Aquarellen über das Meer; Illustrationer

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    111,60 kr.

Køb af download på vej

Else Marie Pade

Aquarellen über das Meer; Illustrationer

Richard Krug, Else Marie Pade, Helen Davies

Med denne CD præsenterer vi to nye værker af Else Marie Pade (f. 1924) som aldrig før har været udgivet eller sågar opført ved en koncert: Et overvejende akustisk stykke, Aquarellen über das Meer I-XXI og det helt elektroniske 4 Illustrationer. Skønt der hidtil er udgivet adskillige cd’er med Else Marie Pades musik, venter der stadig nye oplevelser forude, før vi har det fulde overblik over hendes banebrydende musikalske bedrifter.

Total runtime: 
55
"Electronicaens gudmor, Else Marie Pade, laver stramme værker og eventyrlige satser, der er lige til at lytte til (...) musikken er fremragende"
Thomas Michelsen, Politiken
k

AT MALE MED MUSIK

Aquarellen über das Meer I-XXI.
Titlen leder tanken hen på malerkunst, og hvordan kan musik være fortællende eller billeddannende? Tænk for eksempel på et kendt stykke musik som Modest Mussorgskijs Udstillings-billeder, der er inspireret af og fortæller om en række billeder, 10 i alt, af maleren og vennen Victor A. Hartmann. Hver billedsats har en titel, og sammen-holdt med titlerne er det ikke vanskeligt at føle, at musikken gen-maler billederne i form af et tydeligt lydbillede. Men uden titler ville Mus-sorg-skijs musik måske anslå andre strenge hos lytteren.


Else Marie Pade har med sit værk Aquarellen über das Meer I-XXI også været på en slags udstilling. Ganske vist udstillede vennen, forfatteren og maleren Georg Sønder-lund Hansen ikke sine 21 billeder i et udstillingslokale, men han forærede dem til Else Marie Pade, samlet sat ind i et lille hefte med brunt omslag. Før Else Marie Pade havde set billederne, havde hun stiftet bekendtskab med Sønderlund Hansens digt Das Meer, men som hun skriver i en fire sider lang redegørelse for kompositionen, savnede hun noget visuelt at bygge musikken over\, og det førte til, at Sønderlund Hansen gav hende akvarellerne. Hver akvarel måler 24x16 cm, og tilsammen viser de havet i forskellige skikkelser.


Værket blev påbegyndt i 1968 under et Darmstadtkursus hos Christoph Caskel og færdiggjort i København i 1971.

Titlens og tekstens betydning
En titel har stor betydning. Den udstikker vejen for kunstværket og farver modtagelsen af det. Før vi har hørt værket de 21 akvareller om havet, har vi allerede via titlen en fornemmelse af, hvilket udtryk den musik, vi skal høre, rummer.


I forestillinger om havet kan vi få mange-artede associationer: Badeliv og velvære, skræk og druknedød, blikstilhed, meterhøje bølger, det grænseløst uendelige, kystens brænding, en bred farveskala af blå, grønne, sorte og hvide nuancer - de gule og røde skin kan optræde ved solop- eller -nedgange. Havets lyde kan være klukkende, brusende, bragende, og dets lugte friske eller med stænk af forrådnet tang.


Gert Sønderlund Hansens digt er endnu mere definerende for musikkens udtryk end titlen. Digtet handler nok om havet, men tydeligvis er der langt mere på spil. I digtet går tankerne videre til livsløbet, undfangelsen, ungdommen, det pulserende livs smerter, glæder, håb, trods og ondskab, det hvileløse endeligt. Alt ufravigeligt og uroligt melan-kolsk, kort sagt: Menneskeslægtens skæbnebestemte livscyklus.


Musikken har den fantastiske evne til ikke bare at følge titlens og tekstens betydning op, men dertil yderligere at føje en rigdom af oplevelsesmuligheder, til dels skabt af lytteren selv. Else Marie Pades musik er tro mod sit forlæg, men åbner i tillæg til afma-lingen af havet og menneskelige vilkår også for individuelle tolkninger.

Værkets opbygning
De 21 musikbilleder i Else Marie Pades værk varer hvert et minut, og ouverture, inter-mezzi/tekst og finale hver omkring et kvart minut. Den tyske tekst er inkorporeret i mellemspillene, intermezzi, mellem billederne, men fire gange - to gange før og to gange efter midterbilledet nr. 11, det billede, hvor lynet flænger himlen - undlader komponisten at bringe tekst. Fire af de 20 intermezzi er altså tekstløse. Det samme gælder ouverture og finale.


Indledning, mellemspil og afslutning gør brug af forskellige udsnit og styrkegrader af de rent elektroniske lyde kaldet hvid støj. Hertil kommer maracas, også i forskellige styrkegrader. Oplæserens rolle er vigtig, Richard Krug læser roligt og intenst.


Selve musikbillederne henter deres klangfylde fra slagtøjets rige farvepalet. Gert Sø-rensen har successivt indspillet og dernæst koordineret alle slagtøjsinstrumenterne: Pauker, stortromme, tom-tom, lilletromme, tamburin, tam-tam, ophængte bækkener, crotales, triangel, flexaton (kun i midter-billedet nr. 11), maracas, glockenspiel, zither og klaver. Hertil kommer harpen, der spilles af Helen Davies Mikkelborg, og hvis veldefine-rede, stjernemalende toner skaber lys og luftighed i billederne nr. 7 og 19.


Partituret beskriver musikken detaljeret, men giver rum for musikernes personlige realisering. Indspilningen og den elektroniske redigering er foretaget i nært samarbejde med komponisten. Else Marie Pade har selv sagt om værket:


"Det er mit univers. Der er både farven og bevægelsen, ordet og tonerne. Det ene svarer til det andet. Det er ikke kontrapunktisk, men supplerende, lag-på-lag-på-lag-på-lag. Det giver dybden, hvor det ellers er fladt." (Fra interview i Kvinder i Musik 1995.)

4 Illustrationer


Det eventyrlige

Værket er både gammelt og nyt. Det blev fuldført i 1995, men bygger på gamle bånd, som Else Marie Pade havde liggende fra sin eksperimentelle laboratorietid i 1950'erne-1960'erne. Omkring 1990 var tiden moden til en interesse for de tidlige elektroniske eksperimenter, og Else Marie Pades Syv cirkler (1958) blev opført ved en festival i Holland. Båndet med denne komposition blev renset ved digitalteknisk koordinator i Danmarks Radio Henrik Stibolt, og hans og Else Marie Pades samarbejde fortsatte, da de samplede nogle af Else Marie Pades gamle båndrester til brug for skabelsen af 4 Illustrationer. Kompositionen - sammenstillingen af båndudsnittene - resulterede i fire helstøbte og organiske serielle og minimalistiske værker.


Deres lyde er varierede; pulserende, svævende, stillestående, bølgende med skar-pe, varieret gentagne melodilinier, drejende (Havkongens Slot), opad- (Alfeland) eller nedadgående (Kong Vinter).


Som i flere tidligere kompositioner er associationen til eventyr oplagt. Titlerne signa-lerer eventyr, men også lydene virker overnaturlige, samtidig med at de baner vej for følelser, der måske i det daglige trives mest i det ubevidste, ildevarslende eller fortroldede.


Det illustrative er ligesom i akvarellerne tydeligt i 4 Illustrationer. Og der knytter sig en interessant hændelse til værket, idet det i 2003 kom til at danne inspiration for et stofdesign. Tekstildesigner Margrethe Odgaard kreerede fire tekstile designs, der var en afmaling af Else Marie Pades fire illustrationer. Margrethe Odgaard skriver om processen i Hans Sydows bog om Else Marie Pade, og følgende citat handler om tekstilkunstnerens oplevelse ved lytning til Alfeland:


"Nummeret består hovedsageligt af to lydbilleder: Den ene lyd er tæt på mig, skarp, dominerende og direkte, mens den anden er i baggrunden og er blød, hemmelig, vibrerende og tilbageholdende. Med skiftende fokus er de oppe og nede, fremme og tilbage. Regelmæssigheden og gentagelsen får mig til at tænke på striber eller prikker. Bevægelsen er til en vis grad statisk, men med liv i baggrundsfladen. Centrale ord for min oplevelse af nummeret er lys og skygge, jeg har hele tiden tænkt lysglimt, og associerer næsten udelukkende til gule nuancer. Min første tanke var en beigefarvet plissé, med en"\

Release date: 
januar 2009
code: 
8.226544
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943654422

Credits

Aquarellen über das Meer: Indspillet juli og august 2008
Producer, teknik, redigering, mix og mastering: Gert Sørensen
Co-producer: Palle Mikkelborg

4 Illustrations: Indspillet 1995
Producer: Else Marie Pade
Teknik: Henrik Stibolt
Mastering: Gert Sørensen

Coverbillede: Georg Sønderlund Hansen

Grafisk design:

Dacapo Records og Kvinder i Musik ønsker at takke Kunstrådet, Dansk Komponist Forening/KODAs Fond for Sociale og Kulturelle Formål, KODAs Kollektive Båndmidler, Augustinus Fonden, Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Benediktes fond og AntiPiratGruppens Legatpulje.