Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226082

Barcode:  636943608227

Release month:  Jun 2014

Period:  Romantic

Review


Friedrich Kuhlau: Violinsonater vol. 1

18 June 2014  JC Klassisk
John Christiansen

Kuhlau! Findes der en mere dansk komponist? Kan man finde noget bedre at spille på en af disse dejlige overgangsdage, da foråret og sommeren smelter sammen? Nej, vel? Så må vi overse, at han til fornavn hed Friedrich, blev født i den nordtyske by Uelzen i 1786 og i 1806 kom til Hamburg. Men det gjorde også Napoleons franske tropper, og da byens unge mænd begyndte at blive tvangsindskrevet i den franske hær, flygtede Kuhlau til København. Det var altså en tysker, som begyndte at benytte danske folkemelodier i sin musik, og som også dermed var med til at skabe en dansk nationaltone. Det var en tysker, som skrev musikken til Heibergs nationalskuespil ”Elverhøj”. Men hvad gør det?

Duo Åstrand/Salo, som består af de to radiosymfonikere, ægteparret, violinisten og koncertmester Christina Åstrand og pianisten Per Salo, har på Det kongelige Bibliotek fundet nogle violinsonater af Kuhlau, som vist ellers var glemt. De har allerede spillet dem på koncerter landet over, og nu har de indspillet fire sonater for Dacapo. Resten følger senere. De viser et lidt andet billede af Kuhlau end i den meste kammermusik, for eksempel i musik med fløjten. Kuhlau beundrede Beethoven og kæmpede for hans musik, også da han kom til København. Her i violinsonaterne hører man tydeligvis Kuhlaus beundring for Beethovens kammermusik, men nok en lidt mere afslappet Beethoven, og alligevel er det samtidig en stærkere Kuhlau med styrke i det tematiske arbejde. Dertil kommer også lidt charmerende Schubert.

Kuhlau har også her skrevet melodisk inspirerende, så de fire sonater holder forventningerne om at være musik til netop disse dage og herhjemme. Den længste violinsonate er opus 64 i Es-dur. Faktisk er det en sonate for fløjte og klaver, som blev omskrevet og det ikke engang af Kuhlau, men det gør den ikke svagere, måske tværtimod. Andensatsen et godt eksempel på, hvordan Kuhlau fandt og benyttede folkemelodier. Folkevisen, der var kendt som De engellandske frøkener” og som Kuhlau også benyttede i ”Elverhøj” til sangen ”Der vanker en ridder” var den første, som Kuhlau benyttede i et stykke kammermusik. Desuden spilles de tre sonater i opus 79, alle mindre, men de er ikke små, og de er tilmed intensive i deres musikalske velvære.

Proportionerne i denne anmeldelse er allerede væltet. Så meget Kuhlau, for lidt Åstrand og Salo. Men hvad ville sonaterne være værd uden Duo Åstrand/Salos prægtige spil? Slet ikke det samme. Hendes violintone er stor og udtryksrig, og hans flygel er varmt tindrende. Samarbejdet betyder musik, som i sin inderlighed og sit udtryk giver en romantisk friskhed, som det er ideelt at lytte til netop nu

A CC Music Store Solution