Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226060

Barcode:  636943606025

Release month:  Nov 2012

Period:  Late 20th Century, Late 20th Century, 21st Century

Review


Per Nørgård: Songs from Evening Land - Helene Gjerris sings Per Nørgård

21 November 2012  GregersDH.dk (Gregers Dirckinck-Holmfeld blog)
Gregers Dirckinck-Holmfeld
5/5 Stars

FRA EN ANDEN VERDEN

Det er fremragende vokale fortolkninger, du kan opleve på Helene Gjerris’ indsyngning af en række Per Nørgård-sange. Sange, der strækker sig helt fra hans tidligste i halvtredserne til enkelte, der er komponeret efter årtusindskiftet. Sandelig sange fra en helt anden verden. Variationen og spændvidden i denne Nørgaard-opsamling sender Helene Gjerris og de medvirkende ni musikere på en rejse fra svenske Pär Lagerkvists naturmættede lyrik, som Per Nørgård satte enkle toner til allerede i 1950’erne, og frem til de splintrede verdener, han indfanger fra poeter som Alan Ginsberg, for ikke at tale om hvad han henter fra den skizofrene, schweiziske digter-komponist Adolf Wölfli. Helene Gjerris behersker det svære stof med enestående indlevelse – på scenen så vi hende i den pudsige Nørgaard-kollageforestilling ‘Tecni’ på Edison i foråret. Men hun rækker i disse cd-optagelser dybere og interessantere.

A CC Music Store Solution