Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226550

Barcode:  636943655023

Release month:  Jan 2011

Period:  21st Century

Review


Juliana Hodkinson; Niels Rønsholdt: Fish & Fowl

09 February 2011  Dagens Nyheter
Matrin Nyström
4/4 Stars

I samband med releasen förra veckan av Fab Labs remixprojekt "New age" (recenserad 2/2) anordnades en debatt med flera av de medverkande/utsatta tonsättarna, där det frågades om vad som skulle ske med musiken om den skickades tillbaka till de ursprungliga upphovsmännen och de fick remixa sig själva.

 

Som ett omedelbart svar från Danmark kommer nu Fish & Fowl där tonsättarna Juliana Hodkinson och Niels Rønsholdt först låtit kammarensemblen Scenatet spela in sina verk i en studio och sedan remixat dem till en ny sammanhängande enhet. En fascinerande dialog mellan två temperament, mellan noterad komposition för akustiska instrument och elektronisk ljudkonst där själva andningen, dovt pulserande, suckande och stundtals upphetsat stönande, utgör den sammanhängande länken.

 

Musiken trevar, famlar, smeker och vilar i ett oavbrutet spel mellan närhet och avstånd, det uttalade och det outtalade. Som om den ville göra sig till röst för det mellanrum som skiljer ansiktet från masken.

 

Bästa spår: "Fish & Fowl" är en organisk helhet utan spår men lyssna efter ca 23 minuter då breda dramatiska pianoackord öppnar för en klanglig förvillelse mellan en kvinnoröst.

A CC Music Store Solution