Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226052

Barcode:  636943608821

Release month:  May 2011

Period:  21st Century

Review


Anders Koppel: Concertos

08 June 2011  Upsala Nya Tidning
Ulf Gustavsson
4/4 Stars

Stark dansk musikscen

Dansk konstmusik är inte bara Carl Nielsen, om nu någon händelsevis trodde det. Utgivningen av nutida dansk musik på cd är ymnig, med representanter för ett färgstarkt, ofta genreobundet musikskapande som förenar tradition med nytänkande på ett sätt som den musikaliske landsfaders Nielsen måhända har inspirerat till. Det sistnämnda tycks i hög grad gälla Anders Koppel, en av Danmarks flitigaste nu levande kompositörer som skrivit musik till mer än 200 filmer, teaterpjäser och baletter, samt ett stort antal fristående orkester- och kammarverk.

Hans rötter i den danska proggvågen, som musikaliskt ankare i rockgruppen Savage Rose, samt hans månåriga arbete i en balkaninspirerad jazzensemble, har måhända bidragit till hans befriat avspända attityd till själva den musikaliska formen, en obundenhet till ismer. På cd:n Concertos samlas några av Koppels nyare konsertverk i tolkning av Aalborgs symfoniorkester under Matthias Aeschbacher, samt solister. Här finns en lekfull tubakonsert med drag av programmusik eller symfoniskt poem, men en konverserande tubasats som ömsom struttar i instrumentets allra längsta register, ömsom svingar sig högt upp.

Reminiscenser av Richard Strauss eleganta neoklassicism återkommer i Koppels Sinfonia Concertante. Subtilt introppektiva kvalitéer och en återhållsamhet med klangmedlen förenas med en flödande, lättillgänglig melodik i trygg tonal förankring - som gör att Koppels musik omedelbart apellerar till lyssnaren. Den kan också påminna om filmmusik, och kompositörer som Ryuichi Sakamato och Phillip Glass.

(...)

Læs hele artiklen her: http://www.unt.se/kultur/stark-dansk-musikscen-1367040.aspx

A CC Music Store Solution