Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  SACD

Catalogue Number:  6.220575

Barcode:  747313157563

Release month:  Mar 2012

Period:  Early 20th Century

Review


Rued Langgaard: String Quartets Vol. 1

01 June 2012  OPUS.41
Jerker Sjöqvist
6/6 Stars

Betyg:

Ljudkvalitet: 

 

Att det inte är lätt att vara profet i sitt hemland har inte minst denne danske kompositör (1893-1952) fått erfara. I det fylliga kommentarhäftet inleds hans presentation rakt på sak: 'Rued Langgaard is an outsider in Danish music.' Det hade varit passande att åtminstone vad beträffar hans musikskapande lägga till ett litet 'oförtjänt', om man inte i outsider-begreppet vill inbegripa ovanlig produktivitet. Idag, noteras det, finns oräkneliga av hans 431 kompositioner inspelade. Håller bråkdelen samma höga standard som här inspelade kvartetter får outsider-beteckningen antas avse att han är enastående bra ... Så var det nu inte under hans levnad, då han olyckligtvis var på kant med hela etablissemanget med Carl Nielsen i spetsen.

Glädjande nog har han nu välförtjänt uppmärksammats och i detta fall av fyra rikt begåvade, för att inte säga fullfjädrade, men åtminstone vid tiden för inspelningen, fortfarande studerande, unga danska stråkmusiker. De bildade sin Nightingale String Quartet i 2007 och har redan prisats i flera prestigefyllda sammanhang. Både de och Rued Langgaard gratuleras till en strålande inspelning.

A CC Music Store Solution