Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Bent Lorentzen

Piano Works


Erik Kaltoft
Jens Schou, bass clarinet

Bent Lorentzen, composer

About:
Today Bent Lorentzen is seen as the great ‘soundmaker' of Danish music. The 67-year-old composer has always gone his own way, and if one has had the desire and opportunity to follow him, he has constantly revealed new experiences of sounds and timbres. This is equally true of Bent Lorentzen's piano music, central works of which are played on this CD by the pianist Erik Kaltoft. Kaltoft has described the piano pieces as ‘études and improvisations at one and the same time'. They are both tightly constructed and borne up by the composer's urge to be playful. Anything can happen.

The piano works cover three decades in Bent Lorentzen's output. From 1971 comes Five Easy Piano Pieces, which was Bent Lorentzen's first printed piano work. Whether they actually are easy, the pianist must judge, but one thing is certain: they demonstrate the composer's fervent passion for bells – the timbres and sound-waves of bells. Colori from 1978 is a real paintbox of sounds. Each movement has its colour association: Rosso, Bianco, Oro, Azurro and Nero. From the flapping of the red First of May banners to the black colour Bent Lorentzen experienced on his journey in Brazil. Here all the parts of the grand piano are incorporated in the playing – there is no sound that is not explored. In Goldranken from 1987 Bent Lorentzen is influenced by Hermann Hesse's novel Steppenwolf – an important source of inspiration – and the music suggests a wealth of associations. Bent Lorentzen's playing with sounds has always had the quality of triggering off the imagination and the emotions. This is also demonstrated by Nachtigall from 1988 – here in a version from 2000 for piano and bass clarinet; actually a piano fantasia over the fantastic universe of the nightingale. The most recent work on the CD is from 1994 and bears the title Abgrund. The music works its way into the most value-laden chord in musical history – the Tristan chord – but otherwise it is the idea of Dante's Inferno that has formed the music. The composer's associations are many – and one can add one's own.

Buy CD

  $14.20
Download album (MP3)   $9.80
Select download format:
learn about formats

Track listing:

Prices shown in US Dollars
Colori (1978)
1

I Rosso

3:31 Play $1.40
2

II Bianco

4:02 Play $1.40
3

III Oro

3:34 Play $1.40
4

IV Azurro

5:07 Play $2.10
5

V Nero

5:42 Play $2.10
6

Goldranken (1987)

11:07 Play $2.80
7

Nachtigall (1988/2000)

13:20 Play $2.80
For piano and bass clarinet
Jens Schou, bass clarinet
 
8

Abgrund (1994)

9:18 Play $2.10
Five Easy Piano Pieces (1971)
9

I Waves

1:24 Play $1.40
10

II Contrasts

1:19 Play $1.40
11

III Waves

2:16 Play $1.40
12

IV Bells

1:33 Play $1.40
13

V Waves

2:32 Play $1.40
Total playing time  65 minutes
Drama, drive og direkte appel
- et portræt af komponisten Bent Lorentzen

Bent Lorentzen blev født 11.2.1935 i Stenvad på Djursland - i en meget musisk familie. Faderen var en stor spasmager og velinformeret om musikdramatik (specielt Wagner). Operasangerinden Kirsten Schultz kom meget i hjemmet, hvor hendes unge fætter akkompagnerede hende på klaver og blev optaget af den måde at synge på. Kusinen blev gift med Svend S. Schultz, som allerede dengang var en produktiv operakomponist. Under deres besøg på Djurs¬land hjalp fætter Bent sin ældre ‘svoger' med at skrive noder rent, - han kom i en slags uformel komponistlære.
Den praktiske, håndværksmæssige dimension i arbejdet betyder meget for Lorentzen, der ser med en vis ambivalens på konservatoriernes komponistuddannelser - som han kender indefra som lærer. Lorentzens mere formaliserede uddannelse foregik først på Aarhus Universitet (da Knud Jeppesen var professor) og derefter på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, med eksamen i musikteori 1960 (her havde han Vagn Holmboe, Jørgen Jersild og Finn Høffding som lærere). Han var docent på Det jyske Musikkonservatorium 1962-71, og i den periode fulgte han kurser i Darmstadt og München (1965) og studerede elektronisk musik ved Stockholm Elektronmusikstudie (1967-68). Desuden var han medgrundlægger af Århus Opera-gruppe i 1963 og af Aarhus Unge Tonekunstnere (AUT) i 1966. I 1971 forlod han konservatoriet og har siden levet som fuldtidskomponist.
Han har haft vigtige poster i det hjemlige musiklivets organisationer, og han har vundet en lang rækker priser i internationale komponistkonkurrencer, bl.a. Prix Italia 1970 (for operaen Euridice) Serocki konkurrencen 1984 (for kam¬mer¬musikværket Paradiesvogel), International Korkompositionskonkurrence i Østrig 1987 (for Olof Palme), Olivier Messiaën-orgelprisen 1988 (For Luna), Vienna Modern Masters 1991 (for Klaverkoncerten), Musik og Poesi-prisen Belgien 1989 (for Enzensbergers Prozession). Han har modtaget Kunstfondens livsvarige legat siden 1982 og er herhjemme blevet hædret som Årets danske korkomponist 1990, og med Carl Nielsen prisen 1995.
Bent Lorentzen har komponeret i stort set alle genrer, også mange sjældne og ‘ukendte'. Til de sidste hører f.eks. musik for klokkespil, dramatiske pantomimer, jagthornsensemble og ‘lydformning'. Orkestermusikken tæller bl.a. koncerter for obo (1980), cello (1984), klaver (1984), saxofon (1986), trompet (1991) trompet og basun (1999), violin (2001); kammermusikken omfatter soloværker for orgel, klaver (alle værker er samlet på denne CD), trompet, saxofon, klarinet, guitar, violin, cello og kontrabas, desuden strygekvartetter og værker med blandede besætninger (2-12 instrumenter). Kormusikken omfatter talrige værker i en særlig teatralsk-dramatisk stil. Hertil kommer elektronisk musik og instrumentalteaterværker. Størst betydning har Lorentzen imidlertid som musikdramatiker med foreløbig 13 operaer (i forskellige formater og varigheder), hvoraf mange er uropført i udlandet. Den seneste - Der Steppen¬wolf (efter Hermann Hesse) - venter endnu på sin uropførelse. Operainteressen har ført til om¬fat¬tende dramaturgistudier og undervisning af kom¬positionsstuderende i musik¬dra¬ma¬tik.
Denne komponist har aldrig boet i et elfenbenstårn. Lorentzen har altid tilstræbt kommunikation og samspil med såvel musikere som publikum og institutioner. Somme tider har hans stræben været så ihærdig, at der ikke kom forløsning, men konfrontation ud af det. Et eksempel på dette var den såkaldte ‘Opera-strid' i Århus 1969, hvor Lorentzen som repræsentant for AUT formulerede ny musik-miljøets utilfredshed med den konservative repertoirelinie og den autokratiske styreform på Den jyske Opera på den tid. Synspunkterne stod stærkt over for hinanden, og det endte med, at AUT'erne afbrød Den jyske Operas forestilling på Aarhus Teater. En resolution blev læst op for det undrende publikum, før demonstranterne med hård hånd blev fjernet! Lorentzen fulgte aktionen op med to kronikker i Aarhus Stiftstidende, hvor han med stor klarhed gjorde rede for operaens problem som "truet dyreart" i den musikalske fauna, og hvor han formulerede en række konkrete fornyelses- og forbedringsforslag. Det kom der på kort sigt ikke meget ud af, men det er interessant at se - over 30 år senere - at næsten alle Lorentzens forslag er blevet til virkelighed! Han nøjedes heller ikke med at kritisere operaen fra et teoretisk-politisk standpunkt, men eksperimenterede selv med den musikdra¬ma¬tis¬ke form og fik i løbet af 1970'erne (ur)opført 3 operaer - på Den jyske Opera. Et senere, vellykket eksempel på komponistens kom¬mu¬ni¬ka¬tionslyst og -talent var Ebeltoft Festivalen, som fra 1989 til 1993 præsenterede et sommerklædt publikum for en fifty-fifty blanding af gammel og ny dansk og udenlandsk musik i specielt udvalgte rammer: musikalsk såvel som fysisk og socialt var det en festival fuld af overraskende og multistimulerende oplevelser.

Bent Lorentzens produktion
Bent Lorentzen er en komponist, der i sjælden grad har interesseret sig for samspillet mellem musikken og lytteren, hvad enten denne er en skolepige, der prøver kræfter med ‘lydformning' på bånd - eller en voksen koncertgænger, der skal have optimale betingelser for at opleve ny kompositionsmusik uden at gå i baglås. Humor kan være et skæringspunkt - er det i hvert fald i Lorentzens univers. Humoren findes ofte (eller bliver til) i det punkt, hvor lydens og klangens verden mødes med menneskets oplevelsesverden. Den helt grundlæggende accept af lyden og alt dens væsen deler Lorentzen med den 3 år ældre Pelle Gudmundsen-Holmgreen, men Lorentzens musik er uforveksleligt ‘Lo¬rent¬zensk': man genkender det personlige tonefald i dets mange forskellige fremtrædelsesformer. Hans musik karakteriseres i mange kilder som sonisk, hvormed menes at den har selve lyden og den klangligt-stoflige oplevelse i centrum. Det er da også rigtigt, at Lorentzen vedkender sig en elementær, i bedste forstand barnlig fascination af lyd og klang, og han viger ikke tilbage for at benytte bevidst ‘platte' lyde (f.eks. båthorn, maverumlen og prutten i operaen Den stundesløse). Dette engagement i lyden-i-sig-selv er tilsyneladende sjældent i ny musik (og slet ikke identisk med den europæiske efterkrigs-avantgardes æstetiske søgen efter nie erhörte Klänge). Lorentzens udgangspunkt er lydens rolle og høresansens helt basale funktion i menneskets artshistorie: høresansens funktion var (og er til dels stadig), at mennesket med udgangspunkt i en lyd kan bestemme, hvad det er (noget venligt eller fjendtligt, kendt eller ukendt), og hvor der er (tæt på eller fjernt: skal jeg blive eller flygte). Lyden og klangen udfolder sig specifikt i rum og tid, og øret har en fantastisk evne til at differentiere og bearbejde lydindtryk. At arbejde kunstnerisk med lyden-i-sig-selv er at bygge på lytterens basale skelneevne og de psykologiske reaktioner lyd kan fremkalde. Lydene indgår intuitivt i såvel universelle som personligt-idiosynkratiske reak¬tions¬mønstre hos lytteren og bliver der

Be the first to write a recommendation.


Please sign in or register to write a recommendation.
Recorded at Danish Royal College of Music, Århus, on 18 February 2001, 21 March and 3 July 2002
Recording producer: Claus Byrith
Executive producer: Erik Kaltoft
Sound engineer: Claus Byrith

Cover picture: Richard Mortensen: "Balance" (1969)

Label: Dacapo

Format: CD

Catalogue Number: 8.224246

Barcode: 730099994620

Release month: January 2003

Period: Late 20th Century

Digital booklet (pdf) available for download customers

Reviews

Erik Kaltoft verleiht den nicht selten unwirklich atmutenden Tongebildern Lorentzens eine leibschere Präsenz
*****(Fono Forum)

Erik Kaltoft does a creditable job with the music; he is certainly on the rhythmical qui vive. The sound is good, too.
(International Record Review)

Enkelt og originalt formede lydskulpturer
(Politiken)


A CC Music Store Solution