Symfonierne

CD (free shipping)

 • SACD
  Box
  239,20 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  138,00 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  158,00 kr.
Asger Hamerik

Symfonierne

Randi Stene, Helsingborg Symfoniorkester, DR SymfoniOrkestret, DR KoncertKoret, Thomas Dausgaard

Asger Hamerik (1843-1923) var ubestrideligt 1800-tallets mest kosmopolitiske danske komponist og var frem for alt en tiljublet pioner i amerikansk musikliv. Men hans flere end hundrede værker har desværre længe ligget i dvale. Kroningen er de syv symfonier og Requiet; En grandios, senromantisk musik, som han komponerede gennem sin lange periode som leder af Peabody Institute i Baltimore. Denne internationalt orienterede cyklus har fået sin kongeniale fortolker i Thomas Dausgaard, en af Nordens betydeligste dirigenter og en brændende formidler af stor musik uden for alfarvej.

Total runtime: 
292
"Dacapo do their usual truly outstanding job in documenting these discs..."
Rob Barnett, MusicWeb International
"Top-notch sound from Dacapo makes this a highly enjoyable set."
Guy Rickards, Gramophone
"Faszinierender Intensität und ergreifender Schönheit."
Hoog, Audiophil
"These are works of generous spirit, melodies spilling out, harmonies going in slightly unusual places, pleasing to the ear and spirit. They are of their time, gorgeously played and warmly recorded by the Danish label DaCapo."
Mark Swed, Los Angeles Times
k
Vælg foretrukket format til download af track.
Symphony no. 1 in F major, op. 29 "Symphonie poétique" (1879-80)
1 I Allegro moderato ed espresivo 8:18 9,60 kr.
2 II Allegro marcato 4:21 6,40 kr.
3 III Andante con moto 6:51 9,60 kr.
4 IV Allegro giusto 9:56 9,60 kr.
Symphony no. 2 in C minor, op. 32 "Symphonie tragique" (1882-83)
5 I Grave - Allegro non troppo e patetico 15:49 16,00 kr.
6 II Andante penitente 10:02 12,80 kr.
7 III Allegro marcato 5:40 9,60 kr.
8 IV Adagio - Allegro passionato - Allegro molto vivace 11:03 12,80 kr.
Symphony no. 3 in E major op. 33 "Symphonie lyrique" (1883-84)
9 I Largo-Allegro molto vivace 11:00 12,80 kr.
10 II Allegro grazioso 3:48 6,40 kr.
11 III Andante sostenuto 9:51 9,60 kr.
12 IV Allegro con spirito 9:56 9,60 kr.
Symphony no. 4 in C major op. 35 "Symphonie majestueuse" (1888-89)
13 I Largo-Allegro impetuoso 13:27 12,80 kr.
14 II Adagio espressivo 10:01 12,80 kr.
15 III Allegro moderato 5:04 9,60 kr.
16 IV Maestoso e solenne 9:44 9,60 kr.
Symphony No. 5 in G minor, op. 36 "Symphonie sérieuse" (1889-91)
17 I Largo - Allegro con fuoco 12:36 12,80 kr.
18 II Adagio non troppo 9:23 9,60 kr.
19 III Scherzo allegro vivace 4:55 6,40 kr.
20 IV Grave - Allegro 9:12 9,60 kr.
Symphony No. 6 in G major, op. 38 "Symphonie spirituelle" (1897)
21 I Allegro moderato 9:39 9,60 kr.
22 II Allegro molto vivace 5:01 9,60 kr.
23 III Andante sostenuto 10:56 12,80 kr.
24 IV Allegro con spirito 6:29 9,60 kr.
Symphony No. 7, op. 40 "Choral-Symphony" (1906)
25 I Largo 11:10 12,80 kr.
26 II Andante sostenuto 7:21 9,60 kr.
27 III Grave 16:41 16,00 kr.
Requiem, op. 34 (1886-87)
28 I Requiem et Kyrie 9:05 9,60 kr.
29 II Dies irae 16:59 16,00 kr.
30 III Offertorium 6:03 9,60 kr.
31 IV Sanctus 4:04 6,40 kr.
32 V Agnus Dei 7:22 9,60 kr.

ASGER HAMERIK


I dag, hvor det danske musikliv er godt i gang med at genopdage komponisten Asger Ha-me-rik (1843-1923), kan det virke lidt forunderligt, at han i sin levetid næst efter Niels W. Gade var den mest kendte danske komponist uden for landets grænser. Han rejste mere og længere end nogen anden dansk komponist (Gade inkluderet) og var medlem af en række internationale juryer ved kompositionskon-kur-rencer.
Han var født Hammerich, men ændrede sit efternavn til det mindre tysk lydende Ha-merik, da han forlod Tyskland og drog til Frankrig som følge af udbruddet af den dansk-tyske krig i 1864. Han havde set dagens lys i København den 8. april 1843. Hans far var en i samtiden velkendt teologi-professor, og familien forudså også et teologi-studium for Asgers vedkommende. Imidlertid var hans musikalske talent så åbenlyst, at han fik lov at studere komposition hos både Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann, som begge var i familie med hans mor. Som sekstenårig fik han sin offentlige komponistdebut med en sang for tenor og klaver, og året efter skrev han sit første orkesterstykke. Under et ophold i Norge i sommeren 1860 skrev han så sin første symfoni i c-mol, der fik opusnummeret 3. Vi har ingen viden om, at den skulle være opført, og Hamerik tog den ikke med i den officielle nummerfølge, da han atter gav sig til at skrive symfonier. Manuskriptet er tilsyne-ladende heller ikke bevaret.
I 1862 bad Asger sin far om tilladelse til at studere i udlandet. Såvel Gade som Hart-mann blev konsulteret, før han fik et ja. Turen gik først til London, og derefter slog han sig ned i Berlin, hvor han studerede hos Hans von Bülow. De forblev venner resten af livet, og Bülow ville formentlig have fået endnu større indflydelse på den unge dansker, hvis ikke de politiske omstændigheder havde tvunget ham til at forlade Tyskland.
Med sig havde han en anbefalingsskrivelse til Hector Berlioz, der accepterede ham som kompositionselev. Efterhånden knyttede de også en mere venskabelig forbindelse, og bortset fra kortere rejser forblev Hamerik i Paris indtil 1869, hvor Berlioz døde. Berlioz hjalp ham bl.a. med at organisere en kompositions-aften i Salle Pleyel i maj 1865. Her opførtes bl.a. uddrag af Hame-riks opera Tovelille, opus 12, som han havde påbegyndt allerede i Berlin. Blandt de værker, som han skrev i Paris, er det mest grandiose uden tvivl hans Hymne à la Paix (1867), som blev skrevet til Verdensudstillingen i Paris og opført under komponistens egen ledelse af et til lejligheden samlet kor med sangere fra en hel række lande og et harmoniorkester samt ikke mindre end to orgler og tolv harper. Ha-me-rik havde her tydeligt taget ved lære af de Ber-lioz'ske massevirkninger, men eftersom partituret er gået tabt, kan vi ikke nærmere vurdere kvaliteten af hans indsats.
Efter Berlioz' død fulgte nogle vandreår, hvorunder han skrev bl.a. enaktsoperaen La Vendetta, der blev uropført i Milano i 1870. Det følgende år befandt Hamerik sig i Wien, hvor han blev opsøgt af den amerikanske konsul, som tilbød ham ledelsen af konservato-riet og musikforeningen i Baltimore, det såkaldte Pea-body Institute. Efter at have rådført sig med bl.a. Bülow tog han mod tilbuddet og rejste i august 1871 til Baltimore, som blev hans hjem de følgende 27 år. Han fik her et orkester på efterhånden 80 musikere til rådighed (det var adskilligt flere, end Danmarks største orkester, Det kgl. Kapel, dengang talte). Dette forhold gjorde, at han kompositionsmæssigt tildels ændrede fokus og kon-centrerede sig om orkestermusik, i første omgang en række Nordiske Suiter, der ind imellem byggede på skandinaviske sange og folkeviser. De blev helt bevidst skrevet som en modvægt til det tysk dominerede repertoire, som man indtil da havde dyrket i Baltimo-res opvoksende musikliv.
Sommeren 1878 tilbragte Hamerik i Danmark, som han ikke havde set siden han tog til USA. I 1879 påbegyndte han sin første ‘officielle' symfoni i F-dur med tilnavnet Sympho-nie poétique. Det følgende år blev symfonien færdig, og den blev uropført med stor succes i Baltimore den 26. marts 1881. Senere samme år blev den trykt hos forlaget Joh. André i Offen-bach i Tyskland. André havde været hans forlægger fra omkring 1876. Symfonien bar ved udgivelsen en tilegnelse til den russiske pianist og komponist Anton Rubinstein, som Hamerik havde kendt siden studietiden hos Bülow.
Dette er den kortfattede version af Sym-pho-nie Poétique's tilblivelse. Den version, som eksempelvis kan læses i Asger Hameriks egen håndskrevne værkliste. Et nærmere studium af den bevarede klaverskitse til symfonien tillader os imidlertid at uddybe såvel som modificere denne tilblivelseshistorie. Det fremgår heraf for det første, at Hamerik konciperede værket ved klaveret og først senere instrumenterede det. I modsætning til hans praksis siden hen, hvor vi også har klaverversioner af nogle af symfonierne, men vel og mærke klaverversioner, som er blevet til efterfølgende for at befordre udbredelsen af musikken. For det andet kan vi af skitsen se, at Hamerik oprindelig havde tænkt sig at komponere endnu en Nordisk Suite (det ville have været nr. seks i rækken), men ændre-de fokus og sigtede symfonisk i stedet. Såvel førstesatsen som tredjesatsen (kaldet ‘Romance' i komponistens skitsepartitur) har tydeligt været betitlet som satser i en sjette Nordisk Suite. Romancen er slutdateret Baltimore, 27. december 1877, altså inden Danmarks-opholdet i 1878 og væsentlig før værklistens angivne begyndelsestids-punkt for arbejdet.
Symfoniens form følger i det store og hele de etablerede wienerklassiske mønstre. Også tonearts-mæssigt følger Hamerik konventionerne: ydersatserne er begge i værkets hoved-toneart F-dur, mens anden sats står i d-mol og den langsomme sats i A-dur. Instrumentationen er mindre massiv end i de Nordiske Suiter, men Hamerik har stadig noget at lære: Her lader han således førsteviolinerne stå for tema-præsentationen i alle fire satser.
Denne ubehændighed gentager han i det mindste ikke fuldt ud i den anden symfoni i c-mol, Symphonie tragique, med opusnummeret 32. Værket er skrevet 1882-83 under hans årlige sommerophold i den lille fiskerby Chester ved Atlanterhavskysten. Den blev udgivet hos André i 1883 og ifølge Hameriks egen værkliste spillet første gang i Baltimore i 1885 (nemlig den 18. april). Hvad angår tilegnelsen, sigtede han denne gang endnu højere: den gjaldt Wagners velynder, kong Ludwig II af Bayern.
Som i Beethovens berømte Skæbne-symfoni i samme toneart oplever vi i Hameriks anden symfoni en udvikling fra tragik til triumf, fra dyster c-mol til sejrrig C-dur. Men hvor Beet-hovens triumf indtræder allerede ved finalens begyndelse, gemmer Hamerik sin helt til finalens afsluttende coda. Og til forskel fra Beethoven, men i lighed med læremesteren Berlioz, benytter Hamerik sig her af et genkommende tema - en kort klagende strofe i solo-oboen - som høres første gang i førstesatsens langsomme indledning og kommer igen senere i den samme sats og atter i finalen kort før det endegyldige skift fra mol til dur.
Symfoni nr. 3, der bærer tilnavnet Symphonie lyrique o

Release date: 
november 2009
code: 
6.200002
FormatID: 
SACD
CoverFormat: 
Box
Barcode: 
0747313300266

Credits

Symfonier 1-6: Indspillet i Helsingborg Koncertsal 11.-14. juni 1997 (nr. 1), 1.-3. september 1997 (nr. 2), 4.-5. september 1997 (nr. 3), 15.-16. december 1997 (nr. 4), 15. december 1997 og 11.-12. juni 1998 (nr. 5), og 25.-26. maj 2000 (nr. 6) Koral-Symfonien og Requiem: Indspillet i Danmarks Radios Koncertsal 6.-7. september 2002 (Requiem) og 12.-15. maj 2005 (Koral-Symfonien) Producer: Michael Petersen (nr. 1-6), Chris Hazell (Koral-Symfoni) og Preben Iwan (Requiem) Teknik: Jan Oldrup og Jørn Damgaard Jacobsen Mix: Jan Oldrup og Jørn Damgaard Jacobsen Redigering: Morten Mogensen og Jørn Damgaard Jacobsen Mastering: Preben Iwan og Jan Oldrup Korindstudering: Saul Zaks Cover: Denise Burt Grafisk design: Elevator Design, www.elevator-design.dk Illustrationer side 23, 32 og 46: Venligst stillet til rådighed af Asger Hamerik Collection, Archives and Special Collections of the Peabody Institute of The John Hopkins University Kunstnerbiografier findes på Dacapos hjemmeside, www.dacapo-records.dk Udgiver: Edition SAMFUNDET, www.samfundet.dk Dacapo Records taker for Familien Hede Nielsens Fond, Beckett Fonden and Dansk Frimurer Orden for økonomisk støtte til produktionen