Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226573

Barcode:  636943657324

Release month:  May 2012

Period:  21st Century

Review


Eva Østergaard: Spaces and Places

30 June 2012  Flensborg Avis
Lars Geerdes

Løgumkloster Kirkes særprægede akustik udnyttes på spændende måde af fem danske komponister. 

Løgumkloster

Kirken i Løgumkloster har med sin særlige akustik altid trukket musikere til. Fløjtenisten Eva østergaard ( f. 1966) er en af dem, der har spillet her mange gange, og imponeret over rummets særlige muligheder bad hun en række danske komponister om at skrive musik til hende under hensyntagen til kirkens specielle atmosfære.

Det var Peter Bruun ( f. 1968), Jexper Holmen ( f. 1971), Torben Snekkestad ( f. 1973) og Thomas Agerfeldt Olesen ( f. 1969), der løste opgaven, og resultatet kan nu høres på en særdeles spændende cd med titlen » Spaces and Places « . Man vil dog formentlig aldrig komme tii at høre denne musik i en koncert.

Under den høje hvælving, på klostergangene og i kirkens små skjulte rum er stykkerne blevet optaget » lag på lag « . Eva østergaard spiller op til ni fløjter samtidig, og det siger sig selv, at det kun kan realiseres ved hjælp af tekniske finesser.

Mikrofonerne er blevet placeret forskellige steder i rummet, og fløjterne er blevet spillet i varierende placeringer i forhold til mikrofonerne.

Dertil kommer, at der ofte er tale om meget forskellige fløjter, der på denne måde spiller sammen. Resultatet er en helt speciel rumklang.

Jexper Holmens to stykker er skrevet til ikke færre end ni bas-fløjter, mens Torben Snekkestads » Francis Sketched « kun bruger en alt-fløjte.

Peter Bruun bruger piccolofløjte, C-fløjte , alt-fløjte og bas-fløjte plus klokker (spillet af Peter Langberg) og stemme, som komponisten selv bidrager med. De fire nævnte fløjte-stemmer er også besætningen i Thomas Agerfeldt Olesens » Stralsund « . Peter Bruun er, ligesom Eva østergaard, en hyppig gæst i Løgumkloster. Hans stykker er til dels variationer over gamle salmer ( » Den yndigste rose er funden « og » Guds godhed vil vi prise « ) med tekster af Brorson og Grundtvig, dels en ny komposition bygget over melodien» Jesus, dine dybe vunder « med tekst af Kingo. Det er ganske enkelt en ny form for kirkemusik.

Torben Snekkestads » Francis Sketched « er inspireret af Francis Bacons berømte maleri » Triptych « . Stykket er baseret på en lang, hviskende tonerække, der ganske langsomt ændrer sig i løbet af de godt ti minutter, stykket varer. Komponisten kalder det selv for et » maleri for øret « . » Stralsund « af Thomas Agerfeldt Olesen er inspireret af naturfænomenet » sort sol « , som to gange om året kan opleves i Tøndermarsken ikke langt fra Løgumkloster. Fløjterne efterligner fuglelyde, men fortolker samtidig den enkelte fugls eller hele flokkens bevægelser. Når man en gang har overværet » sort sol «, kan man straks genkende bevægelserne.

Stralsund

- I ( den østtyske havneby) Stralsund gav jeg efter for nogle fordomme om fløjten, begrunder komponisten, hvorfor stykket netop har fået titlen » Stralsund « . Et noget specielt indslag på cd'en er » The Dark Room « , som Morten Olsen ( f. 1961) står bag. Han er ligeledes komponist, men også produceren af denne cd. » The Dark Room « er dog ikke en egentlig komposition, men et remix af dele af cd'ens indhold, » en lyd-collage af stumper og stykker fra cd'ens andre værker «, som det står i hæftet. Efter at disse stykker formentlig ikke kan spilles live i f. eks. Løgumkloster Kirke, kan det kun anbefales at lytte til cd'en. Musikken er kompleks og spændende, og mange steder også rigtig smuk -og så tager den jo udgangspunkt i en af grænseregionens mest markante bygninger.

A CC Music Store Solution