Antikrist

CD (free shipping)

 • SACD
  Digipack-Slipcase
  223,20 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  83,00 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  95,00 kr.
Rued Langgaard

Antikrist

Thomas Dausgaard, Sten Byriel, Anne Margrethe Dahl, Helene Gjerris, Poul Elming, Susanne Resmark, Camilla Nylund, Jon Ketilsson, Johnny van Hal, John Lundgren, Morten Suurballe

En religiøs mysterieopera. En storslået dommedagsvision. Et uophørligt mareridt. Der er ikke sparet på krudtet på denne SACD-indspilning af Rued Langgaards ekstraordinære allegoriske opera Antikrist fra 1923. Operaen blev afvist tre gange af Det Kongelige Teater, men i 2002 var tiden omsider moden til den forrygende danske førsteopførelse i Christiansborg Ridehus. Dacapo Records er stolte over at præsentere Langgaards mesterværk på SACD med en stjernebesætning fra Det Kongelige Teater og Radiosymfoniorkesteret under ledelse af Thomas Dausgaard.

Total runtime: 
93
"An amazing blend of synths, beats and melodies"
Julie Burchill, The Guardian
Test content
Andrew Welsh, Classical Times
k
Vælg foretrukket format til download af track.
Antikrist, BVN 192
1 Prelude 6:45 9,60 kr.
2 Prologue: “Mørkets Kristus: Antikrist! Stig op!” ("Christ of Darkness: Antichrist, arise!") 5:13 9,60 kr.
3 Act 1, Prelude to Scene 1 1:31 6,40 kr.
4 Act 1, Scene 1 "Blide sommer fester" ("Gentle summer is feasting") 14:41 12,80 kr.
5 Act, 1 Prelude to Scene 2 6:41 9,60 kr.
6 Act 1, Scene 2 “Fremskridt er løsen. Vækst betinger livet.” (“Progress is the byword. Growth is the ground of life.") 5:36 9,60 kr.
7 Act 1, Prelude to Scene 3 1:25 6,40 kr.
8 Act 1, Scene 3 "Liv er sorg, smerte og pine i larmens kirke-øde". ("Life is grief, pain and torment in the Church Ruin of Noise") 4:44 6,40 kr.
9 Act 2, Prelude to Scene 2:43 6,40 kr.
10 Act 2, Scene 4: "Dronning er jeg, enke ej. Sorg skal jeg ej se." (“Queen am I, not a widow. Sorrow I shall not see") 10:48 12,80 kr.
11 Act 2, Prelude to Scene 5 2:18 6,40 kr.
12 Act 2, Scene 5 "En er blændværks Gud" ("One is the God of delusion") 20:19 19,20 kr.
13 Act 2, Prelude to Scene 6 1:28 6,40 kr.
14 Act 2, Scene 6 "Død er Gud. Alles sind i mig slog øjet op" ("Dead is God. Every man’s mind within me opened my eye") 5:18 9,60 kr.
15 Act 2, Finale - "Kun når Guds Effata i sind slår ned som lyn" (Only when God’s ephphatha strikes like lightning) 3:43 6,40 kr.

Antikrist – en introduktion

Af Bendt Viinholt Nielsen

 

Hvad får en dansk komponist i 1921 i en alder af 27 år til at påbegynde en opera om verdens undergang? Spørgsmålet er egentlig ikke så vanskeligt at besvare, men svaret er tredelt: For det første var den unge komponist overbevist om, at musik er i stand til at formidle et budskab. For det andet havde komponisten netop gjort den opdagelse, at den ny musik gav ham mulighed for at udtrykke konflikter af apokalyptiske dimensioner. Og for det tredje var emnet aktuelt, idet eksistentielle spørgsmål stod højt på dagsordenen i de usikre år efter første verdenskrig.

 Rued Langgaard (1893-1952) var opdraget i et hjem, hvor musikken var ét og alt, og hvor man havde et usædvanlig passioneret kunstsyn. Kunstens religiøse og åndelige betydning blev betragtet som det centrale, og man var sikker på, at musik var det direkte bindeled mellem mennesket og det guddommelige. Den musikalske oplevelse blev taget alvorligt og tolket som en uforklarlig, religiøs erfaring, der kunne ændre et menneskes syn på tilværelsen. I tråd med romantisk tankegang var det musikkens opgave at afspejle universets guddommelige harmoni og det skabtes skønhed. Det var ligefrem musikkens mission at lede mennesket mod højere åndelige niveauer. Man tillagde altså musikken en kolossal erkendelsesmæssig betydning, og det hører med, at komponisten – den geniale, idealistiske komponist – kunne opnå profetisk status. I Langgaard-familien regnede man Beethoven, Liszt, Wagner og Bruckner som sådanne profeter. Var man en begavet komponist, havde man altså et kald, og opgaven var intet mindre end at udvikle ånd og skønhed i musikken til menneskehedens bedste.

Men allerede i Rued Langgaards barndom fik familien fornemmelsen af, at musikken som religiøs kunst var ved at køre af sporet. Store navne som Richard Strauss og Puccini, følte man, gik på akkord med idealerne og svælgede i klanglig overfladiskhed og parfumeduftende sentimentalitet. Og allerværst var nok den materialistiske, politisk radikale og gudsforladte musik, som begyndte at vinde fodfæste herhjemme, nemlig Carl Nielsens. Rued Langgaards far, klaverpædagogen og komponisten Siegfried Langgaard (1852-1914), lagde ikke fingrene imellem, når han beskrev, hvorledes verden var ved at gå af lave. Og moderen, Emma Langgaard (1861-1926), der også var pianist, sekunderede og talte ligefrem om de anti-kristelige tendenser, som knytter sig til den musik, der umiddelbart forekommer “rigtig”, men som i bund og grund er dekadent og forfladigende!

Hvordan skulle en ung komponist som Rued Langgaard forholde sig til sådanne uhåndterlige musik-moralske værdinormer?

I første omgang fulgte han trop og dyrkede det harmonisk afbalancerede og den klassiske skønhed, fx i Symfoni nr. 2 (1914) og nr. 3 (1915). Der lyser en ‘fortællelyst’ og en ungdommelig naivitet ud af disse symfonier. Det gælder også hans mest ambitiøse værk fra denne tidlige periode, en stor såkaldt scenisk symfoni, Sinfonia interna, om menneskets dragning mod evigheden.

I 1916 – Langgaard er da 23 år – kommer der med ét nye toner ind i komponistens musikalske vokabularium. Han åbner sig nysgerrigt mod impulser udefra og slipper den kreative fantasi løs. Mødet med Carl Nielsens modne musik, specielt Symfoni nr. 4 “Det uudslukkelige” (1916), er den musikalske inspirationskilde, som nu fører Langgaard ind i hans mest frugtbare kompositoriske periode, de otte år fra 1916 til 1924. Han er vældig fascineret af kraften og viljen i Carl Nielsens musik, men på baggrund af de værdinormer, han har med i den tyngende bagage hjemmefra, kan han kun opfatte denne moderne musik som udtryk for noget aggressivt, mørkt og måske ligefrem destruktivt. Men netop dét virker stærkt dragende på ham, og han tager den ekspressive, moderne udtryksform helhjertet til sig som et kunstnerisk virkemiddel på linje med romantik og senromantik. Efter at have komponeret Sfærernes musik (1916-18), i hvis slutning en ‘destruktiv’ musik konfronteres med en ‘himmelsk’ musik under overskriften Antikrist – Krist, og den Nielsen-inspirerede symfoni “Det himmelrivende” (1919-20), må Langgaard have følt, at det næste uundgåeligt måtte blive en opera. For Langgaard pegede denne musik i sig selv direkte på ét bestemt emne, nemlig Antikrist.

Antikrist-begrebet kendte Langgaard som antydet hjemmefra, og man må tro, at digterpræsten P.E. Benzons dramatiske digt “Antikrist” (udgivet 1907) – som Langgaard modellerede sin første libretto over – har stået på hylden i hjemmet. I 1919 fik Antikrist-emnet ny aktualitet, idet en vis Einar Prip dette år udgav en ‘videnskabelig’ bog med titlen “Antikrist”, hvori han søger at påvise, at Antikrist netop nu huserer i verden! Åndelige og religiøse emner var i det hele taget på tidens dagsorden i kølvandet på værdisammenbruddet efter 1. verdenskrig. Langgaards opera kan kaldes et kunstnerisk indlæg i den livsanskuelsesdebat, som florerede i Danmark i begyndelsen af 1920’erne. Som Langgaard udtrykte det i et interview i 1924: “Antikrist symboliserer noget af det dybeste i vor tid.”

Operaens tilblivelse og “skæbne”

Rued Langgaard skrev librettoen til første version af operaen i 1921 under et sommerophold i Fredens-borg. Handlingsskelettet og en del af dialogen lånte han fra Antikrist af P.E. Benzon. Han lod sig også inspirere af romanen Verdens Herre af Robert Hugh Benson (første danske udgave 1909) og af den særprægede enspænder Ernesto Dalgas’ Dommedags Bog (1903). Operaens førsteversion, som skiftevis blev betegnet “orgiastisk musikdrama”, “opera-mysterium” og “allegorisk opera”, blev fuldført i februar 1923. Handlingen beskrev “Antikrists passionsdrama” i en psykologisk dramatisk form som en art moderne parallel til Jesu lidelseshistorie. Den gennemgående figur på scenen var Apollyon, der for at “ville det gode gennem det onde” forskriver sig til djævelen – ligesom Faust – og udfører Antikrists rolle som en åndelig verdenshersker, der styrer verden mod afgrunden og derved baner vejen for Kristus’ genkomst.

Operaen blev indleveret til Det Kgl. Teater i København, men blev afvist alene på grund af teksten, som censuren fandt “dunkel og meget lidt tilgængelig”. Langgaard fik den besked, at hvis han kunne skaffe en anden tekst, ville man tage sagen op igen. Komponisten opsøgte straks teaterchefen, og man indvilligede i at se på teksten endnu en gang og tage værket op til musikalsk bedømmelse. Dirigenten Georg Høeberg udtalte sig positivt om musikken, men havde åbenbart ikke megen gennemslagskraft på teatret, for i juni 1923 fik komponisten sit partitur igen med besked om at værket var forkastet.

Langgaard var dog ikke til sinds at acceptere denne afvisning og bad om foretræde for teaterledelsen, som gav ham lejlighed til at præsentere og

Release date: 
august 2006
code: 
6.220523-24
FormatID: 
SACD
CoverFormat: 
Digipack-Slipcase
Barcode: 
747313152360

Credits

Sceneinstruktion: Staffan Valdemar Holm
Scenografi og kostumer: Bente Lykke Møller
Lysdesigner: Linus Fellbom
Kunstnerisk ledelse: Kasper Bech Holten (Det Kongelige Teater) og Per Erik Veng (DR Radiosymfoniorkestret)

Optaget i Ridehuset, København, 29., 31. august og 2. september 2002

Lydproducer: Preben Iwan
Lydteknikere: Jan Oldrup og Jørn Damgaard Jacobsen
Lydredigering: Morten Mogensen ogJørn Damgaard Jacobsen
Produktionsledelse RSO/ DR: Gordon Alsing

Videoproduktion af Cubus Film & TV v.
Ledelse: Uffe Borgwardt
Executive producer: Peter Borgwardt

Kommentarspor v. Esben Tange
Lydtekniker: Jørn Bramming

Bonusmateriale: Langgaard and Antichrist v. Bendt Viinholt Nielsen
Voice over: Jørgen Hansen
Redigering: Uffe Borgwardt

Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design www.elevator-design.dk

Mastered af SDC Studios Denmark
Nodeforlag: Edition Samfundet

Dacapo Records ønsker at takke Langgaard-Fonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond for økonomisk støtte til gennemførelse af produktionen

Bikubenfonden er eksklusiv sponsor for Det Kongelige Teater i forbindelse med produktionen af Antikrist

Denne DVD er produceret i samarbejde mellem Det Kongelige Teater, Danmarks Radio, Cubus Film og TV og Dacapo Records

Forestillingen ANTIKRIST er en co-produktion mellem Det Kongelige Teater og Danmarks Radio