Præludier for Sinfonietta Vol. 2

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    63,60 kr.

Køb af download på vej

Præludier for Sinfonietta Vol. 2

Athelas Sinfonietta Copenhagen, Anne Mette Stæhr, Giordano Bellincampi, Thomas Ekman, Jesper Juul, Anne Søe
Folklore spiller en vigtig rolle i Vagn Holmboes musik. Det samme var tilfældet med Béla Bartók og folkloristiske studier bidrog hos begge til den kompositoriske proces. Holmboe er den mest indflydelsesrige danske komponist i generationen efter Carl Nielsen og hans store produktion indeholder bl.a. 12 symfonier, kammerkoncerter og en lang serie af meget fine strygekvartetter.
Total runtime: 
51
k
Vagn Holmboe
To the Seagulls and the Cormorants, op. 174, no. 6 (1987)
Duration
1 To the Seagulls and the Cormorants, op. 174, no. 6 (1987) 6:48
Vagn Holmboe
To the Calm Sea, op. 187, no. 9 (1991)
Duration
2 To the Calm Sea, op. 187, no. 9 (1991) 5:40
Vagn Holmboe
To a Pine Tree, op. 180, no. 1 (1986)
Duration
3 To a Pine Tree, op. 180, no. 1 (1986) 5:50
Vagn Holmboe
To the Pollution of Nature, op. 180, no. 7 (1989)
Duration
4 To the Pollution of Nature, op. 180, no. 7 (1989) 7:37
Vagn Holmboe
To a Willow Tree, op. 170, no. 4 (1987)
Duration
5 To a Willow Tree, op. 170, no. 4 (1987) 4:50
Vagn Holmboe
Sonata for Trombone and Piano, op. 172a (1987)
Duration
6 I Allegro decido 3:43
7 II Andante 4:04
8 III Allegro con brio 2:39
Vagn Holmboe
Music with Horn, op. 148 (1981)
Duration
9 I Allegro giusto 3:01
10 II Andante - 2:54
11 III Allegro Spirito 3:31
Vagn Holmboe

Vagn Holmboes levetid kom til at omfatte næsten hele det 20. århundrede i dansk musik, og hans virke som komponist alene over 70 år. Alligevel står hans omfattende værkliste med næsten 200 opusnumre og, ifølge den canadiske musikforsker Paul Rapoport, op mod 400 værker i alt ikke nær så meget som en kronologisk afspejling af hans tids skiftende stilarter og modestrømninger som en højst personlig brug af elementer fra både ny og gammel musiktradition, kunstmusik såvel som folkemusik, nordisk såvel som centraleuropæisk musik. Holmboes musikalske og mentale univers kom til at spænde fra Færøerne over Balkan til det Nordsjælland, hvor han boede de sidste adskillige årtier af sit liv, og kompositorisk fra Joseph Haydn over Jean Sibelius til Béla Bartók og østeuropæisk folkemusik.


Vagn Holmboe blev født i 1909 i Horsens, og blev uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i slutningen af 1920'erne, dvs. i Carl Nielsens sidste leveår - omend Holmboe selv havde Finn Høffding som hovedlærer i komposition - og han kom efterfølgende til at stå centralt i den generation af danske komponister, der ved deres kombination af international orientering og stærk individualitet viderefører Nielsens betydning for dansk musik.


For Holmboes vedkommende vil den internationale orientering ikke mindst sige den interesse for østeuropæisk folkemusik, han dyrkede igennem feltstudier i 1930'erne. Men som hos inspirationskilden Béla Bartók blev folkemusikken hos Holmboe langt mere end blot et eksotisk krydderi på musikken, dens rytmik og melodiske vendinger blev en stadig mere integreret del af det samlede musikalske udtryk på linie med andre kilder.


Af disse blev den vigtigste - udover folkemusikken - på det direkte musikalske plan den metamorfoseteknik, han overtog fra Sibelius, dvs. en organisk forandring af musikken ud fra ganske små kim. Den anden, nok så fundamentale, var evnen til som ikke mindst Haydn på stadig nye måder at kunne variere sin musik inden for grundlæggende enkle former og få musikalske virkemidler.


Ikke mindst Holmboes senere værker, heriblandt rækken af præludier for sinfonietta-besætning, kan ud fra en overfladisk betragtning ligne gentagelser af forgængerne. Hverken hvad angår melodik, rytmik, harmonik og form skal man have hørt ret mange Holmboe-værker, før man kan genkende hans foretrukne karakteristiske måder at formulere sig musikalsk på, en særlig kombination af noget karskt og noget storladent, en musik, der på én gang klinger asketisk og visionært - men også gerne med et underdrevent lune, som heller ikke ville have været Haydn fremmed.


Men de nye pointer fra værk til værk ligger hos Holmboe netop nok så meget i, hvordan de - tilsyneladende - velkendte elementer og teknikker bliver ved med at rumme hidtil ukendte og uforudsete muligheder. Det er højst sandsynligt også derfor, man igennem Holmboes værkliste både møder perioder, hvor han beskæftiger sig koncentreret med enkelte genrer, som kammerkoncerterne først i karrieren og præludierne på hans gamle dage, og omvendt genrer, der som symfonien, strygekvartetten og i et vist omfang solokoncerten følger ham livet igennem, mens han kun ved ganske få lejligheder beskæftiger sig med de mest monumentale former som opera og oratorium, hvor tingene gerne synes at skulle fremstå sagt én gang for alle.


Til gengæld bliver det så også netop i denne insisterende dyrkelse af, hvordan genrer og former kan bruges igen og igen, hvordan musikken aldrig er sagt én gang for alle, men altid kan føres videre på en ny måde, at Holmboes musik får sin enestående karakter af nødvendighed, af inspireret konsekvens, af levende organisme. Den er også hver gang en ny, dybt personlig tilkendegivelse, hvor det at arbejde minutiøst videre og se, hvor musikken kan føre én hen, kan klinge lige så kompromisløst som nogen revolution.

Præludierne

Præludierne for sinfonietta-besætning er Holmboes sidste store værkrække ved siden af de ti tidlige kammerkoncerter og den livslange beskæftigelse med symfoni, strygekvartet, solokoncert og den store samling af korsatser Liber Canticorum. De ti præludier, der alle er tilegnet den engelske musikforsker Robert Layton, blev komponeret indenfor kun fem år mellem 1986 og 1991, og så mange som fire af dem nåede ikke at blive uropført i Holmboes levetid.
De er ikke nummereret fra Holmboes hånd og er komponeret til en række forskellige ensembler. Men med deres stort set identiske besætning, hvor kun udvalget af slagtøj og tilstedeværelsen af klaver varierer, og med en samlet spilletid på under halvanden time fremstår de udpræget som et hele, eller snarere som skiftende facetter af en bestemt musikalsk grundholdning.

De enkelte engelsksprogede titler, der spænder fra naturfænomener og naturstemninger til menneskeskabte bygningsværker som The Embankment\ i London, kunne pege i retning af en slags programmusik, en afbildning i lyd af synsindtryk eller ideer. Ikke mindst Holmboes egen og ofte formulerede, dybe respekt for naturens skaberværk og sammenhæng.


Det er imidlertid alligevel ikke tilfældet, hvis man nærlæser titlernes præcise formulering. Der er nemlig, i næsten klassisk forstand, tale om præludier til noget, om frie, fabulerende forspil til noget efterfølgende. Blot ikke som i ældre musik til et stykke musik i en strammere form, men derimod til noget visuelt, til et ydre fænomen. Musikken spiller nok op til, skal stemme tilskuerens opmærksomhed til noget, der ligger uden for musikken selv, men den kommer samtidig til at understrege forskellen på musik og dette andet.


En titel kan godt referere til noget, kan signalere, hvad der ligger bag musikken - Holmboe overvejede at kalde sin 13. symfoni for "Sarajevo", men afstod til slut alligevel derfra - men musikken forbliver sig selv og sin egen.

To the Seagulls and the Cormorants, opus 174 (nummer 337 i Rapoport-fortegnelsen) er det sjette præludium i rækken. Ligesom præludium nummer fire er præludium nummer seks et søstykke, men i fugleperspektiv: mens strygerne strømmer oceanisk afsted, udspiller der sig et anderledes nervøst, tætbefolket og mangelaget liv blandt mågerne og skarverne i træblæserne ovenover. Nogle gange er det et helt blikstille strygelandskab, de bevæger sig henover, hvis ikke en enlig messingblæser kalder ud mod horisonten, andre gange blæser det op til storm, og det forbliver blæserfuglene selvfølgelig heller ikke upåvirkede af: nogle gange synes de at have verden helt for sig selv, andre gange lader de sig rive med, som det også sker i satsens afsluttende klimaks, hvor fugle og vejr synes at være smeltet sammen.
Satsen er komponeret i 1987.

To the Calm Sea, opus 187 (nummer 354 i Rapoport-fortegnelsen) er det niende præludium i rækken. Og titlens hav er ikke mere roligt, end at de lange melodiske linier i træbl"\

Release date: 
marts 2001
code: 
8.224124
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099982429

Credits

Optaget i Lyngby Parkkapel, 30. maj - 6. juni 1999 og 2. september 2000

Producer: Preben Iwan, Hans Abrahamsen
Teknik: Preben Iwan and Clemens Johansen
Redigering: Preben Iwan

Udgiver: Edition Wilhelm Hansen A/S, medlem af KODA, Danmark

Coverbillede: Richard Mortensen: "Opus II Nr. 6" (1943)