Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226544

Barcode:  636943654422

Release month:  Jan 2009

Period:  Early 20th Century

Review


Else Marie Pade: Aquarellen über das Meer; Illustrations

02 September 2009  Politiken
Thomas Michelsen
5/6 Hjerter

Blinkende sputnikker

Det begynder med en rullende brænding. Hvid støj bringes til at pulsere som blodet i et system af årer. Klangene er elektroniske. Blandet med klange fra harpe og slagtøj.

Den elektroniske bearbejdelse virker modernistisk på en måde, der i dag klinger altmodisch, og læser man pladenoterne til en ny cd med hidtil ukendte værker af Else Marie Pade, åbenbares det da også, at hun begyndte på ' Aquarellen über das Meer' i 1968, hvor danskeren deltog i et af kompositionsmusikkens historisk berømte modernismekurser for komponister i Darmstadt i Tyskland.

Resultatet - et stort klangepos med recitation - varer en hel halv time. Det har sin titel efter en serie med 21 akvareller af havet, men især defineres det ved sit skelet af ord: et langt, tysksproget digt. Teksten i sig selv besynger på nærmest romantisk vis oceanet som mor og far. Elsker og elskerinde.

Evigt stjernespejl og ungdomskilde
Musikken, der omgiver ordene, er omhyggeligt udmålt i lige lange episoder. De danner stemningsmæssige klangbunde for tekstens patetiske strøm og skaber en på én gang umiddelbar og modernistisk klangkulisse for oplæserens rolige, men klare og indtrængende lovprisning af havet.

SIDEN 1990' ERNE har Else Marie Pade fået en overvældende renæssance som inspirator og gudmor for den første store, voksne generation af danske electronicakunstnere.

En gruppe af glade eksperimentatorer, der flittigt har besunget og remikset den i dag 84-årige komponists gemte og glemte værker. At få endnu to af dem frem i lyset, som det sker på denne nye cd, er rigtig godt.

For musikken er fremragende. Især cd'ens andet værk, der er færdiggjort i 1995, men som bygger på gamle spolebånd fra Pades frodigt eksperimenterende periode i 1950' erne og 1960' erne. Dermed slår musikken bro fra komponistens fortid til hendes renæssance.

' Illustrationer' er rent elektronisk. Ved at sample gamle båndrester er fremkommet fire eventyrlige nye satser. Som andre af Pades værker er de eksempler på den voksnes evne til at fastholde og udnytte barndommens legende fantasi og kraft.

Første sats lader suset fra universet perforere af blinkene fra 1.000 sputnikker, der som myriader af teknologiske stjerner skaber variation i evighedens susende, iskolde monotoni. På samme måde arbejder de tre følgende satser med sælsomme, eventyrlige enhedsbilleder, hvor et minimalt materiale tilrettelagt i få lag sætter lytterens forestillingsevne i sving på ture ud i universet og til både kong Vinters og Havkongens rige.

BAGVED musikken ligger strenge på forhånd fastlagte kompositionsprincipper, forstår man på teksten til cd'en, men det behøver man egentlig ikke at vide noget om. For musikken er lige til at lytte til.





A CC Music Store Solution