Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  DVD

Catalogue Number:  2.110413

Barcode:  747313541355

Release month:  Oct 2014

Period:  21st Century

Review


Håndarbeid for viderekomne

16 January 2015  Morgenbladet
Emil Bernhardt

Å fikle med en gummistrikk, hva har vel det med musikk å gjøre? En god del, om vi følger den danske, Berlin-baserte komponisten Simon Steen-Andersen (født 1976). Hvem har ikke hørt den dumpe tonen når strikken strekkes, eller smellet når den ryker og farer spiralisk til værs? Som få andre har Steen-Andersen øre for intensiteten i de mest flyktige trivialiteter, og med velutviklet dyktighet setter han dem inn i organiserte sammenhenger. Ja, det handler faktisk om komposisjon, nærmest av klassisk type. To verk av Steen-Andersen, som for tiden er en av Europas mest feirede komponister i den yngre generasjonen, finnes nå på en ny DVD: Black Box Music, imponerende fremført av den norske slagverkeren Håkon Stene og Oslo Sinfonietta, som også urfremførte verket på Ultima i 2012. Deretter en utgave av det variable konseptverket Run Time Error, med Steen-Andersen selv som utøver.

Hendenes scene. Verkene er ulike, men typiske for komponisten; enkle elementer er plukket opp og iscenesatt med slående stringens. Black Box Music foregår, som tittelen antyder, inne i en sort boks, i virkeligheten på størrelse med et gammeldags tv-apparat. Inne i boksen romsterer Håkon Stenes hender med alskens objekter. Med forbløffende presisjon håndterer han plastkrus, stemmegafler og nettopp gummistrikker i spenn. I tillegg dirigerer han ensemblet som er plassert utenfor. Det hele blir overført via et kamera inne i boksen og projisert på veggen bak. Særlig to elementer er tydelige: Det ene er hvordan boksen utgjør verkets scene. Her er sceneteppe, lys og diverse konstruksjoner, alle betjent med Stenes nennsomme håndarbeid og eksponert i stort format. Den lille scenen blir dermed overveldende, vi får en egen mulighet til å observere detaljene, og stadig oppstår underfundige, halvkomiske situasjoner. Det andre elementet er forholdet mellom hendenes gester og ensemblets lyd, en forbindelse som både bekreftes og utfordres. Det er utvilsomt noe virtuost ved Steen-Andersens arbeid her. Ideen er på den ene side enkel og stram, på den annen side utviklet nærmest i det uendelige. Eksempelvis varierer Stenes håndbevegelser mellom tradisjonelle dirigentgester, figurasjoner fra skygge-teater, som hunden som biter, og illustrasjoner – et sted legger han fingeren på pulsåren, mens hjerteslagene låter fra ensemblet. Forholdet mellom tradisjon, teatral re-presentasjon, visualitet og lyd er slik spilt ut på en både lettfattelig og suggererende måte.

Ser seg aldri tilbake. Samtidig er det slående hvordan Steen-Andersen komponerer i nesten tradisjonell forstand; elementene er ikke bare vist frem, men også tydelig formet og utviklet, både på detalj- og storformplan. Det handler om å tømme materialet for dets muligheter, vri og vende i tiden, på en måte som får rekken av variasjoner til å fremstå som uendelig. Her er Steen-Andersen en mester; bevegelsen synes selvgående, og blir til tross for overlegen kløkt og oppfinnsomhet, aldri konstruert eller tvunget. Om det er noe jeg savner, måtte det være en langsommere utviklig også av det mer poetiske potensialet som ligger i denne musikalske refleksjonsformen. Energien og intensiteten i idéstrømmen er formidabel, men verkene ser seg aldri tilbake. Tidvis får uttrykket noe utålmodig, nesten stresset ved seg, som om strikken alltid er spent. Som kjent kan den også ryke, og deretter følger stillheten. Den kan også være ganske fin.

A CC Music Store Solution