Værker for klaver

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    63,60 kr.

Køb af download på vej

Værker for klaver

Rolf Hind
Ruders is by nature what the Germans call an Ausdrucksmusiker. Everything he has written is marked by a decided will to expression. Stylistically, he operates with a wide-ranging expressive register. Of his earliest development one could almost say that it followed several tracks - something that can also to a certain extent be read out of his piano output. It consists of six works for solo piano and two piano concertos, and spans a period from 1967 to 1994.
Total runtime: 
69
k
Poul Ruders
Star-Prelude and Love Fugue (1990)
Duration
1 I Leggiero e staccato 3:00
2 II Swinging 2:47
Poul Ruders
Piano Sonata No. 1 "Dante Sonata" (1970)
Duration
3 I Maestoso 13:37
4 II Grave molto 11:18
Poul Ruders
Three Letters from the Unknown Soldier (1967)
Duration
5 I March 5:18
6 II Bells 3:54
7 III Prayer 2:16
Poul Ruders
Piano Sonata No. 2 (1982)
Duration
8 I Vivace e ritmico 7:38
9 II Tempo di sarabande 6:17
10 III Leggiero e elegante 3:35
11 IV Monumentale e senza espressione 9:25
Poul Ruders
Ruders er af natur det, der på tysk hedder ‘Ausdrucksmusiker'. Alt hvad han har skrevet, er mærket af en udtalt vilje til udtryk. I stilistisk henseende betjener han sig af et vidtspændende udtryksregister. Om hans tidligste udvikling kan man næsten sige, at den forløb ad flere spor - noget, der også til en vis grad kan aflæses i hans klaverproduktion. Denne omfatter seks værker for soloklaver og to klaverkoncerter og spænder tidsmæssigt fra 1967 til 1994. Fire af soloværkerne, heriblandt de to sonater, udgør indholdet på den foreliggende cd med Rolf Hind.

Mødet med Pendereckis ny-ekspressive musik, specielt værket Threnos, gjorde den unge Poul Ruders til komponist. Debuten, klaverværket Tre Breve fra den ukendte soldat (1967), taler sit tydelige sprog. Viljen til udtryk er som hos Penderecki enorm, næsten voldsom; men ‘brevenes' polsk influerede al fresco-stil fortonede sig snart.
Sidst i 1960'erne var dansk musik inde i en interessant postseriel udvikling kendetegnet ved begreber som ‘ny enkelhed', ‘konkretisme', ‘stilpluralisme' og ‘citater'. Ruders modtog i begyndelsen af 70'erne mærkbare impulser fra den jævnaldrende Karl Aage Rasmussens særlige citat-stil, sædvanligvis omtalt som ‘musik på musik', og fra Peter Maxwell Davies' furorevækkende musikteatralske værker. Især sidstnævntes brug af førklassisk musik gav inspiration til Ruders' ‘middelalderstil', hvis mest spektakulære frugt blev pasticheværket Middelaldervaria¬tio¬ner fra 1974, et stykke burlesk middelalder-verfremdung midtvejs mellem komposition og arrangement. Lige så centralt, men af andre grunde, står imidlertid den klaversonate, hvormed Ruders gik ind i årtiet: Dante-Sonaten. I teknisk henseende er den vel endnu ufærdig, men i stil og indhold peger den i højere grad end 70'ernes øvrige værker frem mod senere ‘abstrakte dramer' som f.eks. Saaledes saae Johannes. Fra 1977 stammer det sjældent hørte klaverværk Syv recitativer.

Perioden 1970-80 var Ruders' læreår. Fra omkring 1980 var han klar til at producere hovedværker i dansk musik som kammerkoncerten for ni instrumenter Four Compositions (1980) og den vidunderlige neobarokke violinkoncert nr. 1 (1981) - mønstereksempler på den dengang karakteristiske ruderske ‘uforudsigelighed': abstrakt ekspressionisme og solfyldt neoklassicisme står her side om side. Sonate nr. 2 for klaver fra 1982 indgår i en kreds af værker fra disse år, som kredser om det samme tematiske materiale: en klaverkoncert (som siden er trukket tilbage), 1. sats af 2. strygekvartet (1979), 1. sats ‘Variationer' af Four Compositions og mesterværket Manhattan Abstraction for stort orkester (1982), et værk der endnu venter på en adækvat fortolkning på cd.
Siden 1974 har Ruders med tiltagende styrke været optaget af den gamle engelske vekselringningsteknik. Idéen hertil fik han fra Lord Peter Wimsey-romanen De ni klokkeslag af Dorothy L. Sayers, hvori de engelske klokkeres ‘change ringing' spiller en afgørende rolle i handlingen. Spørger man, hvad det var for muligheder, han fik øje på i vekselringningstabellerne, får man det svar, at de egnede sig til at skabe ‘lange forløb' eller ‘min egen form for minimalisme'. Impulser fra minimalismen er da også hørbare; men hos Ruders har minimalismen en dramatisk, om ikke aggressiv karakter. På grund af vekselringningstabellernes konstant skiftende rækkefølger og komponistens ofte komplekse manipulationer med sit diatoniske materiale minder teknikken, f.eks. i hovedværker som Four Compositions og Manhattan Abstraction, også i høj grad om serialismen. Specielt er dette tilfældet i værker, hvor Ruders arbejder med et mere abstrakt virkende materiale mindende om det, som kendes fra seriel musik - selvom han ikke kunne drømme om at komponere med egentlige tolvtonerækker. Det minimalistiske præger derimod især hans lange række af motoriske kammermusikstykker for vekslende besætninger, f.eks. Wind-Drumming, Cha cha cha, Alarm, Break-Dance, Regime og Tattoo for Three.

Hvad det udtryksmæssige angår, er Ruders' musik med hans egen formulering ‘billedska¬bende associationsmusik'. Ja, han har ligefrem omtalt flere af sine værker som ‘akustiske lærreder' eller ‘emotionelle arketyper'. Musik og billede hører uløseligt sammen i hans univers. Et par eksempler:
Tredje sats (Plain-Song) i Four Compositions er en slags ‘erindringspastel' med referencer til middelalder og renæssance. Koraler à la Hassler og Perotin-lignende middelalderpassager er her sat sammen, dannende et svimlende billede. Ruders talte med vanlig sproglig tæft om ‘en gammel musik hørt gennem århundreders tårer'.
Symfonien Himmelhoch jauchzend - zum Tode betrübt (1989) har i sin store åbningssats et langsomt midterafsnit, hvor den før-reformatoriske julesang Lad det klinge sødt i sky (Resonet in laudibus) intoneres på en mørk baggrund af dybe blæsere og strygere af en ensom piccolofløjte og klaver. Den gamle opfattelse af julen som lykkelig fredsbringer sættes på denne måde op mod vore dages uskyldsberøvede bevidsthed om den.

I 1980'ernes ‘abstrakte dramer' spirede gradvis en forbavsende homogen stil frem, som ingen ville have drømt om i 70'erne. Mindre væsentlige udvendigheder blev ofret under komponistens søgen indad mod en mere personlig musik af neoekspressionistisk /neoromantisk - eller slet og ret postmodernistisk tilsnit. Karakteristiske postmoderne kompositioner er f.eks. to i det ydre meget forskellige klaverværker: 13 postludier for soloklaver fra 1988, et album med nyromantiske karakterstykker, og den klassicerende tresatsede klaverkoncert fra 1994, som er tilegnet Rolf Hind.
Det første værk, som utvetydigt viste denne orientering, var det udvendige, gotiske orkesterstykke Saaledes saae Johannes (1983-84). Partituret indledes med et ‘program' à la Berlioz-Strauss i form af et længere citat fra Johannes' Åbenbaring. Værket udmærkes i øvrigt ved en virtuos orkesterbehandling, der tåler sammenligning med samme Strauss, hvilket er et særsyn i dansk musik. Tilsvarende gotiske inspirationer lå til grund for Corpus Cum Figuris (s.å.) og Nightshade (1987). Beslægtet med disse værker er endvidere den stort anlagte Dramatrilogi (1987-88), tre solokoncerter - heriblandt cellokoncerten Polydrama, der er et af de smukkeste eksempler på den neoekspressionistiske enhedsstil, og ovennævnte symfoni Himmelhoch jauchzend - zum Tode betrübt i fire satser, der blev opført under stor opmærksomhed af BBC's Symfoniorkester i Londons Royal Albert Hall i efteråret 1990.
Ruders' suveræne beherskelse af orkestret har skabt respekt om hans navn i ind- og udland (især i England og USA). De sidste tyve års bestilllinger fra ensembler og koncertinsti¬tu¬tioner som London Sinfonietta, Ensemble InterContemporain, Capricorn, Lontano, BBC, Speculum Musicae (New York), The Scottish Chamber Orchestra, Riverside Symphony Orches¬tra (New York), Det Kongelige Teater og (i 2002) Berlins Filharmoniske Orkester taler deres tydelige sprog. I 1996 opnåede Ruders at blive den første dansk

Release date: 
april 2001
code: 
8.224148
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099984829

Credits

Recorded at the Carl Nielsen Academy of Music (Det Fynske Musikkonservatorium) on 19-21 July 2000
Recording producer: Preben Iwan
Sound engineer: Preben Iwan

Dacapo Records acknowlegdes, with gratitude, the financial support of the Sonning-Fonden