Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Søges: Direktør for Dacapo Edition·S

Søges: Direktør for Dacapo Edition·S

Stillingen som direktør for Dacapo Edition·S bliver ledig til besættelse pr. 1. januar 2023, når vores mangeårige direktør, Henrik Rørdam, går på pension.

Ledig stilling
3. august 2022

Dacapo Edition·S er et musikforlag for både lyd og noder. Forlagets formål er ifølge vores vedtægter at “fremme produktion og formidling af kompositioner af større kunstnerisk værd, fortrinsvis nyere, og især sådanne, som ellers vanskeligt kan blive offentliggjort.” Forlaget er blevet til ved en fusion af pladeselskabet Dacapo og nodeforlaget Edition·S; begge aktiviteter er støttet af staten via Statens Kunstfond. Den aktuelle rammeaftale og strategi kan læses her: https://edition-s.dk/about/annual-report-framework-agreement

Dacapo Edition·S er en af de vigtigste institutioner i dansk musikliv, når det gælder formidlingen af dansk musik – både nationalt og internationalt. Vi søger en direktør, der har blik og visioner herfor, og som med personlig karisma, stærke lederegenskaber og musikfagligt overblik kan repræsentere institutionen og medvirke til at udfolde dens mange potentialer.

Som direktør for Dacapo Edition·S bliver du daglig leder af en halv snes dygtige og dedikerede medarbejdere. Deres arbejdsopgaver fordeler sig i institutionens to forgreninger: Dacapo-medarbejderne arbejder med lydudgivelser i alle tænkelige formater, Edition·S-medarbejderne arbejder med produktion og formidling af noder og opførelsesmaterialer.

Dacapo arbejder i øvrigt tæt sammen med det internationale pladeselskab Naxos, for hvem vi varetager den danske produktion og distribution. Dette samarbejde er af afgørende betydning for vores internationale arbejde. Som direktør får du ansvar for at videreføre og udvikle det.

Dacapo Edition·S har et tæt og løbende samarbejde med hele det professionelle danske musikliv: ensembler, solister, komponister, institutioner, musikforskere og –formidlere, etc. Vores udgivelsesprofil er præget af stor kunstnerisk bredde, altid med fokus på højeste kunstneriske kvalitet.

Vi forventer, at du besidder flest muligt at flg. egenskaber:

• Betydelig musikfaglig indsigt, og især viden om dansk musik
• Sikker forretningssans
• Dokumenteret kompetence og erfaring med organisation og ledelse
• Gode samarbejdsevner
• Sans for etablering og udvikling af nationale og internationale netværksrelationer
• Kulturpolitisk fingerspidsfornemmelse
• Kulturel bredde
• Branchekendskab, evt. forlagserfaring

Stillingen er en fuldtidsstilling. Lønvilkår efter aftale.

Send din ansøgning senest fredag 9. september 2022 til job@edition-s.dk.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i dagene 19.-20.-21. september. Udvalgte ansøgere vil evt. blive underkastet en personlighedstest.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold ved henvendelse til bestyrelsens formand, komponisten John Frandsen – jf@johnfrandsen.eu.

randomness