Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Format:  DVD

Catalogue Number:  2.110406

Barcode:  747313540655

Release month:  May 2007

Period:  21st Century, 21st Century, Early 20th Century

Review


Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Music is a Monster (DVD)

03 May 2007  Politiken
Dorte Hygum Sørensen
4/6 Hjerter
Ord, musik og billeder hænger inspirerende godt sammen i Jytte Rex' vellykkede portrætfilm om den usentimentale komponist Pelle Gudmundsen- Holmgreen. 

Mange musikere, malere og komponister har vanskeligt ved at sætte ord på deres nonverbale kunst. Pelle Gudmundsen-Holmgreen er absolut ikke en af dem. Som han udtrykker sig i Jytte Rex' portrætfilm, åbner han ørerne for indholdet i og meningen med kunsten. Ikke blot sine egne moderne, klassiske kompositioner, men også andre kunstneres værker kan han tale misundelsesværdigt præcist, uprætentiøst og subjektivt om. Hans beskrivelser af for eksempel den muntre blå farve hos maleren Vermeer, elektriciteten i komponisten Stravinskys nervesystem og den usentimentale refleksion hos dramatikeren Samuel Beckett er næsten uden tillægsord. Gudmundsen-Holmgreens far var billedhugger, og den nu 74-årige søns sprog er stofligt, ja skulpturelt, som hans særprægede musik også er det.

Ikke fordi relationen mellem faderen, sønnen og kunsten spiller en rolle i portrættet med titlen 'Musikken er et monster'. Det er ikke en dannelseshistorie om det nordkøbenhavnske kunstnerbarn, der kom på konservatoriet, begyndte at komponere musik for aparte for de fleste og alligevel opnåede at blive kanoniseret af Kulturministeriet og få Carl Nielsen Prisen og Nordisk Råds Musikpris. Det er heller ikke en fysisk stillestående talefilm, selv om Gudmundsen-Holmsgreens stemme og hans slanke ansigt med de huggede furer har store roller. 

JYTTES REX' film går direkte til relationen mellem manden og den musik, der ifølge ham selv har drevet ham som et monster, en dæmon eller et narkotikum. Så han aldrig har fred i hjernen. »Musikken er altædende «, siger Gudmundsen-Holmgreen og omtaler sig selv som en dårlig ægtemand, far og bedstefar, fordi noget andet end familien kom i første række. Til gengæld får han altså associeret til forbilleder som John Cage og Samuel Beckett og til persisk perlefiskersang, mongolske vokalteknikker samt lydene af stens »mumlen «, sands »hvisken-tisken« og guldfuglens sang, så man føler sig inspireret og beriget i hans selskab. 

Det er naturligvis ikke alene hans ære. At han virker så godt på lærredet, skyldes Jytte Rex' visualisering af ham. Man ser ham danse med lukkede øjne, løbe af sted på en landevej som et kattedyr på jagt eller ligge på ryggen i en moden kornmark. Bevægelser er lige så vigtige for mennesket som for hans musik. Derudover illustrerer Rex, hvad han siger og spiller på måder, så man bliver grebet af gentagelserne, bruddene, farverne, humoren og det kontrære i hans musik. Der er meget musik i filmen. Og på de rigtige steder ledsages kor og instrumenter af billeder fra et asiatisk landskab støvende af hede, planteliv på havbund, en tågedampende mørkegrøn skov eller mennesker fra Gudmundsen- Holmgreens liv. Et godt stykke inde i filmen kan man fejlagtigt tro, at rulleteksterne er på vej, mens man hører en meditativ 'Langt ud' i skoven'. Bortset fra småbitte ting er 'Musikken er et monster' ellers en film så musikalsk, at man bliver høj i hjernehatten af den. På 12-tone-måden.

A CC Music Store Solution