Værker for guitar

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    111,60 kr.

Køb af download på vej

Værker for guitar

Jesper Sivebæk, Ensemble Fyn, Kiki Brandt
Poul Ruders' (f. 1949) musik kendetegnes ved en udtalt vilje til udtryk. Den er stilistisk afvekslende og præges af et vidtspændende udtryksregister. Ruders' kunstneriske udvikling har ført ham i forskellige stilistiske retninger, som det mere end anes i de værker, der er repræsenteret på denne cd: tre for sologuitar, et for sangstemme til guitarakkompagnement og to for ensemble. Tidsmæssigt spænder cd’en fra 1973 til 1996.
Total runtime: 
58
k
Poul Ruders
Psalmodies Suite for solo guitar (1990)
Duration
1 Entrance for One 2:01
2 Cadenza for One 2:00
3 Prayer 3:01
4 Exit for One 2:49
Poul Ruders
Chaconne for solo guitar (1996)
Duration
5 Chaconne for solo guitar (1996) 4:26
Poul Ruders
Jargon for solo guitar (1973)
Duration
6 Jargon for solo guitar (1973) 13:20
Poul Ruders
Pestilence Songs (1975)
Duration
7 I Adieu, farewell earth's bliss! 3:00
8 II Rich men, trust not in wealth 2:47
9 III Beauty is but a flower 1:40
10 IV Strength stoops unto the grave 1:48
11 V Wit with his wantonness 1:53
12 VI Haste, therefore, each degree 2:43
Poul Ruders
Diferencias (1980)
Duration
13 Diferencias (1980) 7:37
Poul Ruders
Rondeau (1976)
Duration
14 Rondeau (1976) 8:56

POUL RUDERS


Poul Ruders' musik kendetegnes ved en udtalt vilje til udtryk. Den er stilistisk afvekslende og præges af et vidtspændende udtryksregister. Ruders' kunstneriske udvikling har ført ham i forskellige stilistiske retninger, som det mere end anes i de værker, der er repræsenteret på denne cd: tre for sologuitar, et for sangstemme til guitarakkompag-nement og to for ensemble. Tidsmæssigt spænder cd'en fra 1973 til 1996.


Det var oplevelsen af Krzysztof Pendereckis ny-ekspressive modernisme, specielt værket Threnos fra 1960, der satte den unge Poul Ruders i gang som komponist. Debuten, klaverværket Tre breve fra den ukendte soldat (1967), viser med al tydelighed den polske inspiration, en stil som dog snart blev afløst af inspiration fra andre sider.


Sidst i 1960'erne var dansk musik inde i en interessant postseriel udvikling kende-tegnet ved begreber som ‘ny enkelhed', ‘stilpluralisme' m.v. Ruders modtog i begyndel-sen af 70'erne mærkbare impulser fra den jævnaldrende Karl Aage Rasmussens særlige citat-stil, sædvanligvis omtalt som ‘musik på musik', og fra Peter Maxwell Davies' musik-teatralske værker. Især sidstnævntes brug af førklassisk musik gav inspiration til en særlig Rudersk ‘middelalderstil', hvis mest spektakulære frugt blev pasticheværket Middel-aldervariationer fra 1974, et stykke burlesk middelalder-verfremdung midtvejs mellem komposition og arrangement. Lige så centralt, men af andre grunde, står imidler-tid den klaversonate, hvormed Ruders gik ind i årtiet: Dante-Sonaten (1970), som i stil og indhold peger frem mod de senere ‘abstrakte dramer' for orkester, f.eks. Saaledes saae -Johannes (1984). Guitarstykket Jargon fra 1973 arbejder med citater à la Karl Aage Rasmussen, mens Pestilence Songs (1975), Rondeau (1976) og Diferencias (1980) på forskellige måder bearbejder historisk musik fra hhv. renæssancen, middelalderen og barokken.


Perioden 1970-80 var Ruders' læreår. De første modne værker blev til omkring 1980: kammerkoncerten for ni instrumenter, Four Compositions (1980), og den vidunderlige neobarokke violinkoncert nr. 1 (1981), begge mønstereksempler på karakteristisk Ru-dersk ‘uforudsigelighed', idet kammerkoncerten beherskes af en slags abstrakt ekspres-sionisme, mens violinkoncerten gennemsyres af en transparent, solfyldt neoklassicisme. Mesterværket Manhattan Abstraction for stort orkester fulgte i 1982, et værk hvormed Ruders endegyldigt satte aftryk i musikhistorien.


Siden 1974 har Ruders arbejdet med en særlig opfindelse: vekselringningsteknikken. Idéen hertil fik han ved læsning af Peter Wimsey-romanen De ni klokkeslag af Dorothy L. Sayers, hvori de engelske klokkeres ‘change ringing' spiller en afgørende rolle for plottet. Vekselringningstabellerne, viste sig - når de blev sat til at regulere fåtonige musikalske motivers stadigt varierede gentagelsesmønstre - at være velegnede til at skabe lange musikalske forløb, hvori også impulser fra minimalismen gør sig gældende. Ruders' minimalisme er imidlertid dramatisk, ja aggressiv, og således væsensforskellig fra den amerikanske minimalisme. Vekselringningstabellernes konstant skiftende rækkefølger og komponistens ofte sindrige manipulationer med sit diatoniske materiale minder tillige om serialismen. Specielt er dette tilfældet i værker, hvor Ruders arbejder med et mere abstrakt tonemateriale à la det, som kendes fra seriel musik - omend han ikke kunne drømme om at komponere med egentlige tolvtonerækker. Derimod kende-tegnes hans lange række af motoriske kammermusikstykker for vekslende besætnin-ger, f.eks. Wind-Drumming, Cha Cha Cha, Alarm, Break-Dance, Regime og Tattoo for Three ved et udtalt minimalistisk schwung.


Hvad det udtryksmæssige angår, er der med Ruders' egen formulering tale om ‘bil-ledskabende associationsmusik'. Ruders omtaler ofte sine værker som ‘akustiske lærreder' eller ‘abstrakte dramer'. Musik og billede hører uløseligt sammen i hans musikalske verden.


I 1980'ernes værker tonede en mere homogen Ruders-stil frem. Ruders søgte indad mod en mere personlig musik af neoekspressionistisk / neoromantisk tilsnit. Det første værk, som utvetydigt viste denne orientering, var det udvendige, gotiske orkesterstykke Saaledes saae Johannes (1984). Partituret indledes med et ‘program' à la Berlioz-Strauss i form af et længere citat fra Johannes' Aabenbaring. Værket udmærkes i øvrigt ved en virtuos orkesterbehandling, der tåler sammenligning med Strauss. Tilsvarende gotiske inspirationer lå til grund for Corpus Cum Figuris (s.å.) og Nightshade (1987). Beslægtet med disse værker er endvidere den stort anlagte Dramatrilogi (1987-88), tre solokoncerter - heriblandt cellokoncerten Polydrama, der er et af de smukkeste ek-sempler på den neoekspressionistiske stil, og symfonien Himmelhoch jauchzend - zum Tode betrübt i fire satser, der under stor opmærksomhed blev uropført af BBC's symfo-niorkester i Royal Albert Hall i London i efteråret 1990.


Ruders' suveræne beherskelse af orkestret har skabt respekt om hans navn i ind- og udland, som det kan aflæses af værkbestillingerne fra ensembler og koncertinstitutioner som London Sinfonietta, Ensemble InterContemporain, BBC, Speculum Musicae (New York), Riverside Symphony Orchestra (New York), Det Kongelige Teater, Berlins filhar-moniske orkester og New Yorks filharmoniske orkester. I 1996 opnåede Ruders som den første danske komponist at få et værk spillet ved The Last Prom i Royal Albert Hall. Værket var Concerto in Pieces, en række variationer over et tema af Purcell, der er en brillant komponeret pendant til Benjamin Brittens da 50 år gamle The Young Person's Guide to the Orchestra.


Efter 1990 har de kompositoriske højdepunkter været den mesterlige violinkoncert nr. 2 (1991), Soltrilogien (1992-95), symfoni nr. 2 (Symfoni og forvandling, 1996), Serenade on the Shores of the Cosmic Ocean for accordeon og strygekvartet (2004) og to operaer: den science fiction-lignende Tjenerindens fortælling, hvis opsigtsvækkende premiere fandt sted på Det Kongelige Teater i foråret 2000, og grotesken Kafka's Trial, som blev skrevet til Operaens indvielse i 2005. Fra disse år stammer guitarværkerne Psalmodies Suite i tre satser (1990) og Chaconne (1996).


Symfoni og forvandling er vel nok 90'ernes hovedværk. I dette sindrigt komponerede værk viser Ruders med stor kompositorisk konsekvens mulighederne i 1990'ernes nye kompositionsteknik, ‘minimorfose'. Med minimorfoseteknikken har Ruders videreudviklet sin vekselringningteknik på en sådan måde, at musikkens mindste bestanddele (motiverne eller klokkerne\), som reguleres af taltabeller, nu konstant modulerer. Som følge heraf kastes motiverne og musikken som sådan ud i en uendelig forvandling (heraf symfoniens navn). Vekselringningen har med minimorfosen fået nye, fantastiske dimensioner.

Værkerne


Psalmodies Suite

De tre guitarstykker, som udgør "Psalmodies Suite", indgår også i "Psalmodies" for guitar og ni instrumenter, der er en kammerkoncert eller koncertsuite i 11 satser.
Ordet &ls"\

Release date: 
august 2008
code: 
8.226542
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943654224

Credits

Inspillet i koncertsalen på Det Fynske Musikkonservatorium, maj 2007 samt januar og februar 2008
Producer: Erik Kaltoft (Rondeau og Diferencias) og Torben Sminge
Teknik: Branko Djordjevic (Rondeau) og Torben Sminge

Cover billede: Denise Burt
Grafisk design: elevator.dk

Udgiver: Edition Wilhelm Hansen AS, , undtagen Rondeau (Engstrøm & Sødring) og Pestilence Songs, sidste sang: Musik af Gaston Claret (SACEM), arrangeret af Poul Ruders, copyright © 1932, 1974 af Editions Salabert, Paris. For Skandinavien og Finland: Edition Wilhelm Hansen AS, København; for resten af verden: Universal/MGB Music Publishing.

Denne CD er blevet til i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium