Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226113

Barcode:  636943611326

Release month:  Mar 2015

Period:  21st Century

Review


Ekkozone spiller Karsten Fundal

01 May 2015  Magasinet Klassisk
Per Rask Madsen

Sindrige labyrindter af toner udfolder sig på ensemblet Ekkozones debut-cd, som de har helliget kammermusik af Karsten Fundal. Ekkozone spillede med bragende succes på Roskilde Festival i 2013, dengang var det Steve Reichs 'Musik for 18 Musicians', og på den nye cd med danske værker skifter slagtøjsensemblet til mere komplekse og varierede tilstande.

Fundal lægger ikke skjul på sine komponist-helte hverken i værktitler eller i klingende realitet. Og hans udvidelse af paletten til også at skrive filmmusik har fået hans mere eksperimenterende side til også at blive mere sanselig, selvom de matematisk inspirerede værker i særdeleshed ofte har evnen til at påvirke balancenerven.

I de senere år har den modne Fundal tyndet ud i teksturer, forenklet og søgt alternative måder at nærme sig lytteren på, ikke mindst demonstreret ved den mesterlige koncertinstallation 'Liquid Rooms' i Odense i efteråret. På Ekkozones cd hører man Fundal både før og efter hans udviklende flirt med filmmusikken.A CC Music Store Solution