Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226121

Barcode:  636943612125

Release month:  Jun 2015

Period:  Baroque

Review


Thomas Kingo's Sacred Song Books

27 July 2015  Flensborg Amtsavis
Lars Geerdes

Kingo-salmer befriet for puds
Teologen Thomas Hansen Kingos salmer har i vore dage deres faste plads ved fællessangen under gudstjenester. Ikke et ondt ord om det, men Kingos oprindelige intention med salmerne var, at de skulle synges ved andagt i hjemmet og familien. "Salmer, som skulle styrke den kristne tro hos den enkelte dansker -og vel at mærke på modersmålet."


Det fremgår af pladeselskabets kommentar til en ny cd med inspilninger af en del af Kingos salmer, som udkom på tryk i to dele i 1674 og 1681 med titlen "Aandelige Siunge-Koor". Det er det danske ensemble Phemius Consort, der har indspillet salmerne, og pladen, der er udkommet på Dacapo Records, er en ægte perle. "Man kan sige, at vi har befriet Kingo fra flere århundreders lag puds, som fællessangtraditionen i folkekirken har tilført hans salmer", siger Jakob Bloch-Petersen, som er en af grundlæggerne af Phemius Consort. "Mange vil nok være overraskede over at høre den lette, dansante måde, vi opfører musikken på", siger bassangeren, som sammen med sopranen Else Torp står for den vokale del af indspilningerne.

Populære melodier
Kingo, der levede fra 1634 til 1703, brugte meget målrettet kendte viser og folkesange samt populære melodier af samtidens store komponister til sine tekster for at få lettere tilgang til folket. "Han mente, at en god og velkendt melodi styrkede oplevelsen af salmernes religiøse indhold -og der er ingen tvivl om, at han ville have kedet sig, hvis han hørte salmerne som de synges i folkekirken i dag", siger Jakob Bloch Petersen. På en spændende måde supplerer Phemius Consort på cd'en Kingos salmer med nogle af datidens kompositioner af Jean-Baptiste Lully, Johann Schop, Diderik Buxtehude og Adam Krieger - dels som selvstændige indslag, og dels som mellemspil "ritorneller" mellem de enkelte salmevers, og det var også almindelig praksis i Kingos tid, når en solosang eller salme skulle opføres i kirken eller ved hoffet.

På orgel og cembalo høres den anden af ensemblets grundlæggere, Allan Rasmussen. De instrumentale numre på pladen er i sig selv meget smukke. I forbindelse med salmerne -både kendte og ukendte- som fortolkes med stor indlevelse af Jakob Bloch Petersen og Else Torp, opstår der en fantastisk helhedsoplevelse.A CC Music Store Solution