Trash

CD (free shipping)

 • CD
  Jewel Case
  111,60 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  55,20 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  63,20 kr.
Morten Olsen
Ejnar Kanding
Jexper Holmen
Simon Christensen
Morten S. Danielsen

Trash

Frode Andersen, Simon Christensen, Morten S. Danielsen, Jexper Holmen, Ejnar Kanding, Morten Olsen

Cd’en trash er med til at sætte fokus på et nyt spor inden for kompositionsmusikken således som den har udfoldet sig de senere år i DK. Traditionelle grænser udviskes idet det klare skel mellem komponist og musiker er opløst. Accordeonist Frode Andersen er som solist gået i aktiv dialog med de respektive komponister i udformningen af kompositionerne. Skitser, improvisationer og skæve indfald fra musiker såvel som komponist er blevet indspillet og alt dette ’trash’ er efterfølgende blevet behandlet i computeren til et kompositionsmæssigt færdigt udtryk.

k
Vælg foretrukket format til download af track.
The Acc's Low Track (2005)
1 The Acc's Low Track (2005) 4:04 6,40 kr.
ranos (2005)
2 ranos (2005) 10:47 12,80 kr.
9 ways to wake up (2000)
3 9 ways to wake up (2000) 13:02 12,80 kr.
prefer (2000)
4 prefer (2000) 5:23 9,60 kr.
epicentre (2005)
5 epicentre (2005) 7:14 9,60 kr.
laughing out loud inhaling the SCARLET SPLEEN (... fade to black) (2005)
6 laughing out loud inhaling the SCARLET SPLEEN (... fade to black) (2005) 5:59 9,60 kr.

Musikeren i fokus
- et opgør med den traditionelle partiturmusik


Den musik, der formår at gøre indtryk på mig, er på én eller anden måde gennem-tænkt i det medie, den møder lytteren i. Det være sig en bestemt koncertform, en cd, en teaterforestilling eller noget andet. Så er musikken nemlig i ét med situationen, og så kan den være elendig eller fremragende, smuk eller grim, skøn eller modbydelig eller det hele på én gang eller noget helt andet; den får en ærlig chance for at udøve sin kraft.\
                                                                                                                                                                    Jexper Holmen

Ovenstående citat stammer fra den 34-årige danske komponist med kunstnernavnet Jexper Holmen. Citatet rammer en tendens i tiden. En tendens, der gennem en år-række har været stadig mere mærkbar i det internationale såvel som i det danske ny musik-miljø. Tendensen handler om en opløsning af traditionelle musikalske grænser - og om en opløsning af skellet mellem komponist og udøver. Den handler om at få musikken gjort mere vedkommende, idet musikeren opgiver sin ydmygt decentrale rolle, samtidig med at komponisten fratages sin ophøjede placering i et elfenbenstårn.
Ny musik i betydningen avantgardistisk tone-kunst, omhyggeligt noteret af en kom-ponist i et detaljeret partitur, som derpå fortolkes så loyalt som muligt af et antal musikere ved en koncert, denne modernistiske type ny musik erstattes i disse år i stigende omfang af musik skabt ved en tilnærmelse til de rytmiske genrers traditionel-le arbejdsmetode: improvisation og ligeberettiget samarbejde. En metode, kunne man tilføje, der også var normen i vesteuropæisk kompositionsmusik i hvert fald langt op i klassikken, og som først for alvor blev afskaffet med det 20. århundredes notationsfik-serede modernisme.
I dag er flere og flere udøvere og komponister på vej væk fra modernismens æstetik og dens skarpe opdeling mellem komponist og udøver. De to parter ønsker igen at smelte sammen, enten i én og samme person eller ved som to personer at arbejde tæt sammen, så musikken, der skabes, skabes i fællesskab - og så den ikke længere får karakter af et urørligt objekt eller et såkaldt 'værk', der af komponisten tilbydes udøveren til fortolkning, men i stedet bliver en musikalsk oplevelse, der finder sin form i et nu, i et møde mellem komponist/udøver og publikum, med det mål af improvisati-on og spontanitet, det medfører. Hvis musikken derefter fastholdes for eftertiden på cd, er det musikkens form i det fastholdte øjeblik, der bevares. Ikke musikken som et definitivt værk.
Tendensen er mærkbar hos en stribe af danske komponister, musikere og electroni-ca-kunstnere, der laver elektronisk eller elektroakusitsik musik på grænsen mellem værk og improvisation. Og på grænsen mellem, hvad vi traditionelt har kaldt klassisk og rytmisk musik. Fra electronicaverdenen kan i flæng nævnes musikere med kunst-nernavne som som Bjørn Svin, Opiate og Txture. Fra den såkaldt klassiske verden kommer en række yngre navne som komponisten og guitaristen Morten S. Danielsen og komponisterne og klangregissørerne Ejnar Kanding og Jens Hørsving, der alle tre i forskellige roller har bidraget til denne cd.
I teksten, hvorfra artiklens indledende citat stammer, taler Jexper Holmen om det igangværende paradigmeskift. Med tanke på de nævnte kunstnere - og en hel del flere - fabulerer han sig frem i tiden, langt væk fra klassikere som Bach, Beethoven og Brahms. Eller for den sags skyld nyklassikere som Boulez, Ligeti og Nørgård. "Måske ser man ikke - længere? -", skriver Jexper Holmen, "billedet af den ensomt arbejdende komponist, der i sit lønkammer udtænker evigtgyldige mesterværker og udarbejder dem i formfuldendte partiturer, som indbegrebet af musikalsk kreativitet."
Nej, måske er disse komponisters fremtid vitterlig ikke nogen given sag. Man kan også vælge at følge Frode Andersen i følgende endnu mere rabiate betragtning: "Det med komponisten, der skaber ophøjet, uantastelig kunst i sit lønkammer, det er jo en ny forestilling, og måske har den slags komponister aldrig eksisteret. Bach så ikke sig selv som kunstner. Haydn tapetserede væggene med sine gamle noder. Kunstneren, som det romantiske kunstnerideal definerer ham, har måske aldrig eksisteret. Måske findes han kun i vores syn på ham."
Sandheden ligger formentlig et sted midtimellem. På den ene side er det en kendt sag, at Beethoven nægtede at tage en violinist alvorligt, der beklagede sig over noget vanskeligt spilleligt, Beethoven havde komponeret. På den anden side skrev Mozart aldrig arier til sine operaer, før han vidste, præcis hvilke solister han skrev til, så han kunne udnytte deres personlige forcer. Under alle omstændigheder er projektet trash et eksempel på, at det i vore dage nu igen lige så godt kan være en musiker som en komponist, der tager det kunstneriske initiativ. Også selv om scenen ikke er traditio-nelt rytmisk og musikkens udtryk mere komplekst end som så.
Med musikeren - i dette tilfælde altså akkordeonspilleren Frode Andersen - som den, der samler trådene, er det med trash lykkedes at skabe kunst, der lever med et vibrerende nærvær. Måske også et nærvær, der er anderledes end det, der havde været resultatet, hvis udøveren var blevet stående på sidelinjen og loyalt-pligtskyldigt havde fortolket en fremmed persons nedskrevne noder. Opgøret med partiturmusik-ken er i gang.

trash har som sit erklærede formål at placere musikeren i centrum af skabelsespro-cessen. Samtidig med denne omplacering af udøveren, der bevidst flytter sig fra rollen som tjenende fortolker og langt ind på komponistens domæne, har det været formålet at trække komponisterne ud af lønkammeret, forklarer Frode Andersen. trash er således skabt under involvering af i alt fem komponister, der alle har arbejdet efter Frode Andersens anvisninger. Disse anvisninger har været rettet mod såvel komposi-tionsprocessen som musikkens karakter. To af værkerne skulle, bestemte Frode Andersen på forhånd, komponeres meget hurtigt og være tilsvarende hurtige at ind-studere. Et af dem skulle v&"\

Release date: 
februar 2006
code: 
8.226513
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943651322

Credits

0