Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  SACD

Catalogue Number:  6.220528-29

Barcode:  747313152865

Release month:  Apr 2009

Period:  Early 20th Century

Review


Rued Langgaard: Messis

02 November 2009  OPUS
Gunnar Lanzky-Otto
5/5 Stars

BETYG: 5
LJUDKVALITET: 5

Håll med om att ingen kunde koka ihop verk- och satstitlar som bäddar för fredagsmyset som Rued Langgaard: I mörkret utanför, Begravd i Helvetet, Dödsriket. Under 30-talet befann han sig i en kompositorisk kris, men ändå växte ett av orgellitteraturens längsta verk fram, sats för sats under lång tid. Messis, med en speltid på bortåt två timmar, är indelad i tre "kvällar": Messis, Juan och Begravd i Helvetet samt ett avslutande postludium.

Latinets Messis betyder skördetid, syftande på Matteusevangeliets ord om ogräset, det onda, som växer sida vid sida med vetet, det goda, intill skördetiden, då ogräset sorteras bort och bränns. Skördetiden blir en symbol för världens ände. I Messis vill tonsättaren, som hans främste kännare Bendt Viinholt Nielsen framhåller, minnas en förlorad tids skönhet och visa ett musikaliskt kompendium över tiden kring förra sekelskiftet, en period han såg som på alla sätt avgörande för världens tillstånd. Här är den senromantiske, ofta inåtvända Langgaard, men även en och annan våldsam urladdning, bara en liten gnutta modernism. Trots att verket både idémässigt och musikaliskt är centralt för kompositören kan man knappast säga "Börja här!" till den som vill lära känna honom, men för samlaren är detta så klart ett måste. Flemming Dreisig är strålande här i sin andra inspelning av verket, nu på Marcussen-orgeln i Köpenhamns domkyrka. Kopplingen är också självklar: Sent om sider, 1947, fick Langgaard äntligen möjlighet att framföra Messis tredje afton i en direktsänd radiokonsert från domkyrkan i Ribe. I sista stund skapade han istället ett, med undantag av första satsen, helt annat verk över samma berättelse (om den rike mannen och Lazarus) och spelade det istället.

Ingen verkar ha brytt sig. Titeln blev nu In ténebras exteriores - I mörkret utanför - med charmiga Begravd i Helvetet tillagt som undertitel. Langgaard kände sig naturligtvis så, i mörkret och begravd, i förhållande till Danmarks mer centrala musikliv.

Dacapo presterar än en gång en cd som man måste ha redan för dess utseende, något mer mystiskt lockande har sällan skådats! Men vad, vad i all världen är det? Jo, nu ser jag. Det är ju ett manöverdon.

A CC Music Store Solution