Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  SACD

Catalogue Number:  6.220565

Barcode:  747313156566

Release month:  Mar 2011

Period:  Early 20th Century

Review


Rued Langgaard: Piano Works Vol. 2

16 January 2012  Opus
Jörgen Lundmark
4/6 Stars

En dansk Schumann

Rued Langgaard (1893-1952) var en särling i danskt musikliv. Hans romantiska och i många fall konservativa, men samtidigt ytterst personliga, musikstil hade liten framgång i Danmark där Carl Nielsen dominerade. Langgaard studerade ett kort tag för den äldre kollegan och hade ett komplicerat förhållande till dennes musik. Eller som han själv uttryckte "Varför ständigt denne Carl Nielsen! Men jag kan göra samma sak - på mitt eget sätt!".

Langgaards mest uppmärksamma verk är de 16 symfonierna och operan Antikrist. Men eftersom både fadern (också han kompositör) och modern var pianister, blev det naturligt att Langgaard skrev mycket också för det instrumentet. Många av verken bygger på poetiska och religiösa teman eller är inspirerade av resor och platser. Här finns både sonater och längre fantasier, men även ett antal karaktärsstycken samlade under en titel.

Det är uppenbart hur mycket Robert Schumann betytt för Langgaard. Ibland bliver avståndet till förlagen väl kort, som i Fantasi-Sonat (1916) och Vanvids-Fantasi (Vansinnesfantasi, 1949) där arvet efter Schumanns C-durfantasi vilar tungt över musiken. Båda verken finns på Berit Johansen Tanges förstå volum med Langgaards pianomusik.

Den här nya vol ymen visar upp större variation och bredd: från den mycket charmerande och melodisk tiltalande samlingen Sommerferie i Blekinge (1016) till den betydligt mer experimentella Afgrundsmusik (1921). Skivans mest intressanta spår är dock fantasin Adorazione (1934), vars religiösa tematik och meditativa karaktär för tankarna till Liszts Bénédiction de Dieu dans la solitide. Tolkningarna är direkta och genomtänkta, och är dessutom mer nyanserade än på den första cd:n. Bäst är Berit Johansen Tange i de lyriska verken. I de briljanta passagerna i till eksempel Afgrundsmusik hade det dock behövts en större pregnans. Inspelningen är något distant, vilket påverkar tydligheten. Det är dock en klar förbättring jämfört med den vassa upptagningen på volym ett.

 

A CC Music Store Solution