Sange

CD (free shipping)

 • CD
  Jewel Case
  63,60 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  55,20 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  63,20 kr.
Per Nørgård

Sange

Lars Thodberg Bertelsen, Per Nørgård

Per Nørgård’s piano songs to Danish texts - most of them recorded here - range from the first works of the 20-year-old newly-fledged composer to the present day. In a cross-section through his oeuvre the songs exhibit the melodious side of the composer and give hints of the currents of the period and the Danish poets who have inspired Nørgård over some fifty years.

Total runtime: 
76
k
Vælg foretrukket format til download af track.
My leaves, my little tree, Vedi's Lullaby, op. 14 (1956-57)
1 My leaves, my little tree, Vedi's Lullaby, op. 14 (1956-57) 3:42 6,40 kr.
Peace (1955)
2 Peace (1955) 2:11 6,40 kr.
Scenery, op.14 (1956-57)
3 Scenery, op.14 (1956-57) 1:12 6,40 kr.
You should plant a new tree (1967)
4 You should plant a new tree (1967) 1:13 6,40 kr.
Landscape (1961)
5 Landscape (1961) 1:39 6,40 kr.
The Open, op. 2 (1952-55)
6 The Oxen 4:31 6,40 kr.
7 Into the stone I go 4:46 6,40 kr.
8 The Sea 4:58 6,40 kr.
The Thunderstorm, op. 14 (1955)
9 The Thunderstorm, op. 14 (1955) 3:51 6,40 kr.
The Jutland Wind, op. 14 (1955)
10 The Jutland Wind, op. 14 (1955) 4:36 6,40 kr.
Calvary (1962)
11 Calvary (1962) 4:34 6,40 kr.
Dream Song (1981/87)
12 Dream Song (1981/87) 2:44 6,40 kr.
From: Tue Bentsøn's Songs, op. 27 (1960)
13 Remove the wine, you foolish boy 0:38 6,40 kr.
14 The evening is drawing on 1:26 6,40 kr.
15 No, my fingers are too stiff 1:19 6,40 kr.
16 Sleep soundly, little lyre 1:49 6,40 kr.
17 Do you remember the little foot 1:24 6,40 kr.
18 My knife was gone 0:32 6,40 kr.
19 Boy! Love twenty thousand 1:37 6,40 kr.
Winter Night, op. 14 (1955-57)
20 Winter Night, op. 14 (1955-57) 1:30 6,40 kr.
The Year (1976)
21 The Year (1976) 7:22 9,60 kr.
At the Himmelbjerget, op. 14 (1955-57)
22 At the Himmelbjerget, op. 14 (1955-57) 1:00 6,40 kr.
Heaven-Fallen (Joy of Christmas) (1985)
23 Heaven-Fallen (Joy of Christmas) (1985) 2:12 6,40 kr.
Magdalene Songs (1991)
24 Calling Dreams 3:34 6,40 kr.
25 Dream voices 2:12 6,40 kr.
26 Late meeting 2:19 6,40 kr.
Star Mirror (1987)
27 Star Mirror (1987) 7:11 9,60 kr.

Per Nørgård

Per Nørgård (født 1932 i København) er en af de centrale danske komponister i det 20. århundrede. Hans produktion - mere end 300 værker dækker bl.a. opera, symfoni, koncert, ballet, film samt kammer- og vokal¬musik. Nørgårds musik har udgangspunkt i den nordiske tradition fra Carl Nielsen og Jean Sibelius. Gennem Vagn Holmboe, hans lærer i ungdomsårene, udviklede han en musik, hvor de organiske - metamorfosen - var i centrum: ‘kim' af rytmiske og melodiske motiver udfolder sig gradvist til større, lagdelte musikalske vækster i overvejende modalt tonesprog - som det hører i 1950'erne f.eks. i 1. symfoni. Nørgårds mange musikalske udviklinger - fra 1960 til i dag - gør det undertiden svært at tro, at der er tale om én og samme komponist. I 1960'erne fokuserede Nørgård bl.a. på collagekomposition, elektronik, serialisme og en nærmest psykedelisk interferensmusik. Fra 1968 videreudvikler han den i 1959 opdagede ‘uendelighedsrække' (der er et bevægelsesprincip mere end en fast tonerække), som han i løber af 1070'erne udvikler til en afbalanceret, harmonisk klingende, ‘hierarkisk' eller ‘fraktal' musik, f.eks. i 3. Symfoni og operaerne Gilgamesh og Siddharta. I 1980 skiftede Nørgård radikal kurs mod en spontant komponeret, splittet og dramatisk stil, inspireret af den svejtsiske ‘gale-kunstner' Adolf Wölfli (1864-1930), f.eks. i 4. Symfoni og i operaen Det Guddommelige Tivoli. Herfra og ind i 1990'erne har Nørgård arbejdet med nye former for flerdimensionale temporelationer og toneserier, kombineret med et direkte, ofte voldsomt udtryk som i 5. og 6. Symfoni og operaen Nuit des hommes.
Nørgårds snoede vej gennem århundredets modernisme har dog tydelige fællestræk: optagethed af det organiske, det mangelagdelte, det interfererende. Eller med hans egne ord (fra et tilbageblik i 1995):
Enhedsbestræbelserne forbundet med kon¬stant variation (læs: nuancering, fluktu¬a¬tion, dobbelttydighed) har præget min komposition fra starten. Identitet forbundet med variation synes for min musik at være et livslangt motiv.\

Naturen, drømmen, barnet ...
Per Nørgårds klaversange til danske tekster - de fleste indspillet her - strækker sig fra de første værker fra den 20-årige debuterende komponist til i dag. Sangene viser i et tværsnit gennem produktionen den melodiøse side af komponisten og giver fingerpeg om strømninger i tiden og om, hvilke danske digtere, der har inspireret Nørgård gennem ca. 50 år.
Den folkelige sang og visen ligger tydeligt bag mange af sangene fra 1952-62. Det er intime sange til mindre koncertrum, tekstfore¬draget er centralt, og forholdet mellem sangstrofe og akkompagnement er idiomatisk, tydeligt og klart. Herefter synes den traditionelle klaversang at forsvinde, og Nørgårds vokalmusik vokser sammen med den stadigt mere ekspe¬ri¬menterende instrumentalmusik, f.eks. i vo¬kal¬værker som Nocturner (1961), 3 kær¬lig¬heds¬sange (1963), Prisme (1964), L'amour la Poésie (1967), samt i musikdramatiske værker som Dommen, Babel og Labyrinten.
For sangene 1967-91 er det karakteristisk, at de ikke kun hører klaversang-genren til. men indgår - som én version - i et større Nørgård'sk felt af melodier, der også udformes i udbyggede versioner, f.eks. for kor, sang og instrumenter eller i ren kammermusik, som i de mange værker over Sarvigs store digt "Året" (Vinterkantate, Frostsalme, Kredsløb, Vintersalme, Nu dækker sne den hele jord m.fl.), de såkaldte "Maria-værker" (Nova genitura, Fons laetitiae m.fl.), og to af værkerne på denne cd, Stjernespejl (for dobbeltkor, 2001) og Magdalene sange (for alt, baryton, accordeon og klaver) med titlen Syner (2001).

Ni af Nørgårds tidlige klaversange er samlet i op. 14 (komponeret 1955-58). Sangene viderefører den danske sangtradition, båret af den lethed, friskhed og ynde, der strømmer fra den danske naturlyrik omkring 1900 hos digtere som Thøger Larsen og Johannes V. Jensen og senere videreført på personlig vis af bl.a. Halfdan Rasmussen og Jens August Schade.
Mit løv, mit lille træ (Vedis vuggevise) 1 er skrevet under komponistens studietid hos Nadia Boulanger i Paris i 1956-57 og færdiggjort ved sønnen Jeppes fødsel i 1959. Karakteristisk for den 23-årige Nørgård medbringer han som rejselitteratur til det modernistiske Parisermiljø, hvor bl.a. Messiaen og Boulez er aktive, Johannes V. Jensens "Bræen" (hvori digtet indgår "Mit løv, mit lille træ" indgår). Den unge komponist følte sig i det tiår langt mere knyttet til vægtige skikkelser i den forudgående nordiske tradition som Jean Sibelius, Pär Lagerkvist, Vagn Holmboe, Paul la Cour, J. Anker Larsen og ovennævnte digtere end til den radikale avantgarde i det centraleuropæiske miljø.
Senere brød Nørgård med dette - som han kaldte det - "nordiske sinds univers - et zoneprivilegium, en ø i et frådende hav af nytid", men dengang var det et nødvendigt personligt ståsted.
Den enkle strofiske vise har tydelige fingeraftryk af komponistens senere musik: en uregelmæssigt bølgende rytmik (formet, takt for takt, af teksten) en ‘motivisk' melodilinie og en personlig harmonik af modal karakter.
Den traditionelle, nordiske vuggevise kom i øvrigt siden til at indgå i et særdeles avantgardistisk Nørgård-værk, Horrors in Progress (1962-63), hvor den - som indledningssang - var idyllisk udgangspunkt for den efterfølgende bevidst ‘anti-æstetiske' musik for speaker (elektronisk bearbejdet) og 10 agerende vokalister, komponeret over den græske fremmedlegionær Georg Maniatis' krigsdagbøger om borgerkrigens rædsler i Algier.

Fred 2 (1955). Naturen, drømmen og barnet ¬- det hele er også i Schades drømmeagtige tur med børnene ud i den magiske natur, og det får musikken til at spille. Let som en chanson danser sang og klaver afsted med legende løb og bevægelige betoninger, indtil alle mod slut falder til ro og i søvnen bliver ét med "himlene og havet"

Landskab 3 (1956-57). Thøger Larsens naturlyrik - med panteistiske overtoner - inspirerede Nørgård til flere sange og korstykker i 1950'erne. Den korte sang er karakteristisk nordisk. Den folder sig ud i en organisk, stigende melodi med en uafhængig Sibelius'k understrøm i klaveret. Musikken er rolig, vegeterende, men udvikler sig (hvisk i træerne, nær og fjern) med karakteristiske Nørgård'ske toneoverlejringer fra akkord til akkord (D-dur/es-mol, H-dur/c-mol o.lign.), indtil melodien slutter som midt i et forløb, og klangen toner ud i kvarter og kvinter, som den "Danmarks stemme, der moderømt betror dig en blid og bundløs drøm".

I Du skal plante et træ 4 (Piet Hein, 1967) bevæger Nørgård sig henimod 1960'ernes bølge af ‘fælles lejrbålssange' a la Donavan, Beatles, Incredible Stringband m.fl. - ikke uvæsentlige inspiratorer for komponisten i de år (version for sang/guita"\

Release date: 
juli 2002
code: 
8.224170
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099987028

Credits

Recorded at the DR Radio House, Studio 2, on 15-16 May and 6-7 November 2000
Recording producer: Henrik Sleiborg
Sound engineer: Peter Bo Nielsen
Editing engineers: Peter Bo Nielsen and Henrik Sleiborg

p 2002 Dacapo Records, Copenhagen
c 2002 Dacapo Records, Copenhagen

Cover picture: Jens Bohr: "Hejre i dam" (2001)