førend frasen afsluttes i en lang stabil klang. Anden frase gentager omtrent, en kvint højere, og her er det første stavelse i crucis, der fremhæves. I sidste frase bevæger de fire stemmer ned igen, og de tre sidste ord eksponeres i hver deres takt med nogle, både i forhold til tone, klang og rytme, meget fortættede, flimrende ornamenteringer.

Således de første 11 ud af 170 takter. Umiddelbart enkelt med to stigende fraser og en faldende homofon. Men yderst detaljeret, udtryksfuldt og med det helt specielle Ørvadske forhold mellem musik og tekst.

Koret som instrument

“Vinterorgel” er cd’ens længste værk og bemærkelsesværdigt nok også Hanne Ørvads allerførste a cappella korværk, komponeret i 1991. Derudover er det, nok så interessant, måske også hendes mest komplekse musikstykke. Ikke nok med at den svenske lyriker Erik Axel Karlfeldts store digt sine steder er foldet ud over hele 12 korstemmer; overalt har Ørvad givet ordene musikalsk liv i en stor, påfaldende udogmatisk tour-de-force.

På samme måde som ord og deres synonymer varierer Ørvad konstant ordenes musikalske udtryk, sådan at Karlfeldts ekspressive og voldsomt effektfulde ordrækker får musikalsk kamp til stregen af Ørvads imponerende klangpalet.

De raffinerede og originale klange har dog ikke meget med modernistiske eksperimenter at gøre. Slægtskabet med det 20. århundredes øvrige korkomponister – som fx Francis Poulenc – er til stede, men kun så vidt at der er tale om musik, der knytter an til flere århundreders traditioner. I “Vinterorgel”, som i Ørvads musik generelt, foregår musikken i et behageligt og varieret klangrum med melodisk og rytmisk udgangspunkt i et leje, hvor det klinger godt for den enkelte sanger med tanke på at vise, hvad stemmen kan – og ikke hvad den ikke kan. 

Teksten er inddelt i strofer, men musikken er komponeret som et langt sammenhængende forløb. Hanne Ørvad har eksperimenteret med tekstløse mellemspil, med ordenes betoninger, med specielle klangvirkninger, med store dynamiske udsving og meget andet – og det er tydeligt, at hun har haft et ønske om at bruge koret som et samlet instrument, men også at afprøve grænserne for dets udtryk.

Henrik Friis, 2008

Release date: 
august 2008
Cat. No.: 
8.226534
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943653425
Track count: 
7

Credits

Indspillet i Radiohusets koncertsal 14. januar 1993 (Vinterorgel), 11.-12. september 2006
(Paschal Hymn) og 9.-10. august 2007 (Vega), i Ny Carlsberg Glyptoteket 25. marts 1997 (Kornell)
og i Holmens Kirke 6. april 2003 (Trena).

Producer: Preben Iwan (Trena) og Ivar Munk (Vinterorgel, Paschal Hymn, Vega, Kornell)
Teknik: Jan Oldrup (Threna) and Lars S. Christensen (Vinterorgel, Paschal Hymn, Vega, Kornell)
Mastering: Ivar Munk og Lars S. Christensen

Cover-billede: NASA
Grafisk design: Denise Burt, elevator-design.dk

Dacapo ønsker at takke Solistforeningen af 1921 og Dansk Komponist Forenings Produktionspulje/KODA's Fond til Sociale og Kulturelle Formål for økonomisk bistand til gennemførelse af produktionen.

Denne CD er produceret i samarbejde med Danmarks Radio.