Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Romantiske basunkoncerter

Launy Grøndahl
Vagn Holmboe
Axel Jørgensen
Søren Hyldgaard

Romantiske basunkoncerter

Jesper Juul, Thomas Dausgaard, Henrik Vagn Christensen, Launy Grøndahl, Søren Hyldgaard, Axel Jørgensen

Basunen vandt en stærk position i 1900-tallets danske musikliv. Det skyldtes både dygtige basunister, især i Det Kgl. Kapel, og et imødekommende sindelag hos de betydeligste komponister, mest åbenbart Carl Nielsen, i hvis symfonier basunerne ofte tildeles symbolmættede passager. Nordens musikkultur kalder i det hele taget på den ædle messingklang. Derfor er danskerne blevet begunstiget med en ikke ubetydelig række værker, som sætter basunen i centrum. Gennem flere generationer har instrumentets prominente udøvere inspireret en underskov af entusiastiske elever i landets mange amatørorkestre; derfor kan man tale om en folkelig dansk basunisttradition, som for øjeblikket forsvares og fornys af standens ubestridte førstemand.

Køb album Stream

SACD

 • SACD
  Super Jewel Case
  139,50 kr.
  €18.71 / $19.92 / £16.24
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.25 / $9.85 / £8.03
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.6 / $11.28 / £9.2
  Køb
Total runtime: 
70 min.
ROMANTISKE TROMBONEKONCERTER

Vagn Holmboe var en af Danmarks betydeligste komponister i det 20. århundrede med hen ved 400 værker i mange genrer. Han blev født i Horsens og blev optaget ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han bl.a. havde Finn Høffding som lærer. Holmboe var stærkt påvirket af Carl Nielsen, men også Sibelius, Stravinskij og Haydn havde en stor plads i hans hjerte. På flere studierejser blev Holmboe voldsomt inspireret af den østeuropæiske folkemusik og i særlig grad af Béla Bartók. Holmboe har skrevet flere værker for messingblæsere, bl.a. to fremragende kvintetter, en sonate for basun og klaver og basunkoncerten. Sidstnævnte er én i rækken af de mange kammerkoncerter. Den er komponeret i 1950 og er et typisk eksempel på Holmboes energiske og lyriske tonesprog. Hans forkærlighed for den østeuropæiske folkemusik skinner her igennem både rytmisk og harmonisk. Solokadencen blev til i tæt samarbejde med Kgl. Kapelmusicus Palmer Traulsen, som satte sit store præg på den. Den trykte kadence er i høj grad en demonstration af tidens trends inden for basunteknik. Den her spillede kadence er et forsøg på at indfange Holmboes oplæg og generelle stil.

Søren Hyldgaard er overvejende kendt som komponist til filmmusikken til bl.a. “Ørnens øje”, “Help, I’m a Fish” og “Angel of the Night”. I 2000 modtog han en ROBERT for musikken til “Den eneste ene”. I 1997 fik Hyldgaard en bestilling på et værk til Danish Concert Band, og det var til uropførelsen af dette værk, at han stiftede bekendtskab med Jesper Juul, som var basunsolist ved samme koncert, og idéen til et værk for solobasun og concert band blev født. Rapsodia Borealis blev således uropført i 2000 af Jesper Juul og Danish Concert Band under ledelse af Jørgen Misser Jensen; versionen for symfoniorkester blev kaldt Concerto Borealis, og den forelå fem år senere. Søren Hyldgaard skriver selv om værket: “I Concerto Borealis havde jeg en cirkulær struktur i hovedet. Centreret omkring en lyrisk “Song of the North”. Orkestret starter med fuld kraft, mens solisten snart springer på karrusellen af semi-dissonante, kalejdoskopiske og næsten minimalistiske akkordprogressioner. Lige fra de første idéer omkring værket har det været vigtigt for mig, at det ikke har været fokuseret omkring basun-teknik, men at det snarere understreger basunens lyriske side.”

Axel Jørgensen var violinist og havde ansættelse som bratschist i Det Kgl. Kapel. Han syslede med at komponere mindre værker, fortrinsvist til sine kolleger i Kapellet. Således skrev han sine opus 21 og 22 for basun, hvoraf romancen har vundet den største plads i basunrepertoiret. Dette stykke er indbegrebet af romantisk musik – på samme tid lyrisk, udtryksfuld og fortællende. Den oprindelige version er med klaverakkompagnement, men Axel Jørgensen orkestrerede senere værket. Det modsatte er tilfældet for suitens vedkommende, her var det orkesterversionen, der blev transskriberet til en klaverudgave; det kan have modarbejdet dens udbredelse, for klaverstemmen er praktisk taget uspillelig. Den nationalromantiske suite blev komponeret sommeren 1926 i komponistens sommerhus i Gilleleje. 1. sats lægger storladent ud med den fulde orkesterklang; energiske akkordbrydninger brydes af lyriske temaer, hvor Jørgensen både udnytter basunens kraftfulde og lyriske potentiale. 2. sats former sig som et intermezzo, lyrisk og sangbart med næsten svævende passager. 3. sats begynder med en smuk, indadvendt ballade, som er grundlaget for en række variationer af langt mere pågående karakter. Værket slutter lige så storladent, som det begyndte. Begge værkerne er tilegnet Anton Hansen, basunist i Det Kgl. Kapel og Axel Jørgensens nære ven. Så vidt vides er dette den første indspilning af romancens orkesterversion.

Launy Grøndahls basunkoncert har igennem årene opnået en prominent plads i det internationale basunrepertoire. Koncerten blev komponeret under et ophold i Italien i 1924, hvorfra også det første tryk af koncerten stammer. Koncerten blev tilegnet basunist i Det Kgl. Kapel, Vilhelm Aarkrogh, som også stod for uropførelsen i 1925. Senere blev Grøndahls koncert genudgivet med en række revisioner – i særlig grad en række oktaveringer – med den legendariske danske basunist Palmer Traulsen som ophavsmand. Flere af disse ændringer faldt komponisten for brystet, og den her indspillede udgave er den senest reviderede version fra 1992, hvori teksten er ført tilbage til komponistens oprindelige tryk. Grøndahl var, som Axel Jørgensen, uddannet violinist, men blev i særlig grad kendt som dirigent. I 1925 blev han tilknyttet Statsradiofoniens Symfoniorkester – i dag DR Radiosymfoni-orkestret – og i de næste 31 år spillede han en betydelig rolle for udviklingen af orkestret. Dette er den første studieindspilning af koncerten med Grøndahls ‘eget’ orkester og med orkestrets solobasunist som solist; samtidig er det første indspilning af den oprindelige version.

Jesper Juul og Valdemar Lønsted, 2006

 

Igennem mange opførelser har Grøndahls koncert fået stor personlig betydning for mig, og jeg vil tillade mig at tilegne 2. sats – Quasi una leggenda – til mindet om min mor.

Jesper Juul

Release date: 
december 2006
Cat. No.: 
6.220526
FormatID: 
SACD
CoverFormat: 
Super Jewel Case
Barcode: 
747313152667
Track count: 
15

Credits

Indspillet i Danmarks Radios koncertsal i januar 2001 (Grøndahl) og februar 2006.
Producer: Preben Iwan
Teknik: Jan Oldrup
Kunstnerisk leder og orkesterleder, DR RSO & Kor: Per Erik Veng

Grafisk design: Elevator
Photo p. 16: Agnete Schlichtkrull
Photo p. 17: Thomas Juul / Juulfotografi.dk
Forlag: Edition Samfundet (Grøndahl og Hyldgaard) www.samfundet.dk
og Edition Wilhelm Hansen AS www.ewh.dk

Dacapo Records takker Dansk Kapelmesterforening.

Denne SACD er blevet indspillet i samarbejde med Danmarks Radio.

randomness