Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Fini Henriques

Orkesterværker


Max Artved, oboe
Christina Åstrand, violin
Giordano Bellincampi, conductor
Helsingborg Symphony Orchestra

About:
Fini Henriques (1867-1940) var ikke blot en højtelsket violinist og populær komponist, han var også et kulturfænomen. Med uhøjtidelig charme og stor menneskelighed blev han danskernes yndlingsmusiker. Henriques' værker stråler af humør og idérigdom, og de fleste af hans kompositioner er småstykker for klaver, violin eller sange. Men også med orkestermusik fik han enestående succes, især med balletten Den lille Havfrue og scenemusikken til Vølund Smed.

FINI HENRIQUES

Den lille gruppe af fremtrædende danske komponister, der er født i midten af 1860'erne,
udgør en interessant sammenstilling af vidt forskellige temperamenter og forsåvidt komponistskæbner. Den ældste var Louis Glass, født 1864, som i sit private og kunstneriske liv fulgte sin trang til fordybelse i tilværelsens gåder og fandt et svar på disse i teosofien. Dette prægede hans musik, som med sit mørke og indadskuende præg på mange måder adskiller sig fra det energiske og opløftende præg, vi kender fra den anden af 1860'ernes komponister, Carl Nielsen, født 1865. Ligeledes født i 1865 var Alfred Tofft, som i særlig grad markerede sig som organisationsmand og musikkritiker. Som komponist slog han sit navn fast med nogle store operaer og talrige lyriske sange. Den fjerde af 1860'er-generationens danske komponister, Fini Henriques, født 1867, adskiller sig væsentligt fra sine tre samtidige. Han havde alle de kunsteriske talenter, han kunne ønske sig, men han brugte dem nok mindre intensivt end sine kolleger. For Henriques spillede det udadvendte, til tider musikantiske, en betydelig rolle. Det er således kun i hans tidlige værker, man finder en udpræget kamp med stoffet, men det er måske her, han stilmæssigt er mest i samklang med de betydeligste af sine samtidige komponister. Til gengæld præges værkerne fra omkring århundredskiftet og senere af en overlegen musikalsk udtrykskraft, som holdes i ave af strenge krav til den musikalske sats. Man fornemmer tydeligt den udøvende musiker bag mange af Fini Henriques' værker, og i sin samtid blev han da også betragtet som eksponent for den ægte musikertype, der spontant kan trylle på sit instrument eller gribe sine tilhørere med smukt romantisk spil.
Fini Henriques kom til verden på Frederiksberg den 20. december 1867 som søn af direktør for Frederiksbergs Fattigvæsen, justitsråd Vilhelm Henriques og hustru Marie, født Rasmussen. Allerede som barn afslørede han en usædvanlig musikalsk begavelse, og han henlevede sin barndom som vidunderbarn med violinen som sit instrument. Efter at have været elev af bl.a. sin mor fik han Valdemar Tofte og Johan Svendsen som lærere, men i 1888 rejste han til Berlin, hvor han ved Hochschule für Musik blev elev af bl.a. den store violinist Joseph Joachim. Kort efter sin hjemkomst til København modtog Henriques Det Anckerske Legat, for hvilket han foretog en rejse til Tyskland og Østrig. Med denne baggrund stod Fini Hen¬ri¬ques i starten af 1890'erne som en veludrustet musiker, og han fik da også ansættelse i Det Kongelige Kapel - først som bratschist, senere som violinist - men han kunne ikke affinde sig med det bundne liv som orkestermusiker, så i 1896 tog han sin afsked og levede fra da af som mestendels kammermusiker og violinsolist, foruden at han tog elever og selvfølgelig komponerede. I 1911 stiftede han kammermusikforeningen Musiksamfundet, som han ledede i tyve år, og ind imellem fungerede han som dirigent, bl.a. ved Dagmarteatret i 1910-11.

Fini Henriques' oeuvre omfatter først og fremmest dramatisk musik, klaverværker og
solosange. Blandt hans største værker er operaen Stærstikkeren (1926), som er blevet opført i alt syv gange på Det Kongelige Teater i sæ¬son¬erne 1926-28, og balletten Den lille Havfrue (1909), som gik ikke færre end 50 gange i sæsonerne 1909-12 og blev genoptaget 1936-37, hvor den gik 15 gange. Herudover må nævnes den meget betydelige musik til Holger Drachmanns melodrama Vølund Smed (1896), som gik 19 gange i 1898 samt 6 gange i 1915. Den succes, Henriques havde haft med dette partitur, fristede ham til i slutningen af 1930'erne at omarbejde musikken til en opera, som dog kun opnåede seks opførelser i oktober 1943 - tre år efter komponistens død. Endelig har Fini Henriques skrevet musik til Drachmanns even¬tyr¬digt Prinsessen og det halve Kongerige (1905).
Klavermusikken udgøres af nogle få tidlige, bredt anlagte kompositioner (bl.a. Scherzo op. 4 (1890), Thème original avec variations op. 7 (1892) og Suite op. 19 (1898)) samt talrige miniaturer, ofte skrevet med henblik på børn eller med udgangspunkt i børnenes verden. Blandt disse sidste må fremhæves samlingen Billedbogen (1899), hvis 20 små satser med enestående indlevelse skildrer scener fra barnelivet. Det er måske i disse stykker, Fini Henriques viser sit største mesterskab. Endelig foreligger der en lang række mindre sangsamlinger og enkeltstående sange samt tre kantater.
Foruden disse hovedgrupper inden for Hen¬riques' produktion kan nævnes nogle få orkesterværker, bl.a suiten for obo og strygere (1894), en symfoni i C-dur (1896) og legenden Kong Volmer (1898), nogle kammermusikværker, bl.a. to strygekvartetter (1889 og 1910), en børnetrio (1904), den vægtige violinsonate (1893) samt endelig en række småstykker for violin og klaver. Den foreliggende cd giver eksempler på Fini Henriques' rige kompositoriske talent, som det kom til udtryk inden for hans relativt sparsomme produktion af orkesterværker.
I Livsglædens dans fra Den lille Havfrue møder vi Fini Henriques som en arving til H.C. Lum¬bye, hvor det melodiske og dansante går op i en højere enhed. Evnen til at levere veloplagt dansemusik i den store stil bevarede Henriques, og så sent som i 1932 komponerede han musik til Emil Mobecks ballet Tata. Den gik på Det Kongelige Teater 15 gange i sæsonen 1932-1933 og havde som et af de musikalske højdepunkter blandt dansenumrene en veritabel czardas med cymbalom. Som eksempler på Fini Hen¬ri¬ques mere seriøse værker er dels Suiten for obo og strygeorkester, dels orkestersuiten Vølund. Obosuiten er som en række andre danske oboværker skrevet til Det Kongelige Kapels solooboist Peter Brøndum (1860-1924). Blandt de værker Brøndum holdt over dåben var Louis Glass' Symphonisk Concert for obo og orkester op. 3 og Carl Nielsens Fantasistykker for obo og klaver op. 2. Henriques' suite er i tre satser, Prélude, Intermezzo og Finale, og præget af en elegance og åndfuldhed, som udspringer af komponistens store indlevelse i oboens karakter.
Ved nytårstid i 1895 havde Fini Henriques leveret klaverimprovisationer til skuespillerinden Erna Juel-Hansens oplæsning af sin bror, Holger Drachmanns, tekst Vølund Smed. Da det kort efter blev besluttet på Det Kongelige Teater at sætte digtet op som melodrama, og da man derfor søgte en komponist til at levere musik til forestillingen, faldt valget ganske naturligt på Fini Henriques. Drachmanns tekst skildrer beretningen om Vølund, som formår at vække den slumrende Alvide Hervør for at tage hende til ægte. Hun bliver dog herefter taget til fange af valkyrierne, og Vølund bliver til gengæld fanget af kong Nidungs to sønner Grimur og Gramur, som ønsker at udnytte hans evner som smed. Nidungs datter Bødvild advarer mod, at Vølund vil kunne hævne sig senere og kræver derfor, at hans knæled ødelægges. Senere dræber Vølund Grimur og Gramur og voldtager Bødvild. Hun bliver stærkt forelsket i Vølund, men han støder hende fra sig. Sidste akt re

Be the first to write a recommendation.


Please sign in or register to write a recommendation.
Indspillet i Helsingborg Koncerthus 4.-8. september 2000 og 30.-31. maj 2001

Producere: Preben Iwan [1-][3] og Maibritt Sune Andersen
Teknikere: Preben Iwan [1-3] og Hans Nielsen, Focus Recording
Editing: Preben Iwan og Maibritt Sune Andersen

Cover: Paul Fischer: "End of the Road"

Label: Dacapo

Format: CD

Catalogue Number: 8.554977

Barcode: 636943497722

Release month: June 2002

Period: Late Romantic

Digital booklet (pdf) available for download customers


A CC Music Store Solution