Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226121

Barcode:  636943612125

Release month:  Jun 2015

Period:  Baroque

Review


Thomas Kingo's Sacred Song Books

18 December 2015  Morgenbladet
Erling S. Sandmø

Ingen stemme er så overbevisende som din egen, enten den klinger alene eller sammen med andre. Det er det som gjør sangen så viktig for alle fællesskaper, både for dem som allerede er fast sveiset sammen, for dem som vil samle nye medlemmer, og for dem som vil holde fast på dem de har, i glæde og i angst. 1600-tallets store danske salmedikter, Thomas Kingo, skjønte dette til bunns. 

Kingo er særlig kjent for to salmesamlinger, de to bindene av Aandelige Sinugekoor, gitt ut i 1674 og 1681. Mange av salmene synges fremdeles, både i danske og norske kirker, og noen av dem er blant de mest overveldende sanger som er skrevet på våre språk, som "Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe" og "Far Verden, Farvel". 

De er våre historiske følgesvenner, og kanskje nettopp derfor kjennes det dramatisk å bli presentert for dem på nytt, ikke som deler av ritualer og gudstjenester, men som musikk. Det er det som skjer her, på en ny cd der det danske Phemius Consort fremfører Kingosalmer som solonumre med ensemble, for å gi dem tilbake deres preg av å være barokkmusikk, skrevet mens komponister som Luly og Buxtehude var aktive. Kingo fulgte oppmerksomt med på hvilke melodier som fenget folk rundt ham og satte tekster til flere av dem - også for eksempel, den katolske operakomponisten Lully. 

Phemius Consort gir salmene lette, tidsriktige arrangementer og fremfører dem til dels sammen med verdslig musikk av det slaget som inspirerte Kingo. Det er stilsikkert gjort, poengtert spilt og sunget med en overbevisende sammenstilling av patos og uskyld. De to sangerne, Else Torp og Jakob Bloch Pedersen, er skolerte barokksangere, men de synger som om de står i private rum, midt i en sammenkomst av familie og noen få, nære venner. De tar vare på sangenes brukspreg, og dermed synger de dem også som rå, religiøs maktkunst. Musikken er utmerket, men det er tekstene som ryster. 

Salmene er av to slag: en mørk og en lys - selvsagt ofte stilt sammen i en og samme sang. Mørket ligger i sangernes visshet om egen synd, urenhet og død: lyset finnes i den like stærke vissheten om nærheten til Gud, om døden som renselse og håpet om frelse. Men det er mørket som gir tekstene dyp, det er et mørke som fyller tankene, et mørke som driver sangenes jeg, den troende, till å tvile på alt i henne selv.

Men mørket er poetisk og konkret, som når sangens jeg slukker lyset om natten og kjenner myggen stikke, og straks lar seg forflytte til graven, "Hvor Ormen de skal vrimle i min Hud / Og æde disse Verdens Lyster ud". OM da ikke Kingo uttaler seg mystisk og transcendent, som i "Sorrig og Glæde" "Armod skal prydes i rigeste Klæde / Svaghed skal reysis på sunderte Been". Dette sang de, arme, slitne folk, skambankede, radmagre og skitne.

Herskapet sang også, og rede var de nok alle. Men de ble ulikt rammet, for Kingo fikk hver og en til å synge for seg selv at det eneste de kunne gjøre her i det jordiske, var å finne seg i sin skjebne og vente på døden. Det falt nok lettere for noen enn for andre, og for de historisk sentimentale blant oss er dette opprørende lytning. Det mest uhyggelige er at Kingo er så god, at tekstene er så presise, berørende bud om elendighet, og at melodierne er så glade, lettfattelige og lyse. De fyller gleden med tvil og selvforakt og nederlag.A CC Music Store Solution