Kammermusik

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    111,60 kr.

Køb af download på vej

Kammermusik

Anne Mette Stæhr, Svend Winsløv, Finn Savery, John Kruse, The Synergie Guitar Quartet
Finn Savery er en alsidig musiker og komponist. Gennem hele sin karriere har han været aktiv som udøvende jazzpianist og klassisk komponist. Han har et udogmatisk forhold til musikalske stilarter og komponerer i et bredt område mellem tonal tradition, europæisk modernisme, folkemusik, populærmusik, jazz og rock. Denne CD byder på Saverys kammermusik, som rummer de mest koncentrerede udtryk for hans kunstneriske personlighed, såvel spændstigheden og humor som artistisk kunstfærdighed og lyrisk følsomhed.
Total runtime: 
63
k
Finn Savery
String Quartet no. 2 (1983)
Duration
1 I 4:50
2 II 12:22
3 III Poco rubato 8:27
Finn Savery
Trio for clarinet, cello and piano (1999)
Duration
4 Trio for clarinet, cello and piano (1999) 12:38
Finn Savery
Synergie for guitar quartet (1991)
Duration
5 I Signal 3:36
6 II Echo 6:41
7 III Ondes 5:26
Finn Savery
Variations for clarinet and string quartet (2003)
Duration
8 Melody I 1:30
9 Cube 1:42
10 Melody II 0:48
11 Fugue 1:41
12 Melody III 0:55
13 Gigue 2:31
Finn Savery og hans kammermusik


Savery blev berømt som musical-komponist, især med Teenagerlove (1962), men var allerede forinden et kendt navn som både komponerende og udøvende jazzmusiker. En stor del af hans kompositioner forener jazzimprovisation og nedskrevet musik, men de gennemkomponerede værker og især kammermusikken, der er repræsente-ret på denne cd, rummer de mest koncentrerede udtryk for hans kunstneriske person-lighed, såvel spændstighed og humor som artistisk kunstfærdighed og lyrisk følsom-hed.
Efter uddannelse i klaver og studier i kom--po-sition hos Niels Viggo Bentzon ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1953-60 tog -Savery kurser i Darmstadt, New York og -Boston. Han var blandt de første i sin generation, der beskæftigede sig med tolvtonekomposition og seriel musik; værket Afsnit I-II fra 1966 er således inspireret af og skrevet for fløjte, bratsch, guitar, marimba, vibrafon, samme besætning som Pierre Boulez' berømte Le marteau sans maître.
Savery har blandt andet været medlem af Dansk Komponist Forenings bestyrelse og Statens Kunstfonds tonekunstudvalg og er modtager af Statens livsvarige kunst-nerydelse.
Af værkerne på denne plade er guitar-kvartetten Synergie det mest udadvendte. Variationer for klarinet og strygekvartet forbinder kontrapunktisk elegance med musi-kantisk livfuldhed. Strygekvartet nr. 2 og Trio for klarinet, cello og klaver spænder videst i udtryksmidler og rummer både dybsindige og komplicerede afsnit. Til støtte for dem, der ønsker at fordybe sig i disse to værker, er der i beskrivelserne angivet varigheder for nogle af vendepunkterne i musikkens forløb.

Strygekvartet nr. 2
Både den foregående og den efterfølgende af Saverys tre strygekvartetter er mere enheds-prægede og i øvrigt kun halvt så lange. Den første fra 1956 viser Saverys daværende optagethed af tolvtonemusik, mens nr. 3 fra 1990 er beslægtet med hans jazzkompositioner.
Den firstemmige 1. sats begynder med lange, indbyrdes forskudte toner, der kon-stant danner harmonisk spændte afstande (store septimer). Fra en mørk, tilbageholdt begyndelse åbner udtrykket sig med et lyst, drømmende tema i lettere tempo, spillet to gange. Efter et kort eftertænksomt indskud 1'36 vender temaet tilbage; dette gen-tages 2'48 med indskuddet i højere toneleje og temaet i dybere toneleje end før, nu videreført i dvælende gentagelser af temabegyndelsens lille terts i tre forskellige tonelejer samtidig. Til slut spilles en enkel, pentaton melodi, der klinger af det fjerne Østen og minder om temaet i det forudgående forløb.
2. sats falder i tre dele. Yderdelene består af pentatone figurer udfoldet i blidt vug-gende seksdelt takt. Midtvejs i første del 1'17 skifter grundskalaen, og figurerne bliver mere markante. 2'33 begynder midterdelen i energisk firefjerdedelstakt; den er i sig selv tredelt med et midterafsnit fra 4'18 i roligere tempo og yderligere underdelt i episoder adskilt af korte ophold. Episoderne fremtræder som en slags variationer uden tema og skifter harmonisk mellem durskalaer og kromatik, rytmisk mellem mere og mindre komplicerede forhold mellem de fire stemmer, der fletter sig ind i hinanden med kantede bevægelser som styret af en kompliceret abstrakt proces, i stærk kon-trast til de organisk virkende yderdele. Sidste del fra 5'18 er længere end den første og figurerne mere varierede; også her sker der et skalaskift og hen imod slutningen endda en vekslen mellem skalaerne.
Celloen indleder 3. sats med en enstemmig udlægning af 1.satsens drømmende melodi. Bratschen forvandler den til et kromatisk tema på fire rytmisk ens linjer, der vendes og drejes. Dette tema varieres melodisk og rytmisk, så det mest genkendes på den kantede profil og det firskårne metrum: først af andenviolin ledsaget af bratsch, så af førsteviolin ledsaget af de to forrige og fra 3'44 en fri fortsættelse støttet af celloen, der genoptager temaet i endnu to variationer forstyrret af kollegernes stadig ivrigere palaver. Efter en sidste heftig stigning fra 5'36 falder de omsider til ro med de dvælende tertser fra slutningen af 1. sats, nu videreført i selve temaet. Satsen slutter med den pentatone melodi, hvis kontur har dannet baggrund for værkets temaer.
Kvartetten er bestilt til Kontra Kvartetten af Frederiksborg Amtsråd og Statens Kunstfond, komponeret 1983 og uropført i Hørsholm Kirke samme år.

Trio for klarinet, cello og klaver
Værket er i tre omtrent lige lange dele uden ophold imellem, men tydeligt adskilt og indbyrdes stærkt kontrasterende.
De indledende akkorder præsenterer førstedelens harmoniske grundkarakterer: to kromatiske akkorder munder ud i en tredje, der kombinerer to treklange inden for en molskala. På grundlag af den skala begynder klarinet og cello en duet af rolige, ind-byrdes forskudte, trinvis stigende melodilinjer, der skal udføres with warmth. De bliver imidlertid forstyrret af stadig heftigere figurer og kromatiske akkorder i klaveret, der efter et kort fælles espressivo 1'19 fører sin kraftudfoldelse til et højdepunkt. Klarinet og cello vender tilbage 2'36 med en gentagelse af espressivo-slutningen fra deres duet. Efter nogle alarmerende udbrud i alle tre instrumenter citerer klaveret fra 3'39 duettens begyndelse med udtrykket ændret til marcato. Værkets første del sluttes af med en rolig penduleren mellem tonerne i en klaverakkord, der langsomt forandrer sig, og som klarinet og cello udfylder med stadig tættere arpeggio-figurer i et crescen-do til fff.
Midterdelen med betegnelsen very rythmically 4'30 har i modsætning til den indad-vendte første del et sorgløst præg. Den bæres af pulserende klaverakkorder med vekslende synkoperinger, undertiden forstærket af de andre instrumenter, og udfolder sig i penta-tone figurer, samklange og melodier, der tilsammen rummes inden for en durskala, som skifter fra afsnit til afsnit: et muntert klarinettema, en dansende klaver-solo, en vemodig cellomelodi og til sidst figurer fra klarinet-temaet der sætter et kap-løb i gang med skalaer op og ned, indtil de tre når i mål samtidig.
Klaveret sætter semikolon med en langt udholdt forte fortissimo toneklump og påbe-gynder 8'49 værkets sidste del med tre akkorder som dem, der indledte det, blot dybere, efterfulgt af duetten, nu i højt leje og med faldende linjer. Genkomsten er dog kort, dobbelttreklangen vender tilbage og danner med små udsving en roligt vandren-de ledsagelse til en cantabile vekselsang mellem klarinet og cello, før musikken dør hen.
Trioen er komponeret 1999 på initiativ af Ny Musik Odense med tilskud fra Statens Kunstfond og uropført på Det Fynske Musikkonservatorium samme år af John Kruse, Svend Winsløv og Anne Mette Stæhr.

Synergie, tre satser for fire guitarer
Synergien mellem de fire gange seks strenge kommer til udtryk på forskellig måde i hvert af de tre karakterstykker.
Signal\ er det enkleste. Her leverer det ene instrumentpar et akkompagnement af regelmæssige akkordslag over en synkoperet bas til en melodi støttet af en mellem-stemme. Melodien begynder forfra flere gange, hver gang med et energisk signal, og klinger ud på forskellig vis efter ko"\

Release date: 
maj 2007
code: 
8.226528
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943652824

Credits

Indspillet på Det Fynske Musikkonservatorium d. 13. februar 2005 (Synergie) og på Manziusgården d. 26. februar 2006 (Strygekvartetten og Variationerne) og på Det Jyske Musikkonservatorium d. 9. december 2006.

Producer: Finn Savery (Synergie) og Henrik Sleiborg
Teknik: Frank Grønbæk (Synergie) og Henrik Sleiborg
Mastering: Henrik Sleiborg

Foto s. 14: Lene Savery

Grafisk design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Forlag: Edition Samfundet, www.samfundet.dk

Dacapo ønsker at takke Dansk Komponistforening/KODA’s midler til sociale og kulturelle formål og KODA’s Nationiale Blankbåndsmidler.