Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.226028

Barcode:  636943602829

Release month:  Oct 2009

Period:  21st Century

Review


Poul Ruders: Four Dances

01 February 2010  Magasinet Klassisk
Steen Chr. Steensen
5/5 Stars

 

Det store publikum kender nok bedst Poul Ruders fra et orkesterværker som 'Soltrilogi' og en opera som 'Tjenerindens fortælling'. Hér er der drøn på alle sanseindtryk i en musik, der trækker på senromantikkens tro på at kunne skabe billeder med musikken. Poul Ruders' produktion er selvsagt langt mere varieret og hans musikalske udtryk ligeså. Det gælder alt fra koncerter til kammermusik, hvor det musikalske materiale træder mere konkret frem, selv om Ruders' overbevisning om at kunne skabe billeder med musikken ikke er forsvundet - heller ikke i kammermusikken.

Det tyder titler som 'Nightshade' og 'Abysm' på, men også de fire satser i værket 'Four Dances in One Movement', der er titlen på denne nye cd med Ruders-værker, bærer associative titler. I 1. sats er det 'Whispering', hvor en tyst klarinet spiller op til dans. I næste sats brydes stilheden med abrupte indskud fra de øvrige instrumenter i kammerensemblet. Satsen hedder 'Rocking' og er båret af en rolig fremadskridende figur, der kalder flere og flere instrumenter til sig og langsomt stiger på i tempo og lydstyrke - i valsetakt. 3. sats lever op til sit navn - 'Ecstatic' - og den er lige så kort som den er voldsom. Et af Poul Ruders vulkanudbrud, som man også kender dem fra orkesterværkerne. Der er reminiscenser af musikken fra de to første satser, men rytmerne er skæve og helt umulige at danse efter - hvis det da ikke er en dødedans, Poul Ruders hentyder til. I 4. sats med titlen 'Extravagant' samler Poul Ruders elementer fra de tre første satser og skaber en slags syntese præget af messingblæsernes skinnende lyde. I det hele taget er det klanglige spektrum umådelig varieret i 'Four Dances' komponeret 1983.

Værket 'Nightshade' er fra 1987 og skrevet for 10 instrumenter, selvom det lyder som om, der er mange flere. Poul Ruders kalder på ekstreme registre og spilleteknikker, og hans klangverden er vidtfavnende. Værket fremstår som en undergangsvision - en langsom bevægelse, der musikalsk æder sig selv op. Måske med reference til titlen: natskygge, der i planteriget er en familie med giftige medlemmer. Dette værk kalder på det allerbedste i det britiske ensemble fra Birmingham og dirigenten Oliver Knussen, der selv er komponist og kan frembringe sådanne visuelle mørkevisioner, hvor alle lag i musikken indeholder noget skæbnesvangert. Netop i dette værk genkender man nogle af de musikalske chokeffekter, som Poul Ruders senere har gjort flittigt brug af bl.a. i sine operaer.

Det tredje værk på cd'en er af nyere dato. Det er i tre satser, har titlen 'Abysm' og er komponeret 2000 til netop Birmingham Contemporary Music Group. Titlen henviser til et Shakespeare-citat fra skuespillet 'Stormen', hvor "abysm of time" bliver til et musikalsk ledemotiv med uendelighedsperspektiv. Ikke noget lykkeligt perspektiv - men endnu en rejse ind i mørket. Værket er fuldt af billeder i bedste Ruders-stil, selvom man måske ikke direkte kan høre de billeder, komponisten lige har tænkt sig. Og musikken er først og fremmest manende, så det næsten gør ondt. Poul Ruders skriver ikke for at behage sit publikum, men han er drevet af en nødvendighed, som meget tydeligt kommer frem netop i disse tre værker. Hele udgivelsen er båret af høj kvalitet: fra musikere, dirigent, lydteknikere og helt frem til de fine værknoter i hæftet skrevet af Stephen Johnson. Herligt at læse en skribent, der graver et lag dybere ned end blot de associationer og billeder, musikken skaber. Det er nemlig i dette lag, at Poul Ruders viser sin sande styrke.

A CC Music Store Solution