Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  CD

Catalogue Number:  8.207001

Barcode:  636943700112

Release month:  Jun 2010

Period:  Late 20th Century

Review


Vagn Holmboe: The Complete String Quartets

06 September 2010  Svenska Dagbladet
Lars Hedblad
5 Stars

Vagn Holmboe (1909-1996) var den ledande danske symfonikern efter Carl Nielsen. Instrumentalmusik dominerar hans verk, vid sidan av 13 symfonier bildar de 20 stråkkvartetterna kärnan i hans närmare 400 kompositioner. De utgör, vid sidan av Hilding Rosenbergs kvartetter, det tyngsta bidraget till genren i Norden under modern tid. Danska Kontrakvartettens inspelningar 1992-2000, tidigare utgivna på Dacapo, släpps nu samlade i en box.

Naturälskare som han var planterade Holmboe själv genom åren 3000 träd på sina marker på norra Själland. Askes och frihet, intellektuell stringens och organisk förvandling kombineras i hans musik till en "kontrollerad extas". Mot det ofta lyriskt-expressiva i Rosenbergs kvartetter står det sublima som grundelement hos Holmboe. Hans idiom, präglat av en viss raffinerad torrhet, förfinades och stramades åt genom åren. I det experimentella 60-talet blev han med sin egen raka kurs en outsider.

Även om det expressiva elementet inte är grunden i Holmboes stråkkvartetter berikade han både sina symfonier och kvartetter med folkmusikaliska element från Östeuropa. Under några år på 30-talet studerade han rumänsk musik på Balkan. Influenser från Bartók flyter in i hans första stråkkvartett (1949). I den sjätte kvartetten (1961) använder han den dåförtiden populära metamorfostekniken, det vill säga materialet i de fyra satserna är avlett från öppningstemat.

I kontrast mot denna kontrollerade stringens har den sjunde kvartetten en bredare känsla med en mörkare ton i adagioavsnittet. Klassicistisk anknytning finns i användningen av diatoniska skalor à la Haydn, som var en förebild för honom redan i ungdomen, liksom i en viss subtil förnämhet. Endast fyra av kvartetterna är dock fyrsatsiga. Hans utvecklade klassicism har en parallell hos formgivare som Kaare Klint och Ole Wanscher.

Kvartett nr 14 (1975), är mer inåtblickande, påminner om den sene Sjostakovitj. En sorts enhet bildar de fyra sista kvartetterna (1982-85), vars titlar anspelar på olika dygnstider, Mattinata (morgon), Giornata (dag), Serata (kväll) och Notturno (natt). Kvartettarrangemang av 10 violinduor plus kvartettstycket Via Peria, skrivet för Kontrakvartetten, bildar de elva satserna i Svaerm (1992). Holmboes sista verk, Quartetto Sereno (1996) fullbordades av hans elev Per Nørgård. En i sanning rik samling kammarmusik för den sparsmakade, utsökt framförd av Kontrakvartetten.

A CC Music Store Solution